De hoge cijfers van het Lareb zijn nog veel te laag – er voltrekt zich een humanitaire ramp – het covid injectieprogramma moet onmiddellijk stoppen!

In mijn artikel Bij hoeveel doden wordt er gestopt met injecteren? dat 19 november op TransitieWeb verscheen, staat dat het aantal sterfgevallen en ernstige bijwerkingen na injectie met het covid-vaccin vermoedelijk een factor 40 tot 50 hoger ligt dan door het Lareb wordt gemeld. Hier een onderbouwing daarvan.

Opmerking vooraf: de cijfers over ernstige bijwerkingen en doden na vaccinatie die het Lareb op dit moment communiceert zijn – vergeleken met voorgaande vaccinatiecampagnes – al zo schrikbarend hoog dat ze tot een onmiddellijke stop van het covid -programma zouden moeten leiden. Dat dit niet gebeurt is een misdaad tegen de menselijkheid.

De constatering dat de werkelijke aantallen aanzienlijk hoger liggen dan het Lareb meldt, is niet omstreden. De discussie gaat over de vraag hoeveel hoger. Deze discussie is belangrijk om een inschatting te kunnen maken van de omvang van deze ramp die de overheid en Big Pharma over ons afroepen.

Onderrapportage

Er zijn tal van factoren die bijdragen aan de onderrapportage door het Lareb. Onder meer:

* de onbekendheid bij het grote publiek van de mogelijkheid dat vaccinaties ernstige bijwerkingen kunnen hebben

* de onbekendheid met het feit dat zulke bijwerkingen gemeld kunnen worden

* het feit dat het doen van zulke meldingen in Nederland niet verplicht is

* het doen van een melding is tijdrovend, het kost een arts een aanzienlijk stuk van zijn of haar schaarse tijd en lang niet iedere arts heeft die tijd beschikbaar

* datzelfde geldt voor een slachtoffer, die ook een melding kan doen, maar in de praktijk lijkt dat nog helemaal niet zo eenvoudig te gaan

* het Lareb zelf stelt zich passief op, terwijl een actieve opstelling vereist zou zijn en belemmeringen zouden moeten worden weggenomen

* een melding ‘geldt’ pas vanaf twee welen na de injectie. Voor die tijd ben je volgens de meldingsvoorschriften nog niet ‘officieel’ gevaccineerd. Dat terwijl een deel van de ernstige bijwerkingen zich al binnen enkele dagen voordoet. Deze schade blijft zo buiten beeld.

* het Lareb is geen onafhankelijke organisatie, maar wordt gefinancierd door de farmaceutische industrie

De werkelijke situatie

Een grote vergelijkende studie uit 2006 naar onderrapportage van bijwerkingen van medicijnen komt uit op een gemiddeld percentage van 94. Dat houdt in dat van elke honderd gevallen van bijwerkingen er zes worden gemeld. Passen we dit toe op de 559 doden na vaccinatie die het Lareb op dit moment vermeldt, dan zou het werkelijke aantal dodelijke slachtoffers een factor 16 tot 17 hoger zijn en circa 9200 bedragen.

Er zijn echter ook onderzoeken die uitgaan van een nog veel lager rapportageniveau, namelijk slechts 1 of 2 procent (hier 1,3 procent) en dat dan specifiek voor vaccinaties en niet voor medicijnen in het algemeen. Daarmee kom je – met de cijfers van het Lareb – ergens tussen de 27.000 en 55.000 overlijdens uit.

Een onderrapportage met een factor van 40 tot 50, zoals genoemd in het eerdere artikel, houdt in dat er 22.000 tot 28.000 vroegtijdige overlijdens zijn (sinds de start van de vaccinatie-campagne begin dit jaar). Dat aantal lijkt mij niet onwaarschijnlijk, maar zeker weten we dit pas als er grondig, onafhankelijk onderzoek naar plaatsvindt.

Oversterfte

Er is nog een andere manier om de werkelijke situatie in beeld te krijgen. Dat is te kijken naar de oversterfte. Dat is het aantal sterfgevallen boven het langjarige gemiddelde. Vanaf het moment dat de covid-injecties worden gegeven – begin 2021 – zien we een continue oversterfte (op één heel korte periode na).

Ook dit beeld van de oversterfte is een dwingende reden om per direct het hele covid-programma te schrappen.

Een levensgevaarlijke mix

Wat de situatie gecompliceerd maakt is dat er zich – parallel aan deze injectie-tragedie – nog een tweede humanitaire ramp voltrekt, namelijk de massieve gezondheidsschade als gevolg van 5G-straling. Deze trend tekende zich vorig jaar al af.

Een deel van de oversterfte moet daarom op rekening van straling geschreven worden. Welk deel weten we niet. Het is verder denkbaar dat dit stralings-aandeel fluctueert naarmate er aanpassingen in de gehanteerde frequenties plaatsvinden. Immers, alleen bij zeer specifieke frequenties vallen de spreeuwen dood uit de bomen.

Het is te verwachten dat we als gevolg van de overal toenemende stralingsintensiteit de komende tijd meer coronagevallen zullen gaan zien, want deze straling verlaagt de weerstand. Ook de covid-injecties verlagen de weerstand en zo ontstaat een steeds gevaarlijker mix.

