Wat wij van de bazen van Twitter niet mogen lezen

Dinsdag 9 augustus is mijn Twitter account tijdelijk opgeschort vanwege een tweet die, aldus het platform, de gezondheid van de lezers zou kunnen schaden. Het betrof een link naar een artikel van de in Canada gevestigde onafhankelijke website Global Research. 

Ik kon de opschorting ongedaan maken op voorwaarde dat ik de tweet zou verwijderen en twaalf uur op het strafbankje plaats zou nemen, wat inhoudt dat je gedurende deze periode niet kunt tweeten.

Het is een idiote situatie: als je jezelf censureert mag je – na de strafuren – weer verder.

Ik heb de tweet weggehaald, omdat Twitter voor mij nog steeds een belangrijke bron is.

Maar vandaag neem ik revanche.

Hieronder eerst de gewraakte tweet plus de reacties van Twitter, gevolgd door een (hier en daar licht verbeterde) machine-vertaling van het artikel dat de bazen van Twitter blijkbaar van ons weg willen houden.

Waar deze censuur om draait?
Om duidelijke taal over wereldwijde digitale dictatuuur, depopulatie en misdaden tegen de menselijkheid.

Twitter account vergrendeld

Twitter account vergrendeld

Het COVID-19-eindspel: mondiaal bestuur, ‘digitale tirannie’ en de ontvolkingsagenda

Door: Prof. Michel Chossudovsky

“We worden nu geconfronteerd met een situatie waarin een groot aantal zeer machtige organisaties en elites op internationaal en nationaal niveau pleiten voor beleid dat in feite een zelfmoordpact is. Eigenlijk een soort doodswens.”
(Patrick Moore, voormalig voorzitter van Greenpeace)

“Drie artsen uit Ontario stierven nadat het ziekenhuis waar ze werkten begonnen was met het toedienen van de vierde booster-injectie aan hun personeel. Waar zijn de autopsies? Is het toeval of zijn ze het slachtoffer van deze duivelse wereldwijde vaccinatiecampagne?”
(Mark Taliano , gerenommeerd auteur, onderzoeksmedewerker van het CRG)

“Deze vaccincampagne zal de geschiedenis ingaan als het grootste schandaal in de medische geschiedenis, … Bovendien zal het bekend staan ​​als de grootste misdaad die ooit op de mensheid is gepleegd.”
(Kamerlid Christine Anderson, lid van het Europees Parlement, juli 2022)

Al deze sterfgevallen zijn terug te voeren op een “poison-death shot” die de mortaliteit door alle oorzaken meedogenloos hoger duwt terwijl mensen steeds jonger worden gedood.
(Mike Whitney , gerenommeerd auteur en onderzoeksmedewerker van het CRG, november 2021)

Inleiding

De twee strategische pijlers van de covid-19-agenda zijn:

De lockdown: een daad van economische en sociale oorlogsvoering die heeft geleid tot een wereldwijd proces van verarming, sociale marginalisering en wanhoop,
Het mRNA Covid ‘vaccin’ dat heeft geresulteerd in een wereldwijde opwaartse trend in mortaliteit en morbiditeit.

Deze twee strategische pijlers, die hun weerga niet kennen in de wereldgeschiedenis, zijn instrumenteel in het op gang brengen van een ontvolkingsproces dat onuitwisbaar wijst op grootschalige misdaden tegen de menselijkheid. Op het moment van schrijven wordt de vierde prik van het Covid-19 ‘vaccin’ toegediend, wat resulteert in een dramatische toename van het aantal slachtoffers.

De handhaving van de ontvolkingsagenda vereist een sociaal repressieve structuur van ‘global governance’ die wordt gecontroleerd door het financiële establishment.

Het vereist ook een samenhangend propagandaapparaat om de maatschappelijke acceptatie wereldwijd af te dwingen. Dit proces vereist op zijn beurt de ondergang van de instellingen van de representatieve regering in combinatie met de criminalisering van het gerechtelijk apparaat.

Het eerste deel van dit artikel richt zich op ‘digitale tirannie’, namelijk de structuren van ‘World Governance’.

Het tweede deel van het artikel richt zich op de eugenetische ontvolkingsagenda, de historische wortels en de wereldwijde implementatie ervan door de globalisten.

Naar een wereldwijde gedigitaliseerde politiestaat

Het project Wereldwijde QR-verificatiecode legt de basis voor de oprichting van een ‘gedigitaliseerde wereldwijde politiestaat’, die wordt gecontroleerd door het financiële establishment. Het maakt deel uit van wat wijlen David Rockefeller ‘De mars naar een wereldregering’ noemde, gebaseerd op een alliantie van bankiers en intellectuelen (zie Michel Chossudovsky, hoofdstuk XII).

