Zijn de Covid PCR-tests een heimelijke manier om mensen te infecteren of iets bij hen te implanteren?

De Covid PCR-tests worden uitgevoerd met een 15 centimeter lang wattenstaafje, dat de neus in wordt geduwd tot helemaal achterin de neusholte. Waarom? Het wattenstaafje komt in aanraking met de zeer gevoelige cribriforme plaat, ook wel zeefbeen genoemd, die direct toegang biedt tot je hersenen. Zit er een bijbedoeling achter deze tests?

Auteur: Makia Freeman, vertaling: Willem Frederik Erné

De Covid PCR-tests die over de hele wereld worden uitgerold, ongeveer in lijn met het 1-3-30-plan (*) van de Rockefeller Foundation, vormen het belangrijkste aandachtspunt van de huidige fase van Operatie Coronavirus.

Hoe meer mensen worden getest des te meer positieve gevallen worden vastgelegd, hetgeen de brandstof is voor het officiële paniekverhaal en de angst in stand houdt, waardoor nog meer tirannie kan worden gerechtvaardigd.

Er zou echter nog iets meer aan de hand kunnen zijn.

We moeten ons afvragen of deze Covid-tests niet een sluwe manier zijn om toegang te verkrijgen tot het binnenste van ons lichaam, met name onze hersenen. De neuswattenstaafjes die worden gebruikt (nasofaryngeaal of orofaryngeaal) zijn ongelooflijk lang (15 centimeter) wat betekent dat ze helemaal tot achter in de neusholte reiken.
Bestaat er een medische reden waarom deze wattenstaafjes zo lang moeten zijn? De

Covid-tests in kwestie zijn PCR-tests. In andere artikelen heb ik besproken hoe gebrekkig en ongeschikt PCR-tests zijn. Zou het zo kunnen zijn dat deze Covid-tests heimelijk worden gebruikt om mensen te infecteren (met een middel dat ziekte veroorzaakt), het vaccin toe te dienen (waarvan ze beweren dat het nog in ontwikkeling is) of zelfs iets bij mensen te implanteren (met nanotechnologie, bijv. microchips)?

Mikken de Covid PCR-tests op toegang tot het zeefbeen?

In de menselijke anatomie is de cribriforme plaat een middellijnbotje dat belangrijk is zowel als onderdeel van het cranium als van de neus, en waardoorheen de reukzenuwen lopen die onze reuk transporteren. Het zeefbeen is een zeer teer en fragiel deel van het lichaam. Waarom wordt bij de Covid-test in hemelsnaam met een wattenstaafje tegen dit tere botje aan gepord? Zou dat kunnen zijn omdat de cribriforme plaat toegang tot de hersenen biedt?

Cocid PCR-test en zeefbeen

Jim Stone zinspeelde hier onlangs op in een artikel genaamd The Coronavirus test is not credible and likely to be for clandestine brain access dat op deze website te vinden is. Een lang citaat uit dit artikel:

“Ze beweren dat het virus bij een hoog percentage mensen het zenuwstelsel ruïneert, waarbij blijvende neurologische problemen en hersenbeschadigingen optreden. Maar ik vraag me af of het virus dat doet of dat dit het gevolg is van de tests. Beste mensen, het is overduidelijk dat de coronavirustests zelf in veel gevallen (er bestaan waarschijnlijk verschillende soorten tests) de hersenschade veroorzaken.

Een grove zeef

Eenvoudig gezegd: veel van de tests (ze gebruiken allemaal dat ongelooflijk lange wattenstaafje) halen het monster van de cribriforme plaat af, een botje van een millimeter dikte boven in de neusholte, dat is geperforeerd met veel gaatjes die direct toegang geven tot de hersencaviteit.

Door deze talrijke gaatjes lopen de reukzenuwen. Het botje lijkt op een grove zeef. Als je iemand te grazen zou willen nemen door stiekem een hersenvirus of een chip te implanteren, dan is dit de perfecte plek om dat te doen omdat een arts een chip er misschien nog uit zou kunnen halen, maar dat zou jou zelf nooit lukken zonder dat zeer dunne botje (dat eigenlijk niet eens een botje is maar voor de helft uit zenuwen bestaat) perforeren.

