De machtselite splijt de samenleving – dit vraagt om een razendsnelle ont-individualisering

Dit is wat zich aftekent: wie zich laat injecteren krijgt gaandeweg wat rechten en vrijheden terug, maar lang niet alle. Wie de injecties weigert blijft permanent van alle balengrijke rechten en vrijheden verstoken. Zo splijt de samenleving. Hoe daarop te reageren?

Ik in Wij

Wat moet je als je straks niet meer naar de sportschool kan, niet meer naar de bibliotheek, niet meer naar de bioscoop of naar een evenement? Niet meer naar een restarurant? Niet meer een vriend of familielied in het buitenland kan bezoeken?

We zijn gijzelaars

De regering doet de hele samenleving op slot. Op die manier worden we gegijzeld. Het losgeld bestaat uit het toegeven aan vaccinatiedwang, mondkapjesdwang, afstandsdwang en wat ze allemaal nog meer aan idiote dwangmaatregelen verzinnen. Gij zult de gekste geboden gehoorzamen, op straffe van uitsluiting.

Onder dit juk doorgaan is niet zo’n beste optie.

Vluchten naar het buitenland dan? De vraag is dan direct: welk buitenland? Want de machtgreep van de elite omvat de hele globe. In sommige afgelegen gebieden is die greep vanzelfsprekend minder sterk dan in de grootstedelijke centra. Dat kunnen goede plekken zijn om naar uit te wijken. Maar de risico’s zijn enorm. Je moet daar weer helemaal opnieuw beginnen en je bent er altijd ‘in den vreemde’. Minder goed ingeburgerd dus dan hier.

Vechten tegen deze junta, in eigen land, met demonstraties, ludieke acties, petities en juridische procedures is goed, nodig en sympathiek, maar zal uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat leiden. De junta blijft lekker zitten. Zij heeft dit verzet ingecalculeerd. En zij hanteert slimme tactieken om het onschadelijk te maken, daarbij dag in dag uit gesteund door de monstrueuze mediamacht die zij controleert.

Een vierde optie

Naast capituleren, vluchten en vechten is er een vierde optie en dat is razendsnel een alternatieve samenleving opbouwen. Dit houdt in: op elke uitsluiting reageren door van onderaf alternatieven te ontwikkelen voor de voorziening of dienst waarvan je wordt buitengesloten.

Deze optie vraagt om het loslaten van onze dominante, hyper-individualistische levensstijl.
Een paar voorbeelden:

Stel je werkt in de zorg en je directie eist van je dat je je laat vaccineren. Je weigert en krijgt onstlag. Als gevolg daarvan kun je je hypotheeklasten niet meer opbrengen. In dat geval kun je op zoek gaan naar een lotgenoot in een vergelijkbare situatie. Een van jullie verkoopt zijn huis en trekt bij de ander in als huurder. Dat vereist inschikken en afstemmen, maar het is wel degelijk een uitweg.

Stel je komt zonder ‘groene pas’ trein, bus, tram en metro niet meer in. Vorm dan een coöperatie met geestverwanten en schakel buurtbewoners in die met hun auto’s een alternatieve vervoersvoorziening opbouwen.

Voor iedere uitsluiting is er – met een beetje fantasie – wel een alternatief te bedenken op basis van een collectieve inspanning en zelfbestuur.

Ik-in-Wij cultuur

Tot voor kort geloofden we in een samenleving waarin Ik er voor mijzelf ben en de Overheid voor ons Allen.

De coronacrisis trekt de schellen van onze ogen. De overheid blijkt er helemaal niet voor ons te zijn. En ik ben er helemaal niet alleen voor mezelf. Ik heb anderen nodig. Des te meer in tijden van nood. En anderen hebben mij nodig.

Ik maak deel uit van ons Allen.
En ik wil bewust participeren in dit geheel dat mij als een Ik ziet en mij steunt in mijn ontwikkeling.

De totalitaire staat is gebaat bij van elkaar gescheiden en monddood gemaakte semi-Ikken. Door zelfbesturende collectieven te vormen wordt deze polariteit van individu en staat opgeheven en valt de vloer onder de autoritaire staat weg.