Peter Koenig beschrijft de QR-code als: “een volledig elektronische ID – die alles koppelt aan alles van elk individu (gezondheidsgegevens, bankzaken, persoonlijk en privé, enz.).”

Op weg naar een wereldwijd digitaal valutasysteem (CBDC)

Ook vindt er overleg plaats tussen het World Economic Forum (WEF) en centrale banken met het oog op de implementatie van een zogenaamd Central Bank Digital Currency (CBDC)-netwerk. Volgens David Scripac “Een wereldwijd digitaal ID-systeem is in de maak. … Het doel van het WEF – en van alle centrale banken [is] om een ​​wereldwijd systeem te implementeren waarin de persoonlijke gegevens van iedereen zullen worden opgenomen in het Central Bank Digital Currency (CBDC)-netwerk.

De QR-verificatiecodesoftware

Begin 2022 tekende de WHO een groot contract met Deutsche Telekom T Systems om een ​​QR-verificatie-app en software te ontwikkelen die wereldwijd zal worden toegepast.

De op QR-code gebaseerde softwareoplossing is gepland om te worden gebruikt: “Ook voor andere vaccinaties, zoals polio of gele koorts,” zei T-Systems in een verklaring … eraan toevoegend dat de WHO haar 194 lidstaten zou ondersteunen bij het bouwen van nationale en regionale verificatietechnologie. (nadruk toegevoegd)

Volgens een Deutsche Telekom IT Systems Communiqué`: “De gateway-service van de WHO dient ook als een brug tussen regionale systemen”, wat in wezen een gecoördineerde wereldwijde structuur van QR-surveillance inhoudt, die toezicht houdt op de hele bevolking van planeet Aarde.

En eenmaal vastgesteld: het zal “elk aspect van ons leven” bewaken, waar onze locatie ook is. “Het kan ook worden gebruikt als onderdeel van toekomstige vaccinatiecampagnes en thuisregistratie.“

Volgens de CEO van Deutsche Telecom T Systems : “Corona heeft greep op de wereld. Digitalisering houdt de wereld draaiende”.

Bill Gates had een langdurige relatie met de voormalige CEO van Deutsche Telekom, Ron Sommer, die teruggaat tot het einde van de jaren negentig.

Traceren en volgen

T-Systems had eerder de European Federation Gateway Service (EFGS) opgezet. De dienst zorgt ervoor dat de corona-tracing-apps van de lidstaten over de grenzen heen werken.

De Telekom-app is gecategoriseerd als “een van de meest succesvolle tracing-apps ter wereld“.

Wie heeft de greep op de wereld? Een gigantische databank met betrekking tot de bijna 8 miljard mensen van de planeet wordt beheerd door ‘Big Money’.

Mensen worden getagd en gelabeld, hun e-mails, mobiele telefoons worden gecontroleerd, gedetailleerde persoonlijke gegevens worden ingevoerd in een gigantische ‘Big Brother’-databank.

‘Digitale tirannie’ vereist het afweren van alle vormen van politiek en sociaal verzet.

Individuele mensen worden gecategoriseerd als ‘getallen. Zodra deze ‘nummers’ zijn ingevoegd in een wereldwijde digitale databank, staat de mensheid in haar geheel onder controle van de globalisten, namelijk het financiële establishment.

De geschiedenis, cultuur en identiteit van natiestaten wordt afgeschermd. Mensen worden nummers die in een wereldwijde databank worden ingevoegd. Op zijn beurt wordt de formulering van maatschappelijke projecten (projet de société) op nationaal, lokaal en gemeenschapsniveau uitgewist.

Sociaal-democratie, socialisme, libertarisme: onder mondiaal bestuur worden alle vormen van representatieve democratie en klassenstrijd in de vuilnisbak van de geschiedenis beland.

Progressieven zouden moeten begrijpen wie er achter dit hegemonische project zit, het maakt deel uit van een neoliberale agenda, het is een eindspel dat de identiteit van mensen vernietigt, het vernietigt de mensheid.

Het is belangrijk om een ​​brede verzetsbeweging te organiseren die leidt tot de regelrechte ontmanteling van deze duivelse agenda, die is ingebed in het Pandemic Treaty van de WHO, gesponsord door het World Economic Forum (WEF) en de Gates Foundation.

Het beruchte WHO-pandemieverdrag

In maart 2022 lanceerde de WHO een Intergouvernementeel Onderhandelingsorgaan (INB) met een mandaat om een ​​”pandemisch verdrag” te creëren, dat wil zeggen een mondiale entiteit voor gezondheidsbeheer die de autoriteit van de WHO-lidstaten zou opheffen.

