Wat te doen als je werkgever vaccinatie verplicht stelt?

Als je met een directe of indirecte vaccinatieplicht geconfronteerd wordt, dan is het van belang dat je juridisch op de juiste manier stelling neemt. Daarvoor stelde Mr. Frank Stadermann een modelbrief op. Centraal daarin staat een beroep op Artikel 11 van de Grondwet dat ieders lichamelijke integriteit garandeert.

Het is een modelbrief. Je kunt hem naar eigen inzicht aanpassen.
Bijvoorbeeld: ik zou zelf punt 4 niet opnemen. Daarin is sprake van een besmettelijk virus en daar geloof ik niet in. Evengoed kunnen er overwegingen zijn (bijvoorbeeld levensbeschouwelijke) die niet in deze modelbrief staan, maar in jouw geval wel van toepassing zijn. Die kun je dan zelf toevoegen.

DOWNLOAD HIER de modelbrief vaccinatieplicht.

Testplicht

Als verweer tegen een opgelegde testplicht is een soortgelijke modelbrief beschikbaar, eveneens van de hand van Mr. Stadermann.

DOWNLOAD HIER de modelbrief testplicht.

Verdedigingslinies

De modelbrief vaccinatieplicht kun je in stelling brengen als andere mogelijkheden zijn uitgeput. In situaties waarin je werkgever aandringt op vaccinatie heb je namelijk nog allerlei opties. Op de website van Viruswaarheid vind je informatie over deze verdedigingslinies.

Als eerste linie wordt daar genoemd een beroep op het medisch geheim. Je werkgever is gebonden aan de privacywetgeving en mag niet naar je vaccinatiestatus vragen. Als tweede linie wordt genoemd jouw recht op lichamelijke integriteit (dus Artikel 11 van de Grondwet).

Niet in het artikel genoemd, maar naar mijn idee ook relevant, is een gezond verstand linie:Je kunt wijzen op het experimentele karakter van de vaccins en op het feit dat inmiddels al zeer veel ernstige bijwerkingen zijn gerapporteerd, zowel bij het Lareb als bij BPOC2020. Je kunt zeggen dat je eerst even wilt aanzien hoe deze situatie zich ontwikkelt. Dat lijkt mij – als derde linie – een redelijk verweer.

Bottom line bij al deze linies: probeer tijd te rekken.
Breng de brief alleen dan in als er geen andere – niet juridische – mogelijkheden meer zijn.

Modelbrief voor werkgever i.v.m. vaccinatieplicht

AAN:
Werkgever
Adres
Plaats

Betreft: opleggen van vaccinatieplicht

 

Datum ………………….., Plaats ……………………

Geachte werkgever,

Mij is ter ore gekomen dat u voornemens bent/besloten heeft om het personeel te verplichten om zich te laten vaccineren tegen Covid-19.
Door middel van deze brief laat ik u weten dat ik tegen dat voornemen/besluit onoverkomelijke bezwaren heb.

1. Allereerst beroep ik mij op art. 11 van de Grondwet. Dit artikel luidt: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.” Een verplichte vaccinatie vormt een inbreuk op de onaantastbaarheid van het lichaam en is dus in strijd met art. 11.
(DE NAVOLGENDE ZIN MOET WORDEN VERWIJDERD ALS DE WERKGEVER EEN OVERHEIDSINSTELLING IS.)
Door de reflexwerking van de grondrechten op het arbeidsrecht is art. 11 ook op de arbeidsverhouding van toepassing.

2. Voorts verwijs ik u graag naar een resolutie van de Raad van Europa d.d. 27 januari 2021 (Resolutie 2361-2021). Daarin sprak de Raad zich uit tegen verplichte vaccinaties tegen Covid-19.

3. Ook overigens bent u niet gerechtigd de eis van een verplichte vaccinatie de stellen. Door deze eis wel te stellen, wijzigt u eenzijdig het arbeidscontract dat ik met u heb gesloten. Voor zover u al op grond van een reglement de bevoegdheid zou hebben om eenzijdig wijzigingen door te voeren, kan een ingrijpende wijziging zoals het opleggen van een vaccinatieplicht niet geacht worden onder die bevoegdheid te vallen.

4. Bij het stellen van de eis van een vaccinatie heeft u geen belang. Want het is nu wel duidelijk geworden dat ook de wel-gevaccineerden het virus gewoon kunnen overdragen.

5. Tenslotte wijs ik u erop dat aan het toedienen van het vaccin tegen Covid-19 grote risico’s zijn verbonden. Het gaat bij dit ‘vaccin’ om een nieuwe techniek die met een nog nooit vertoonde snelheid is ontwikkeld. Bij vaccins wordt normaal gesproken een eiwit van een virus ingespoten, bij dit vaccin wordt informatie ingespoten waardoor het lichaam zelf een – lichaamsvreemde – stof moet gaan maken. De effecten van het vaccin op de langere termijn zijn nog niet bekend. Het is ook niet voor niets dat de EMA het vaccin slechts voorwaardelijk tot de markt heeft toegelaten. De toelating is geschied onder de voorwaarde van een ‘rolling review’.
Er is een overvloed aan bronnen die mij met recht doen vrezen dat mijn gezondheid door een vaccinatie als bedoeld, schade zal lijden.

6. Dit laatste brengt mij ertoe op te merken dat een door u opgelegde verplichting tot vaccinatie gepaard zou moeten gaan met een garantie dat in geval van een onverhoopte vaccinatieschade die schade financieel zal worden gecompenseerd waarbij u mij als werknemer dan tegemoet komt voor wat betreft mijn bewijslast.
Ik mis een dergelijke garantie.

Conclusie
Het opleggen van een verplichting aan mij om mij te laten vaccineren tegen Covid-19 is onwettig en ik zal daaraan dan ook geen gevolg geven.

Ik behoud mij dienaangaande alle rechten voor.

Hoogachtend

NAAM
ADRES

 

Opgesteld door mr. Frank Stadermann, bedoeld om vrijelijk gebruikt te worden.
Voor vragen: frank@stadermann.nl

Gerelateerd

Isa Kriens in gesprek met Frank Stadermann: “Bij testen en mondkapjes op scholen gaat het om richtlijnen en niet om wettelijke verplichtingen. Scholen hebben daarom een keuze.”

Wat kun je doen als de schoolleiding wil dat jouw kind een mondkapje draagt?

Wat te doen als er een pcr-test of vaccinatie van jou of je kind wordt gevraagd?

 

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken. Het kan soms geruime tijd duren voordat je reactie zichtbaar is.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

4 reacties

  1. Mark schreef:

    Viruswaarheid = Virusbullshit . Kijk de controlled oppositie zijn best doen om de besmettingsleugen in stand te houden www.youtube.com/watch…xz8vA-D-Wc

  2. Jema schreef:

    Hartelijk dank voor deze modelbrief.

  3. apollonia652014 schreef:

    Dit is een zeer welkom schrijven. Vermoed dat ik het ook eind van mijn contract in dec nodig ga hebben.

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.