Ik druk deze gedachten uit in de zinsnede ‘Wij gaat voor ik.’
Gaat voor heeft een dubbele betekenis: het staat voor heeft voorrang boven en spant zich in om.
Dus: het collectief heeft voorrang boven het Individu en dat collectief spant zich tegelijkertijd in om ieder individu volledig tot zijn of haar recht te laten komen.

Dit Ik–In-Wij is de cultuur van de vierde optie. En die is nu vereist om aan de basis van de samenleving een stevige weerstand tegen de aanstormende dictatuur op te bouwen. En uiteindelijk om daaruit weg te breken.

Foto: Helena Lopes

Gerelateerd

De route naar vrijheid: je hart luchten, elkaar door dik en dun steunen en zelfbestuur instellen

Het sacrament van de nieuwe wereld

De toekomst is allang begonnen

De Nieuwe Aarde is een hoogtechnologische beschaving

De manifestatie van de Nieuwe Aarde

 

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken. Het kan soms geruime tijd duren voordat je reactie zichtbaar is.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

18 reacties

 1. j schreef:

  Het vermogen van mensen om tirannie te weerstaan, hangt grotendeels af van de vraag of
  zij instemmen met de mythe van “gezag” of niet. Degenen die het onrecht kunnen zien dat
  door de “regering” wordt begaan, maar blijven geloven dat ze “de wet moeten volgen” en
  “binnen het systeem moeten werken”, zullen nooit rechtvaardigheid tot stand brengen. Aan
  de andere kant, hebben zij die de politieke megalomanen niet als rechtmatige heersers
  zien, degenen die zich niet verplicht voelen om een immorele “wet” te gehoorzamen, zij
  die niet de behoefte voelen om wat eigenlijk een parasieten klasse is – een bende van
  politieke dieven en misdadigers – als onaantastbaar, respectabel en eerbaar te behandelen,
  een veel betere kans “legale” tirannie te verslaan. (En de meeste tirannie en onderdrukking,
  die zich heeft voorgedaan in de geschiedenis is “legaal” uitgevoerd.)
  van Larken Rose

 2. Ruudzelf schreef:

  Even snel gelezen door de reacties heen, ik kan maar een ding zeggen: dit zal tegengewerkt worden door o.a. gevaccineerden EN de overheid….helaas. De angst zal heviger worden gemaakt met nog meer slachtoffers, En ze zullen winnen, maar ik hoop toch dat het zal lukken. het is nl het Verdeel en heers programma

 3. Robert Verhoeven schreef:

  Voordat de vaccins de verlossing brengen, moeten ‘zelf-sneltests’ verlichting geven.

  Begin van een artikel vanochtend in NRC!

  Het is deze ‘ dodelijke ‘ gedachten-bezetenheid, waarin een aanname er via alle mogelijke wegen ingeranseld is!

  De blind comateuze mind terreur , waarin de aarde , een wereldbol, de mensheid , zichzelf en elkaar, als bedreigend moeten verstaan, waaruit alleen ‘redding’ , ‘verlossing’, is, via testen, vaccins en vanuit die mind en gedrags-bezetting, het vervolg daarop, een wereld uitgeleverd aan, deze massale en collectief ingebouwde terreur van een meerderheid aan ingeschakelde uitgeschakelden ( omgekeerd mag ook. Regeringen, kabinetten, media, wetenschap, en de daarbinnen er aan uitgeleverde meerderheden, slechts nog in vertoon van deze bezetenheid!

  Wanneer een volledig gesloten gedachten en gedrags-bezetting zo wereldomspannend een gehele mensheid in haar greep heeft waarin ‘de oplossing’, onontkoombaar strak opgelegd is ‘, en binnen dit scenario en regie, de mensheid al gedurende een jaar op de knieën heeft, en iedereen verworden is tot cipier van, de medemens, dan vraagt dit, dan roept dit, om zo’ n ongekend gigantische wereldrevolutie die deze ongekende Wereldoorlog III, volledig en totaal, van de aarde veegt, vanuit een ontwaken en opstaan, waaruit alles wat dit zo in het leven riep en onderhoud, inclusief een mensheid die zich laat verworden tot volledig uitgeleverde voedingsbodem van dit Wereldcoma, in het collectief stuiptrekken van de laatste dagen van dit in zichzelf opgesloten eindstadium van een geschiedenis van bezetenheid en haar bezettingen!