Iemand die zelf zou proberen iets daaruit te verwijderen zou zichzelf waarschijnlijk om het leven brengen. Alle chemicaliën, virussen – nanotechnologisch of anderszins – die men zou willen inbrengen, komen rechtstreeks in de hersenen terecht en die krijg je er nooit meer uit: eenmaal binnen, altijd binnen. Wanneer eenmaal ingebracht, gaat het rechtstreeks de hersenen in.

Waarom een pijnlijke test?

Mensen die de test ondergaan, klagen dat hij ongelooflijk pijnlijk is en dat de pijn dagenlang aanhoudt. Waarom moet de test uitgerekend dat deel van het menselijk lichaam aanraken dat het dichtst bij de hersenen zit? En zijn die tests eigenlijk wel tests?

DNA-test worden uitgevoerd met een simpel wattenstaafje in de mond en het is absurd om te denken dat welke virustest dan ook niet op dezelfde manier zou kunnen plaatsvinden, zeker als je bedenkt dat het virus door hoesten verspreid zou kunnen worden.

Iets deugt niet aan deze tests. Ze MOETEN wel nep zijn (in ieder geval die tests die letterlijk een monster van de hersenen nemen). Geen wonder dat zo’n test dagenlang pijn doet en jemig, als je reukzenuwen worden geraakt door wat zich ook op dat wattenstaafje moge bevinden, dan is DAT waarschijnlijk wat ervoor zorgt dat mensen hun reuk permanent verliezen.

Ik durf te wedden dat je niet wist hoe akelig deze test eigenlijk is. Onderwerp je onder geen beding aan deze test.
Oké, ik heb dat artikel een paar dagen geleden bekeken en er toen verder geen aandacht aan geschonken. Ik kon gewoon niet bevatten dat deze monsters hun barbaarse PCR-test zouden gebruiken als manier om onze hersenen te BESCHADIGEN! Nog los van de ethiek ervan kon ik me niet voorstellen dat deze smeerlappen zo verschrikkelijk diep zouden kunnen zinken. Maar nogmaals, we hebben te maken met monsters zonder menselijk geweten, weet je nog?”

Veroorzaakt de Covid PCR-test fysieke schade?

Hier is nog een citaat van dezelfde website, maar niet van Jim Stone:

“(..) ze voerden de ’tests’ uit door een maar liefst 15 centimeter lang wattenstaafje in ELK neusgat te steken, helemaal tot achterin de nasale doorgang. Vervolgens draaide de afnemer van de test het wattenstaafje gedurende 10 tot 15 seconden in elk neusgat rond… Daarna verwijderde hij de wattenstaafjes en stak ze in een testbuisje om naar het laboratorium te worden verzonden voor ‘analyse’…

Daar moest ik toch wel even over nadenken. Waarom was het in hemelsnaam nodig om zo’n lang wattenstaafje überhaupt helemaal tot achterin de nasale doorgang te steken? En vervolgens elk wattenstaafje tegen het zachte weefsel van dat plaatje achter in de nasale doorgang heen en weer te draaien? Dat leek me behoorlijk wreed! Zou die beweging alleen al dat plaatje kunnen beschadigen en mogelijk VEEL meer schade veroorzaken dan dit ‘virus’?

En iedereen met wie ik sprak vertelde hetzelfde verhaal, namelijk dat ze hoofdpijn kregen en in sommige gevallen misselijk werden en daarna ernstige voorhoofdsholtepijn hadden. Ik ben een chronische voorhoofdsholtehoofdpijnlijder en heb regelmatig dergelijke pijn achterin mijn neusholte, en ik weet dus wat ze doormaken. En dit alles wordt gedaan om met een ‘monster’ van het RNA van dit zogenaamde virus te verifiëren dat iemand positief is?

Nogmaals, het lijkt mij nogal wreed. Ik denk dat er veel eenvoudiger manieren zijn om weefselmonsters te krijgen dan door mogelijk schade te veroorzaken achterin de neusholte.”

Clandestiene methode

Er is iets uitermate verdachts aan deze Covid-tests. Laten we vooral niet vergeten dat bepaalde partijen van deze Covid-tests vervuild waren, soms met het coronavirus zelf (onder andere in de VS en het VK) – alhoewel fact checkers beweren dat dit ‘virus’ zich nie kon verspreiden en geen mensen kon infecteren, alleen de testresultaten ongeldig maakte.