Wat corona genoemd wordt is namelijk geen stevige griep, zoals velen beweren, maar een levensbedreigende aandoening als gevolg van een mix van toxische oorzaken met als kerncomponent straling.

Mijn hypothese was vorig jaar en is nog steeds deze: mensen worden ‘vatbaarder’ voor corona door een combinatie van onderliggende factoren waaronder: voorafgaande vaccinaties, slechte luchtkwaliteit, slechte voeding, stress, negatieve gedachten, vergiftigingen door medicijnen en pesticiden en een al aanwezige slechte basisconditie. Dat is een cocktail van belastende, toxische factoren. 60Ghz straling van wifi en medische apparatuur of straling van een zendmast kan dan de lont in dit corona-kruidvat aansteken.

We zien nu dus mensen die lijden aan het acute coronasyndroom (zoals vorig jaar) naast mensen die al vrij snel overlijden na een vaccinatie. Dat zijn twee, nauw met elkaar verweven oversterfte-stromen.

Koelcontainers bij uitvaartcentra

Op social media verschijnen inmiddels berichten over de ongewone drukte bij uitvaartcentra. Er worden zelfs koelcontainers ingereden om meer opslagruimte te krijgen. Er is duidelijk iets ongewoons aan de hand. Iets dat past bij een situatie met 25.000 of meer extra injectiedoden.

Arts Vernon Coleman: “Dit is genocide. Pfizer wist vooraf dat er heel veel slachtoffers zouden komen.”

Links bij deze video:

https://phmpt.org/pfizers-documents/
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

Zie ook:
FDA Wants 55 Years to Release COVID Jab Reaction Data

 

Foto op Home: pixel2013

Gerelateerd

Bij hoeveel doden wordt er gestopt met injecteren?

Killervirus of killervacin?

The Vaccine Death Report: “Het is veel erger dan we denken”

Je krijgt corona door langere tijd op een plek te zijn waar een zware stralingsbelasting heerst

EMF-straling triggert ‘corona’ (en andere uitbraken van ziekte) door de vervuiling van de levens-ether-aardatmosfeer

Is ‘corona’ een stralingsziekte?

 

 

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken. Het kan soms geruime tijd duren voordat je reactie zichtbaar is.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

5 reacties

 1. Anna schreef:

  Dit begint op een misdaad tegen de menselijkheid te worden. Wie is hiervoor verantwoordelijk ?? Willens en wetens doorgaan met dit gevaarlijke/ dodelijke vaccin.
  Als het ongevaccineerden waren die overlijden zou dit volop gebruikt worden als pressie middel om te vaccineren nu is het ijselijk stil.
  Zoveel vaccinatie doden, of liever gezegd geen zin om deze doden te diagnosticeren, dit moet stoppen. Het vaccin is dodelijker dan het virus.

  • Margie schreef:

   Het is misdaad tegen de mensheid, er zit niets menselijks bij. Het zijn injecties tegen iets dat niet bestaat.
   Het ‘virus’ is het brein van een groep waar wij gelukkig geen deel van zijn.
   Mindcontrol, het zit diep…heel diep in beeld en geluid.
   Niets is wat het lijkt
   Electro magnetische aanvallen…daar wordt men ziek van, ook geestesziek.

   Verantwoording ligt altijd bij het zelf
   Niet meedoen dus aan de poopenkast.

   Ja, er gaan mensen dood…als dat niet zou gebeuren komt er nooit een einde aan alle leugens van eeuwen.
   We leven in een bijzondere tijd… U bent niet voor niets nu op deze planeet.

   Heb het GOeD 🙌

 2. EgoWoman schreef:

  In de tekst lees ik: “de onbekendheid met het feit dat zulke bijwerkingen gemeld kunnen worden” als reden dat het niet bij Lareb gemeld wordt.

  Maar de huisarts deed het ooit bij mijn bijwerking (anafylactische shock na injectie.. ). Het bleek door de PEG-COATING in het gespoten medicijn te zijn.

  Als je dan weet dat in de huidige “vaccins” een PEG-coating om het MrNA deel zit….

 3. Gerdien Kleijer schreef:

  Zeer heftig. Het zou goed zijn om dit artikel te delen met partijen die wellicht dieper in cijfers willen duiken en zich mee hard willen maken voor dit thema? Maurice de Hond? Pieter Omtzigt? Wybren van Haga? Blckbx? Jorn Luca? Artsen Collectief?

  • Fred Teunissen schreef:

   De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie BPOC2020 deed en doet baanbrekend werk om dit alles beter in kaart te brengen. Ze werpen dankzij hun meldpunt vaccinatie licht op de omvang van deze tragedie. En ook hebben ze ‘vaccinatieschade’ een gezicht gegeven in de vorm van persoonlijke video-interviews.
   Het is te hopen dat zij dit werk – eventueel samen met anderen – kunnen voortzetten. Want alles begint bij een goede, onafhankelijke registratie. Wat overigens eveneens geldt voor gezondheidsschade als gevolg van straling.

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.