  1 schot in een tent bestaande uit een existentie waarin alleen spiegels elkaar spiegelen , kan , mogelijk doorbraak van licht impliceren!

  Waarmee ik doel op, het opeens en volledig rigoureus opheffen, via nog volstrekt ongekende wegen, maar steeds plotseling van een over de mensheid heengeworpen, uitgeworpen, bezetheid en bezetenheid, in onbesefte opgeslotenheid waarbinnen een hysterische psychotische mensheid gereduceert is tot cellen in 1 collectief bevangen massa-lichaam, laten we zeggen waarin een ieder is teruggebracht tot een slechts nog functioneren als spiegel, inclusief het volledig gebrek aan besef!

  Wereldwijd dienen mensen elkaar hyper locaal, vrij, te vinden, buiten deze aan zichzelf en elkaar opgelegde en afgedwongen, volledige onderwerping!

  Ieder mens, heeft daartoe afkomst in de rechtstreekse voortdurende ogenblikkelijkheid van de schepping zelf, gegeven zonder tussenkomst , aan een ieder ! Onbesmet. Die ont-dekking, kan en zal, mogelijk de echte uitkomst zijn, blijken!

 4. Jack Terrible schreef:

  Mijn reactie op dat hele Corona gedoe; twitter.com/JackT…8822611970

 5. Lars Tjoeng schreef:

  Iemand die zich niet makkelijk laat bang maken, zich redelijk in de materie inleest, naar verschillende deskundigen luistert (m.n. ook internationaal), en die vervolgens ziet wat veel regeringen nu aan beleid inzetten, diegene kan met een beetje gezond verstand slechts concluderen dat dat beleid rationeel onverklaarbaar is als het tot doel heeft de bescherming van de volksgezondheid en het sociaal en economisch welzijn van haar bevolking.

  Het lijkt overheden in de eerste plaats te doen om het vergroten van haar controle over (het gedrag van) de massa ten koste van elementaire burgerrechten en bewegingsvrijheid. Waarbij een vernuftige tactiek is om een meerderheid die gelooft dat de overheid hen beschermt tegen een dodelijk virus op te zetten tegen een minderheid die dat niet gelooft en zich verzet tegen het beleid.

  Een parallelle samenleving, in te richten door een minderheidsgroep, is een zeer complexe stap. Helemaal als daarbij ook pijlers van maatschappelijke infrastructuur en voorzieningen zijn betrokken, zoals woongelegenheid, vervoer, voedsel- en energievoorziening, onderwijs en medische zorg. En niet te vergeten zoiets als vrije communicatie- en informatievoorziening incl tech. En dat in een onwelgevallige politieke omgeving. Ik zou niet graag tot de Nederlandse Rohinga-variant van een dominante vaccinatie-deugcultuur gaan behoren.

  Kijkend naar de uitslag van de laatste verkiezingen in Nederland, is naar schatting zo’n 20+% van de kiesgerechtigden het momenteel beslist oneens met het Coronabeleid resp. sterk gekant tegen de uiteindelijk beoogde periodieke massavaccinatie en medische test- en politiestaat. Dat zijn ±2,5miljoen kiesgerechtigden excl. minderjarige kinderen! Géén verwaarloosbare minderheid! En helemaal niet als die minderheid zich actiever, georganiseerder en meer activistisch gaat opstellen. Ik zou het vooralsnog in deze richting zoeken. Deze website draagt daaraan bij. Bovendien verwacht ik een fiasco van het ingezette overhedenbeleid. Time is on our side. Wees als het Riet, niet als het Beton

  • ij werkhoven schreef:

   helemaal mee eens, buig als het riet,, veer terug, houd moed en de rust in jezelf.
   onze natuur doet eveneens het nodige, overal zijn er natuurlijke ontregelingen, moeder Aarde roert zich.
   en de 2,5 miljoen houden stand! ps er komen meer bij, de zieke gevaccineerden…we gaan het zien!