Gezien het doel van de NWO (de nieuwe wereldorde) om de hele bevolking van microchips te voorzien, acht ik de samenzweerders van de NWO ertoe in staat dat ze een dergelijke afschuwelijke, clandestiene methode gebruiken om mensen, zonder dat ze het weten, met iets te implanteren, onder het mom van hulpverlening.

Ook het laserpistool is verdacht

Nog een vraag, nu we het toch over invasieve medische interventies hebben: verzwakt een laserpistool dat tegen je hoofd wordt gezet de pijnappelklier? Hoe zit het met die laserpistolen die je temperatuur meten? Je kunt de pech hebben dat je in een gebied woont waar bedrijven een laserpistool op je voorhoofd richten om je temperatuur te meten. Nog los van de medische consequenties, is dit overduidelijk een smakeloze manier van conditionering om mensen eraan te laten wennen dat ze een pistool tegen hun hoofd gezet krijgen.

Denk even na over wat we allemaal accepteren als we dit nieuwe normaal toestaan, waarbij pistoolachtige apparaten routinematig tegen ons hoofd worden gezet. Denk je in wat voor ongelooflijke schade we onze kinderen berokkenen als we toestaan dat zij aan dit soort praktijken gewend raken.

In deze interessante video wordt besproken hoe de infrarode straal van het pistool mogelijkerwijs je pijnappelklier beschadigt, het doorgangsportaal naar hogere energiesferen en bewustzijn. De man in de video citeert een Australische verpleegster:
“Ik maak me echt zorgen. Worden we gedesensibiliseerd ten aanzien van op het hoofd gerichte acties, waarbij mogelijk de gezondheid te lijden heeft ten gevolge van een infrarode straal die op de pijnappelklier wordt gericht?

Niet op de pijnappelklier richten

Ik ging naar een winkelcentrum waar de mensen in de rij stonden om hun temperatuur te laten meten door een medewerker die overduidelijk geen gezondheidszorgmedewerker was en overduidelijk niet goed wist hoe hij deze procedure moest uitvoeren. Veel omstanders waren stomverbaasd toen het mijn beurt was, ik het pistool dat op mijn hoofd werd gericht beetpakte en het op mijn pols richtte.

Ik vertelde de medewerker zacht maar zeer vastberaden dat je een infraroodthermometer nooit op iemands voorhoofd moet richten en al helemaal niet op dat van baby’s en jonge kinderen.

Bovendien moet je beschikken over basale kennis over hoe je iemands temperatuur goed afleest. Bijvoorbeeld, een thermometer op de pols of de binnenplooi van de elleboog plaatsen is veel nauwkeuriger en veel minder schadelijk. Ik vond het schokkend om te moeten zien hoe kinderen gewend raakten aan het feit dat een object in de vorm van een pistool op hun voorhoofd werd gericht, en wel zonder enige negatieve reactie van de volwassenen, alsof het de normaalste zaak van de wereld was.

Als medische professional weiger ik om een infrarode straal recht op de pijnappelklier te richten. Deze bevindt zich precies in het midden van het voorhoofd. Niettemin vinden de meeste mensen het prima dat dit bij hen diverse keren per dag gebeurt! Onze pijnappelklier moet beschermd worden omdat deze essentieel is voor onze gezondheid, nu en in de toekomst.

Thermale weefselbeschadiging

Een standaard infraroodthermometer absorbeert het infrarode licht maar zendt het niet uit. Vanuit dat perspectief zijn ze dus veilig. Het veiligheidsprobleem ontstaat bij laserthermometers, die een lichtbundel richten op het gedeelte van het object dat wordt gemeten, ter vergroting van de nauwkeurigheid. Deze bundel is een Klasse-II-laser die zichtbaar licht uitzendt van minder dan één milliwatt. Zo’n apparaat mag worden verkocht als ‘aanwijzer’ om aandacht te vestigen op smartboards of whiteboards bij lezingen.

