Veelgestelde vragen Hemel onder Vuur

Hemel onder Vuur / Veelgestelde vragen

De daders zijn ook slachtoffers. Zij ademen dezelfde lucht in en leven op dezelfde planeet. Hoe kan het dan dat zij hun eigen toekomst en die van hun nakomelingen in de waagschaal stellen?

Mijn voorlopige antwoord:
Kijk naar Monsanto. Dit bedrijf heeft zaden ontwikkeld voor gewassen die in een door aluminium vergiftigde omgeving kunnen overleven. Je moet dan wel – ieder jaar weer – bij Monsanto aankloppen om ze te kopen. Het kan niet anders dan dat er ontgiftingsmiddelen op de markt zijn voor de very happy few en hun nakomelingen. Voor prijzen die buiten het bereik van gewone stervelingen liggen.


Aluminium, barium en de andere metalen die je noemt zijn niet in water oplosbaar en kunnen daarom geen ziekte veroorzaken.

Mijn voorlopige antwoord:
Dat klopt voor deeltjes boven een bepaalde grootte, zoals in bariumpap, die als contrastvloeistof wordt gebruikt bij darmonderzoeken. Maar het klopt niet als het om ultrafijnstof gaat. Bij de chemtrails gaat het om nanodeeltjes, die gemakkelijk de celwand kunnen doordringen en in de cel ontstekingen veroorzaken, die vervolgens tot ziekte kunnen leiden.


Hoe weet je welke luchtvervuiling van chemtrails afkomstig is en welke uit andere bronnen (industrie, landbouw, lucht- en wegverkeer, elektriciteitscentrales, verwarmingsinstallaties enzovoort)?

Mijn voorlopige antwoord:
Door chemische analyses op nanoniveau (sub micron). De deeltjes in chemtrails zijn namelijk kleiner dan die van de ‘gewone’ luchtvervuiling en waarschijnlijk ook anders van ‘compositie’.


Mensen zijn veerkrachtig. Als soort hebben we de tweeduizend atoomproeven in de periode na de Tweede Wereldoorlog en ook de industriële vervuilingsgolf van de jaren ’60 en ’70 fluitend overleefd. Dat zal met die chemtrails niet anders zijn.

Mijn voorlopige antwoord:
Chemtrails pakken ons aan in ons DNA en beschadigen die delen van onze hersenen die je onze spirituele zintuigen zou kunnen noemen. Als we niks doen zullen de zwakkeren van de planeet verdwijnen en de sterkeren als zombies voortleven.


Hoe is het te verklaren dat zoveel piloten medeplichtig zijn? Zij zien dit toch gebeuren en zij moeten toch weten wat het verschil is tussen een condensatiespoor en een chemtrail?

Mijn voorlopige antwoord:
Piloten tekenen geheimhoudingsverklaringen en de prijs van het verbreken daarvan is te hoog. Bovendien zullen velen van hen oprecht geloven dat dit een noodzakelijk kwaad is om iets aan de ‘klimaatverandering’ te doen.