 6. remi schreef:

  mooi artikel snap wel wat er wordt bedoeld. Er zijn twee soorten wij velden, die van de ziel en het lichaamsbewustzijn, in dat lichaamsbewustzijn zijn we in deze maatschappij structuur, qua programmering erg gepolariseerd geraakt, doordat deze de destructieve emoties van angst, haat, en woede kan gebruiken..
  het zielbewustzijn is vrij van die emoties, en ziet onze onderlinge verschillen juist als een aanvulling, ik noem het maar het eenheid, heelheid veld die niet negatief gepolariseerd is, voor veel mensen is dit fantasie.
  toch is dit het bewustzijn, waar we naar toe gedwongen gaan worden, zacht of via de harde weg, het moet.

  zijn voedseltuinen, parken, bossen opzetten ook niet een goed plan, een recessie en tekorten komen eraan.
  Kunnen we dat onvoorwaardelijk wij veld alvast gaan oefenen, en zien dat de natuur ook veel geeft.
  Wat ook leuk is dat we ons niet eens een betere wereld kunnen voorstellen, zo geprogrammeerd.

  www.youtube.com/playl…L6LSjkOmo-

  Michael Tellinger bv heeft zo wat ideeën hierover. one small town.

 7. Bernadine Bokhorst schreef:

  beste redactie,
  in navolging van jullie prachtige en praktische artikel over ‘Wij gaat voor ik’, zou ik graag zien dat jullie artikelen in bv. “Spiegelbeeld” en/of andere (spirituele) tijdschriften geplaatst gaan worden, zodat veel meer mensen hiervan kennis kunnen nemen. Het komt nu op handelen aan!!
  Met vriendelijke groet Bernadine Bokhorst
  ps: ook suggesties over de vele andere ideeen die al of niet al vorm hebben gekregen in den lande zouden algemeen bekend moeten worden, zoals nieuwe samenlevingsvormen als in Anastasia dorpen, de Knarrenhofjes etc.

 8. Peter Rutjes schreef:

  Goed pleidooi van Jona Walk, recent gepromoveerd op vaccin-immunologie, en arts-microbioloog Bert Mulder in het blad Medisch Contact, die vraagtekens plaatsen bij het beleid van het kabinet en gezondheidsinstituut om de hele bevolking te vaccineren.

  www.gelderlander.nl/nijme…z4PIn1emzY

  “”Als je niet ernstig ziek kan worden door het virus én er ook niemand mee beschermt als je je laat vaccineren, waarom zou je dan het risico lopen op bijwerkin­gen die we zeker voor de lange termijn niet kennen?”

 9. W. Sluyter schreef:

  Stel je verliest je baan, staat er, dan verkoop je je huis en trekt bij n ander in. Maar wat nu als alle uitkeringen ook omgezet worden in een basisinkomen dat je slechts ontvangt ‘voor n prikkie’? Dan heb je totaal geen inkomen meer…je zult dus ook moeten gaan nadenken over een andere vorm van ‘inkomen’, een geld/ruilsysteem.

  • Fred Teunissen schreef:

   Ja, mee eens. Hierover nadenken is noodzakelijk.
   Voor een groot deel kan dit waarschijnlijk in de vorm van een gesloten-beurzen-economie. Voor een ander deel mogelijk met alternatieve valuta.
   Ik wil graag aandacht geven aan intitiatieven waar dit al in werking is.

   • Ruudzelf schreef:

    Ik wil geen roet in het eten gooien maar het zal zwaar tegengewerkt worden, dat zie je nu al gebueren….

    • Fred Teunissen schreef:

     Uiteraard zal er veel tegenwerking zijn. Die is er nu ook al.
     Toch maakt het veel verschil of de kiem voor een nieuwe wereld al gelegd is. De oude zakt in elkaar en gedraagt zich daardoor steeds agressiever. Dat lijkt sterk, maar is zwak. Omgekeerd lijkt de wereld van de vrijheidslievende mensen uiterst kwetsbaar tegenover zoveel repressie, maar juist daar zit een grote constructieve kracht voor de toekomst.
     Ik ben zeer bezorgd voor de korte termijn en zeer hoopvol wat betreft de lange termijn.