Hoewel ze in principe als veilig zijn geclassificeerd, kunnen ze je netvlies beschadigen als je recht in de straal kijkt. Lasers produceren een intense lichtbundel die laserstraling kan veroorzaken in de vorm van thermale weefselbeschadiging. Hoe dichter je bij de laser bent, des te groter de kans om gewond te raken.”

Tot slot

Het doel van deze post is om bewustzijn te verhogen en vragen te stellen. Dit artikel geeft geen antwoorden op de vraag wat werkelijk in deze Covid-tests zit en of ze ontworpen zijn met een bijbedoeling. Hopelijk leiden deze eerste vragen tot verder onderzoek door andere mensen en moedigt het mensen in ieder geval aan om buitengewoon terughoudend te zijn ten aanzien van het zonder meer ondergaan van deze tests. Het moet nu toch wel duidelijk zijn dat niets aan Operatie Coronavirus goedaardig is, zelfs de tests niet.

Ieder aspect van deze agenda moet zorgvuldig onder de loep worden genomen. De test ondergaan is stilzwijgende instemming met het feit dat de test werkt en noodzakelijk is voor de volksgezondheid en veiligheid, hetgeen in beide gevallen volstrekt onwaar is.

(*) Van 1 miljoen tests per week naar 3 miljoen per week en uiteindelijk 30 miljoen per week (in de VS)

Bronartikel

Gerelateerd

De coronatest is niet alleen onzinnig, maar mogelijk ook gevaarlijk

 

Wil je dit artikel delen op social media?

Dan is er kans op dat Big Brother tussenbeide komt en je waarschuwt voor ‘nepnieuws’. Plaats je de link toch, dan kunnen anderen die hem aanklikken ook zo’n waarschuwing krijgen. Dit is een vervelende vorm van intimidatie en censuur.

Je kunt dit omzeilen door niet te linken. Maak zelf een eigen tekstje. Ook kun je delen van de tekst van TransitieWeb knippen en inplakken (copy-pasten) in je eigen bericht. Of je maakt een schermafbeelding.

Heb je op Facebook last van fact checkers? Die kun je blokkeren.
Ga naar Instellingen, dan klikken op Blokkeren. Daar typ je de naam of het e-mailadres van de fact checker in en bevestigt die. Als je ergens ook de optie Toevoegen ziet staan, vul dan fact checker in en klik op Zoeken. Er verschijnt dan een lijst met fact checkers. Deze kun je vervolgens allemaal tegelijk blokkeren.

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

29 reacties

 1. Jonna schreef:

  Nadat ik een tijd geleden een test heb gedaan voelde ik dat er iets anders was. Ik voelde ook een bepaalde aantrekking naar satellieten die ik zag. Nu als ik aan iets denk wat ik wil opzoeken in Google hoef ik maar het eerste woord in te tikken en de rest komt er al te staan als voorstel. Ook al is het iets als ‘gevoel alsof er iets in keel zit’. Ik denk ik ga dat opzoeken en ik type ‘gevoel alsof’, Google maakt mijn gedachte al af terwijl het van alles had kunnen zijn…. ik ga mijn internet en telefoon maar weg doen denk ik en in een hutje op de hei leven…

 2. El schreef:

  Virussen bestaan dus niet en zijn nooit aangetoond ! Maar tegelijkertijd spreekt iedereen over de griep dat het een virus is, of andere virussen waar men aan kan overlijden of ziek van wordt. Dus bestaat een virus nou wel of niet ? Want als het niet bestaat moeten we ophouden met praten over virussen dat iemand er ziek van zou kunnen worden. Dit geldt ook voor de HIV en alle andere virussen die nooit zijn aangetoond. Ze bestaan officieel niet , maar er wordt wel gepraat over het HIV virus tegelijkertijd alsof het dus toch wel bestaat en dodelijk zou kunnen zijn. Verwarring alom. Als virussen dus niet bestaan , dan worden mensen ziek van iets anders en niet van een niet bestaand virus. Kan dit nog duidelijker ?