“Het Global Pandemic Treaty over pandemieparaatheid” zou de WHO absolute macht geven over wereldwijde bioveiligheid, zoals de bevoegdheid om digitale identiteiten, vaccinpaspoorten, verplichte vaccinaties, reisbeperkingen, lockdowns, gestandaardiseerde medische zorg en meer te implementeren.

Dit Pandemisch Verdrag zal, indien geïmplementeerd, het mondiale landschap veranderen en u en mij beroven van enkele van onze meest fundamentele rechten en vrijheden.

“Vergis je niet, het WHO-pandemieverdrag is een directe aanval op de soevereiniteit van haar lidstaten, evenals een directe aanval op je lichamelijke autonomie.” (Peter Koenig, juni 2022)

Het pandemisch verdrag is verbonden met het QR-verificatiecodeproject van de WHO en het covid-19-mRNA-vaccin.

De legitimiteit van zowel het Pandemieverdrag als de QR-verificatiecode onder auspiciën van de WHO berust op de veronderstelling dat de vermeende “Covid-19-pandemie echt is” en dat het mRNA-vaccin een OPLOSSING vormt om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Wat is de legitimiteit en de wetenschap achter dit duivelse project? GEEN. Dat is ruimschoots bevestigd: ER IS GEEN PANDEMIE. De vermeende Covid-19-pandemie is gebaseerd op ‘nepwetenschap’ (zie Michel Chossudovsky, hoofdstuk III )

Zowel het EU Digital COVID-certificaatkader als de WHO QR-verificatiecode zijn gebaseerd op regelrechte leugens en verzinsels.

Het pandemisch verdrag is de ‘achterdeur’ naar “wereldwijd bestuur” en digitale tirannie. Het bestaat uit het bouwen van een wereldwijde nexus van proxy-regimes gecontroleerd door een “supranationale soevereiniteit” (Wereldregering) bestaande uit vooraanstaande financiële instellingen, miljardairs en hun filantropische stichtingen.

Het Global Governance-scenario probeert een agenda van social engineering en economische naleving op te leggen.

De door de globalisten beoogde wereldregering is gebaseerd op gehoorzaamheid en acceptatie. Een van de belangrijkste doelstellingen is het uitvoeren van een wereldwijde ontvolkingsagenda.

Ontvolking en de geschiedenis van eugenetica

De hedendaagse eugenetica-beweging, gesponsord door het World Economic Forum (WEF) en de miljardair-filantropen steunt op twee strategische pijlers: de Covid-lockdown en het mRNA-vaccin, die instrumenten zijn voor de vermindering van de wereldbevolking .

Door de VS en de NAVO geleide oorlogen zijn ook instrumenten van ontvolking.

Wat we nu beleven is ongekend. De ontvolkingsagenda van vandaag is in geen geval vergelijkbaar met de eugenetische beweging die zich vanaf het begin van de 20e eeuw in de VS ontvouwde. Eugenetica was in het begin gebaseerd op wetgeving gericht tegen specifieke bevolkingsgroepen met zogenaamde “leer- of lichamelijke handicaps”:

De wet van 1907 ontzegde de toegang aan iedereen die werd beoordeeld als ‘mentaal of fysiek gebrekkig”, aangezien dergelijke mentale of fysieke gebreken van een aard zijn die het vermogen van een dergelijke vreemdeling om de kost te verdienen’ kan beïnvloeden. Het voegde ‘imbecielen’ en ‘zwakzinnigen’ aan de lijst toe. …

In 1938 stonden 33 Amerikaanse staten de gedwongen sterilisatie van vrouwen met leerproblemen toe en 29 Amerikaanse staten hadden verplichte sterilisatiewetten aangenomen voor mensen waarvan werd gedacht dat ze genetische aandoeningen hadden. Wetten in Amerika beperkten ook het recht van bepaalde gehandicapten om te trouwen. Meer dan 36.000 Amerikanen ondergingen verplichte sterilisatie voordat deze wetgeving uiteindelijk in de jaren veertig werd ingetrokken.” (Victoria Brignell)

Ontvolking gericht tegen derdewereldlanden

Geïnspireerd door de eugenetische ideologie, werd ontvolking in het tijdperk na de Tweede Wereldoorlog een integraal onderdeel van een neokoloniale agenda. Het was zorgvuldig ingebed in de grondbeginselen van het buitenlands beleid van de VS, grotendeels gericht tegen de zogenaamde ‘ontwikkelingslanden’.