    • ij werkhoven schreef:

     ja zeker zal het zwaar tegengewerkt gaan worden, dan zal blijken hoeveel rechte ruggen er zijn…gewoon die rug recht houden en vertrouwen op de natuur, moeder Aarde.

 10. C.J. Deckers schreef:

  Sorry Fred,

  Maar wat is het verschil tussen die ik-in-wij-cultuur van jou en wat we al van de meet van onze zelfbewustwording af aan hebben? Wat je doet, is niet anders dan het herhalen van hetzelfde.
  Als voorbeeldje: Wij moeten ons muilkorven vinden Rotte en elke zogenaamde Nederlander en Nederlandster die hem opnieuw heeft gekozen, want wij en onze gezondheid gaan boven ik. Ik, die geen enkel probleem heeft met zijn gezondheid en dus geen muilkorf wenst te dragen, maar…. ik-zit-in-wij (zogenaamd Nederland), dus moet ik buigen voor wij, de zogenaamde Nederland(st)ers. Is zogenaamd Nederland niet ook heel eenvoudig een “zelfbesturend collectief”?

  Individualisme is helemaal geen probleem. Het hebben van een ego is geen probleem. Zonder ego kan een mens, een dier en zelfs enkele geen plant leven. Het probleem is dat mensen zich teveel als kuddedieren laten leiden. En dat… dat leidt altijd tot lijden. Omdat de kudde zich namelijk laat reguleren door wetenschappertjes en leidertjes en hun berekenende normaalverdelinkjes, die tot wetten worden verheven, waarbij een ieder die te veel of te ver van de norm(aal) afwijkt wordt gestraft en degeen die er netjes omheen of op blijft zitten wordt beloond.

  De muziekgroep King Crimson zingt het heel eenvoudig:
  Said the Straight Man to the Late Man,
  Where have You Been,
  I’ve Been Here and I’ve Been There
  and I’ve been in Between

  Die rechte mens is dat norm(aal)-verkopertje. Die late mens is degene, die leeft en er van geniet.

 11. Frans van der Reep schreef:

  Blokvorning is idd essentieel., je niet gek laten maken. Je niet om deze reden laten ‘vaccineren’. Er komt ongetwijfeld een tegenbeweging.

 12. Helena schreef:

  Mooi artikel. Ik ben sinds kort ook lid van een telegram groep feelfree.ly . Om elkaar nog meer te vinden, zoals massages, idd met elkaar rijden of zelf een taxidienst in te stellen etc..

  Met FeelFree.ly geven we aan dat we open staan om elkaar in vrijheid te ontmoeten. Gebruik het FeelFree.ly logo en Emoji🍀 om: – gezellig met elkaar in vrijheid af te spreken, – een cafe of restaurant te vinden waar je je vrij mag voelen, – nieuwe, gelijkgestemde vrienden te leren kennen, – je horecagelegenheid te promoten. De FeelFree.ly beweging gebruikt het ‘klavertje vier’ als symbool voor hoop, vertrouwen, liefde en geluk maar bovenal voor onze vrijheid. Vrijheid, die wereldwijd onder druk staat. Mensen en bedrijven die het FeelFree.ly logo of Emoji🍀 gebruiken staan open om elkaar in vrijheid te ontmoeten ongeacht leeftijd, geslacht, gezondheidsstatus of gezichtsbedekking. Vrijheid is een groot goed. Het logo mag je daarom gratis gebruiken. Het Logo is het geschikt voor ‘Print’ zoals stickers 📰, vlaggen 🏳️‍🌈, t-shirts 👕 en hoodies 👚 en ‘Digital’ zoals internet 💻 en social media 📱. De Emoji🍀 is het meest geschikt voor ‘Digital’. Ook kan je op het internet en social media eenvoudig zoeken naar mensen en bedrijven met een 🍀. Bijvoorbeeld via Google, Duckduckgo, WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn. Gebruik deze dus overal om elkaar snel en eenvoudig te kunnen vinden! Voor meer informatie kijk op: www.feelfree.ly/ Volg ons op Telegram: t.me/feelfreely 🍀

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.