  • Fred Teunissen schreef:

   Inderdaad, dit werpt ook een nieuw licht op hiv en aids.
   Jon Rappoport heeft daar bijna twintig jaar geleden al veel over geschreven. Zie zijn boek AIDS Inc. – Scandal of the Century, verschenen in 2003.
   www.bol.com/nl/p/…002081835/

   • tjeerd schreef:

    Ik wil je deze reactie op het boek op #m#zon niet onthouden omdat het mijn punten en die van John Rappoport ook heel goed illustreert. Dat Thomas denkt dat er een aids epidemie was in San Francisco is te wijten aan de hardnekkige misvatting dat een virus de ziektegevallen veroorzaakte. Dit terwijl het lag aan de uitputtende levensstijl en de zwaar toxische partydrugs en het zwaar toxische AZT (later) wat Rappoport al in 1987 had uitgezocht. Waar blijft de tijd en wat zijn mensen toch goedgelovig en onnadenkend..:

    Thomas J. Busse
    5,0 van 5 sterren A sincere account of a Scandal that is a Fraud
    Beoordeeld in de Verenigde Staten op 8 september 2020
    Geverifieerde aankoop
    I’m a gay man who lived in San Francisco for 20 years, and I had no idea about the flaws in HIV epidemiology exposed by this book as early as 1987. As I read this book, it all made sense: the lies, the deceit, the fraud, and the outright murder of good people (who I knew personally) by manipulative, sinister, and evil means by their own government. If just for the callous and unethical practices in the 50s-80’s in the California state mental hospital system irrespective of AIDS, this book is worth reading.

    I differ from Rapport in the sense that I think there was a real concurrent epidemic of KS in San francisco from 1980-1987 until the AZT fraud came along. I also differ from Rappaport in placing blame on nitrites or substance use, as this had been going on and is going on. The mystery may never be solved, but with lies, deception, and willful misconduct by public officials – especially Diane Feinstein and Public Health Director Silverman and Don Francis – this makes for MUST READING to every homosexual in America

    www.amazon.de/-/nl/…ll_reviews

    • tjeerd schreef:

     Ik zal eens kijken of de geplande aanval op de homogemeenschap (zit te denken aan geplande produktie van partydrugs met zwaarder toxische swamenstelling dan in de jaren 60 en 70) samenviel met de geplande aanval op de zwarte gemeenschap in de Amerikaanse binnensteden (middels goedkope crack) onder de regering Reagan-Bush (1980-1988)

  • tjeerd schreef:

   Met HIV als het virus dat AIDS zou veroorzaken zijn we ook meer dan een decennium door overheid en media doodgegooid. Daar lag de bron voor wat we nu meemaken. Dr. Montagnier zou het hiv virus hebben ontdekt enkreeg er een Nobelprijs voor. De Nobelprijs is vooral een instrument om de heersende – door de elite gesanctioneerde- wetenschap te promoten. Montagnier heeft sindsdien tussen de regels door laten blijken dat hij zelf niet meer gelooft in zijn ‘ ontdekking’. AIDS had enkel te maken met de extreme seksuele levenstijl van homoseksuelen met gebruik van partydrugs die stoffen bevatten die het immuunsysteem onderdrukken. Het staat beschreven in het boek van Engelbrecht en Köhnlein (Virus Wahn/Virus mania). De patienten stierven door hun levensstijl en door het geneesmiddel AZT wat het immuunsysteem ook onderdrukte.AIDS was ook geen nieuwe ziekte net als COVID dat niet is. Het medisch establishment heeft de angstpandemie nog verder aangewakkerd door de mythe te verspreiden dat ook veel heteroseksuelen door het hiv virus zouden gaan overlijden. Het HIV virus is net als het COVID virus een bedenksel van de elite om een angstpandemie te veroorzaken en vrijheden in te perken. Mensen leren ook niet uit de geschiedenis omdat de maatschappelijke werkelijkheid altijd door de elites aangestuurd wordt. De mexicaanse griep was ook geen virus maar enkel een mediavirus wat door virologen en de WHO in stand werd gehouden. De eerste grieppatiente (een kind) werd ziek op een (Amerikaans) GMO bedrijf in Mexico maar niet door een virus. Dit wordt beschreven door F. William Engdahl die ook een historisch boek over GMO en multinationals schreef (Saat der Zerstörung)

   • tjeerd schreef:

    De HIV/AIDS mythe draaide – net als de COVID mythe nu- ook rond de zeer onbetrouwbare pcr test. De bedenker Dr. Kary Mullis was al in de jaren 80 een felle tegenstander van het gebruik van de pcr test voor het aantonen van een besmetting met een hiv virus. Hij geloofde overigens wel in een virus maar zijn test was ongeschikt om een besmetting aan te tonen. Anthony Faucy was toen al een drijvend kracht achter de HIV-AIDS leugen en de man is 2020 weer een van de belangrijke promotors van de COVID leugens.