We herinneren ons het National Security Study Memorandum 200 van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, getiteld “Implications of Worldwide Population Growth For US Security and Overseas Interests.

Dit zei Kissinger (NSSM 200, 1974): “Ontvolking zou de hoogste prioriteit moeten hebben in het buitenlands beleid ten aanzien van de Derde Wereld, omdat de Amerikaanse economie grote en toenemende hoeveelheden mineralen uit het buitenland nodig zal hebben, vooral uit minder ontwikkelde landen.”

De vaccincampagne gericht tegen derdewereldlanden

Met betrekking tot derdewereldlanden werd de ontvolking zorgvuldig geïnstrumenteerd door middel van vaccins. Het project “tetanusvaccins”, uitgevoerd onder auspiciën van de WHO-UNICEF, was bedoeld om “vrouwen in arme landen over de hele wereld in het geheim te steriliseren“.
Keniaanse katholieke bisschoppen beschuldigen twee organisaties van de Verenigde Naties van het steriliseren van miljoenen meisjes en vrouwen onder dekking van een anti-tetanusinentingsprogramma dat wordt gesponsord door de Keniaanse regering.

Bill Gates, die nu in de voorhoede staat van het mRNA ‘vaccin’-programma van de Globalisten, was nauw betrokken. “De Gates Foundation werd aangeklaagd door regeringen over de hele wereld, Kenia, India, de Filippijnen – en meer” (Peter Koenig , april 2020)

De ontvolkingsagenda van de globalisten. “Wat te doen met al deze nutteloze mensen?”

In de voetsporen van Henry Kissinger’s National Memorandum 200 uit 1974, zijn de WEF-globalisten van mening dat de planeet aarde overbevolkt is. Ze erkennen niet formeel dat de Covid-19-mandaten, inclusief het mRNA-“vaccin”, het middel vormen om de wereldbevolking te verminderen.

Het ‘vaccin’ wordt gewoonlijk voorgesteld als een middel om “levens te redden”.

Klaus Schwab’s protégé Prof. Yuval Noah Harari roept niettemin de vraag op “wat te doen met al deze nutteloze mensen?

Harari is een invloedrijk lid van het World Economic Forum (WEF) dat het idee ondersteunt om een ​​dystopische samenleving te creëren die wordt beheerd door een handvol globalisten die vanaf hun geboorte over alle mensen op aarde zullen heersen. ( Timothy Alexander Guzman , juli 2022)

Geheime bijeenkomst in 2009 van ‘The Good Club’ – miljardairs proberen de wereldbevolking te verkleinen

Flashback naar 25 april 2009: de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onder leiding van Margaret Chan verklaarde een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang (PHEIC) met betrekking tot de H1N1-varkensgrieppandemie, die in veel opzichten een ‘generale repetitie‘ was van de Covid pandemie. (Zie Michel Chossudovsky Hoofdstuk IX). Amper twee weken later, begin mei 2009, op het hoogtepunt van de H1N1-pandemie, ontmoetten de filantropen van miljardairs elkaar achter gesloten deuren in het huis van de president van de Rockefeller University in Manhattan.

Deze geheime bijeenkomst werd gesponsord door Bill Gates. Ze noemen zichzelf ‘The Good Club’. Onder de deelnemers waren wijlen David Rockefeller, Warren Buffett, George Soros, Michael Bloomberg, Ted Turner, Oprah Winfrey en nog veel meer:

“Sommige van Amerika’s toonaangevende miljardairs zijn in het geheim bijeengekomen om te overwegen hoe hun rijkdom kan worden gebruikt om de groei van de wereldbevolking te vertragen en verbeteringen in de gezondheidszorg en het onderwijs te versnellen.” (Sunday Times , mei 2009)

De nadruk lag niet op bevolkingsgroei (oftewel Planned Parenthood), maar op ‘Depopulation’, ofwel de afname van de absolute omvang van de wereldbevolking. Klik hier om het volledige WSJ-artikel te lezen.

Dit staat in het verslag in de Sunday Times: “De filantropen die een top bijwoonden, bijeengeroepen op initiatief van Bill Gates, de mede-oprichter van Microsoft, bespraken hoe ze hun krachten kunnen bundelen om politieke en religieuze obstakels voor verandering te overwinnen.

Stacy Palmer, redacteur van de Chronicle of Philanthropy, zei dat de top ongekend was. “We hoorden er achteraf pas bij toeval over. Normaal gesproken praten deze mensen graag over goede doelen, maar dit is anders – misschien omdat ze niet gezien willen worden als een wereldwijde kliek”, zei hij.