 3. Lilly schreef:

  Kunnen wij ons laten verplichten om een test uit te laten voeren? Wat zijn onze rechten? Bv bij een grensovergang tussen 2 Shengenlanden. Mag ons de toegang tot het andere land verboden worden wanneer wij geen test ondergaan? Ik zou graag in contact komen met iemand die juridische kennis van zaken heeft. Veel dank.

 4. M. Duivenvoorden schreef:

  (Video)
  This woman pulls apart a covid swab to show you how the fibers are alive and moving.

  Deze vrouw laat zien dat de pluizen van een uit elkaar getrokken teststaafje leven en bewegn.

  www.instagram.com/p/CJ7…ZTpBku8nbY

 5. Qvic schreef:

  Ik blijf mij constant afvragen, van waarom we bang moeten zijn voor één virus. Wat in de volksmond een virus wordt genoemd, is eigenlijk een exosoom. Daarvan heeft de mens biljoenen en biljoenen in zijn lichaam zitten. Zonder exosomen kan de mens niet overleven. Een virus is de boodschapper van ons immuunsysteem. Dus een virus wordt actief als we ziek worden en ziek zijn. Dus een virus zorgt er voor dat we weer beter kunnen worden en niet al dat gelieg en verdraai, wat de media en de politiek met zijn zogenaamde experts verkondigen. Niet voor niets is er nog nooit een virus geïsoleerd, gewoon omdat een virus een intern menselijk onderdeel is. De farmaceutische bedrijven hanteren het principe van Pasteur, die kwakzalver veronderstelde dat ons lichaam steriel is en dat alle bacteriën en virussen van buitenaf kwamen en dat deze besmettelijk zijn. Eigenlijk hebben de farmaceutische bedrijven geen enkel bestaansrecht, want in werkelijkheid werkt ons lichaam heel anders. Maar door constant grof te liegen, bedriegen, de waarheid verdraaien en met list en bedrog al meer de 100 jaar de massa te besodemieteren, behalen zijn elk jaar mega winsten en zijn erbij gebaad dat iedereen ziek wordt en ziek blijft. Die PCR test komt ook uit de koker van de Rockefellers, die hebben tenslotte de farmaceutische bedrijven ruim 100 jaar terug opgezet. Ik heb mij al laten vertellen, dat er een soort van barcode door dat lange wattenstaafje achter gelaten wordt. Dus iedereen die een PCR test heeft ondergaan is voor zijn leven al gemerkt. Of deze barcode buiten het lichaam afgelezen kan worden of geactiveerd kan worden, als het ook andere functies heeft weet ik niet. Maar het blijft verdacht dat de regeringen zo blijven hameren op dat testen. Nu ze ook je DNA hebben, kunnen ze specifieker diegene een persoonlijke vaccin toedienen.

 6. MJM schreef:

  Eerst werd mijn zoon getest, hij kreeg na 2 dagen een loopneus. Toen na vijf dagen werden dochter en ik getest en ook wij kregen na 2 dagen een loopneus. Nu hebben dochter en ik beide kriebel in het geteste neusgat ook op dezelfde tijd. Vandaar dat ik ging zoeken en kwam op deze pagina uit. Heel vreemd allemaal. Het voelt en lijkt alsof er iets in onze neus zit wat kriebelt.

 7. M.W. schreef:

  Eerst was er toch die test met een wattenstaafje in de mond/wang? Wat deden ze toen en waarom zijn ze toen snel overgegaan naar de neus?

 8. patricia schreef:

  maandag voor de 2de keer getest en ik kan bevestigen dat het per locatie verschilt. 1 ste test verliep perfect beetje raar gevoel in neus maar was na een kwartier weer weg. maandag weer getest heb gewoon een klacht tegen deze medewerkster ingediend zo hard deed ze het. heb nu na nog pijn in mijn holte en zeurende pijn aan die kant van de test. dus als iemand beweerd dat het niet kan sorry maar dit gebeurt dus echt wel. En dit was een ouder iemand van het rode kruis.

 9. Janny schreef:

  In Amerika zijn er andere testen, je hoeft alleen maar een een bakje te spugen. Er zijn bijv. mensen die geen vreemde stoffen in hun neus ingebracht willen hebben. www.discovermagazine.com/healt…-heres-how

 10. in het zonnetje schreef:

  ahhhh kritische geluiden worden niet gepaatst? Lekker objectief
  Daar was een mooi woord voor ….. brainwashen

  • Fred Teunissen schreef:

   Jazeker worden die wel geplaatst, als ze geen scheldwoorden bevatten en dergelijke, maar soms duurt dat even.
   Dit staat duidelijk boven het reactie-venster: ‘Alle reacties worden gemodereerd. Het kan even duren voordat je reactie zichtbaar is.”

 11. in het zonnetje schreef:

  Wat een opruiing allemaal. De PCR test valt reuze mee. Goh wat vreemd dat ‘big brother’ komt met de mededeling van nepnieuws, want dat is dit ook. Regelrechte nepnieuws.
  Maar ik laat iedereen vrij in wat hij wil geloven. De fb groep met ex-corona patienten met 14k leden vertellen ook allemaal onzin en liegen dat ze nog steeds zo ziek zijn.. Veel succes jongens!

  • Marije Freeve schreef:

   Willem Engel -iemand met een uitgebreide wetenschappelijke achtergrond- heeft een rapport geschreven met uitleg over pcr-testen. Titel: “Onderzoek naar de diagnostiek van covid-19 met behulp van PCR testen in het teststraattraject”
   Misschien kan dat meer duidelijkheid geven?

   Hier is de link: viruswaarheid.nl/wp-co…ug2020.pdf

  • Mar schreef:

   Dle maker van de pcr test heeft voor zijn dood duidelijk gezegd dat deze test niet geschikt is en wat doen ze??? Jep gewoon gebruiken.

   • vraagtekentje123 schreef:

    Deze maker is na zich kritisch te hebben uitgelaten over zijn eigen test, eind 2019 kort voor “de uitbraak” van covid, in een bizar roei “ongeluk” omgekomen.

 12. R.m.v.d.barselaar schreef:

  Een virus is een dood ding werkt alleen met een gastheer dus schakel die uit dan kan het virus ook niets meer doen dus een test is gewoon overbodig

 13. Nancy schreef:

  Bullshit …. doet helemaal geen pijn die test
  Wel worden we straks door ufo’s opgehaald … dus hou je neusgaten dicht ….

 14. Popi schreef:

  Ik hoop niet dat, maar een beetje pijn ervaren de graadmeter is de test te ondergaan. Dit is doodeng allemaal en ik vertrouw het hele zaakje voor geen meter!

 15. m.schipper schreef:

  ik ben zelf in meppel getest op een bepaalde locatie bij de watertoren,het is inderdaad pijnlijk, als men een lange wattenstaaf in je neus drukt ,gaat er wel diep in,maar heb zelf geen napijn gehad, ben wel negatief beoordeeld,getest! heb wel eens gehoord dat re in het verleden, men wel eens 2 maal negatief en tweemaal positief is getest,vlak achter elkaar! je kan niet alles controleren en moet er dan van uit gaan dat de test die er word gedaan betrouwbaar is ! hoe meer ervaring men heeft met deze testen ,hoe beter her wordt ,moet je maar denken,maar dat is bij alles,er zullen in de beginfase vast wel enkele kinderziekten aanwezig geweest zijn!

 16. Boukje schreef:

  Degene die de “pook” bij iemand in de neus duwde , zei :ja het doet een beetje pijn , maar dat gaat gauw weer over.

 17. Marcel schreef:

  Goed werk mensen . Helemaal mee eens . En dan ook nog eens dat de pcr test totaal ongeschikt is zegt meer dan genoeg
  Hoop dat veel mensen rindelijk nu eens wakker worden . En de waarheid inzien

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.