Een andere gast zei dat er “niets zo grof was als een stemming”, maar er ontstond een consensus dat ze een strategie zouden steunen waarin de bevolkingsgroei zou worden aangepakt als een potentieel rampzalige ecologische, sociale en industriële bedreiging.

“Dit is zo nachtmerrieachtig dat iedereen in deze groep het erover eens is dat er antwoorden van grote hersenen nodig zijn”, zei de gast. …

Waarom al die geheimzinnigheid? “Ze wilden rijk tot rijk spreken zonder zich zorgen te hoeven maken dat alles wat ze zeiden in de kranten zou eindigen, ze afschilderen als een alternatieve wereldregering“, zei hij. (Sunday Times)

De besluitvorming is ingewikkeld en complex. De verslagen van deze geheime bijeenkomst in mei 2009 onthullen grotendeels het ontvolkingsverhaal. Het was een van de vele soortgelijke bijeenkomsten (die zelden het voorwerp uitmaken van media-aandacht).

Wat belangrijk is, is de criminele bedoeling van deze miljardair-‘filantropen’ om de planeet Aarde te ontvolken.

De ontvolkingsverklaring van Bill Gates uit 2010. De rol van ‘nieuwe vaccins’

Werd tijdens die geheime bijeenkomst in mei 2009 een absolute ‘vermindering’ van de wereldbevolking overwogen? Een paar maanden later verklaarde Bill Gates in zijn TED-presentatie (februari 2010) over vaccinatie het volgende:

“En als we echt geweldig werk leveren op het gebied van nieuwe vaccins, gezondheidszorg, reproductieve gezondheidsdiensten, kunnen we die [de wereldbevolking] met 10 of 15 procent verminderen“.

(Zie citaat in deze video vanaf 04:21. Zie ook screenshot van transcript het citaat hieronder)

Lees meer hierover:
“Shrink the World’s Population”: geheime bijeenkomst van miljardairs in 2009 “Good Club”

Bill Gates’ ‘Absolute vermindering’ van de wereldbevolking

De omvang van de wereldbevolking in 2022 zal zo’n 8,0 miljard mensen bedragen.

Het voorstel van Bill Gates om een ​​”absolute vermindering” van de wereldbevolking te implementeren op basis van 2022-gegevens met behulp van ‘nieuwe vaccins’, is als volgt:

 • Een absolute reductie van 10% in 2022 zou in de orde van grootte van 800 miljoen liggen.
 • Een absolute reductie van 15% van de wereldbevolking in 2022 zou 1,2 miljard bedragen.

Dezelfde groep miljardairs, die elkaar ontmoetten op de “geheime locatie” van mei 2009, is vanaf het begin van de COVID-crisis actief betrokken geweest bij het ontwerpen van het wereldwijd toegepaste lockdown-beleid, het mRNA-vaccin en de ‘Great Reset’, waarvan het eindspel ontvolking is.

Deze misdaden tegen de menselijkheid zijn met geen pen te beschrijven.

We hebben te maken met een criminele kliek die moet worden aangepakt.

 

Prof. Michel Chossudovsky is President and Directeur van het Centre for Research on Globalization (CRG) en redacteur van GlobalResearch.ca.

Bron: Global Research
Het copyright berust bij de auteur.

 

Gerelateerd

LinkedIn heeft mijn account geblokkeerd en ik laat het erbij

Hoe we de totalitaire machtsgreep weerstaan en UN Agenda 2030 het nakijken geven

“Was hier läuft ist Massenmord” – “Hier is sprake van massamoord”

Vier alarmerende video’s en 50 alarmerende links

 

 

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken. Het kan soms geruime tijd duren voordat je reactie zichtbaar is.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

4 reacties

 1. H. Mulder schreef:

  Fred Teunissen moet blijven. Zijn artikelen geven mij heel veel steun

 2. Hansje Meursing schreef:

  Vluchtig door gelezen, later zal ik het grondig lezen.
  Het meeste weet ik al, geheel gruwelijk en helaas waar !
  Natuurlijk willen ze zoiets verwijderen ! ! !
  Ik ben blij en dankbaar dat je het toch er op zette en op deze wijze wordt betekenis er van zeer grondig onderstreept. Nu moeten wij dit zelf zo verspreiden. Dank. H.

 3. Roland Sassen schreef:

  Laten we een nieuwe economie bouwen: citizensisland.com/CI-overview.pdf

  • Fred Teunissen schreef:

   Ja, dat is het antwoord.
   En dat daar nieuwe digitale vormen voor ontwikkeld worden is noodzakelijk. Alleen zal de basis van die nieuwe economie niet-digitaal zijn: gewoon mensen onder elkaar die zich op andere uitgangspunten met elkaar verbinden.

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.