Wat hangt ons boven het hoofd?

Er zijn sterke aanwijzingen dat we de komende tijd met een cocktail van narigheid te maken krijgen. Om welke bedreigingen gaat het en hoe kunnen we ons daartegen teweerstellen?

Dit is het beeld:
1. Prijsexplosie
2. Aanhoudende sterfte en ziekte door mRNA ‘vaccins’
3. Nieuwe ‘uitbraken’, meer sterfte en ziekte door straling
4. Massale vluchtelingenstromen door oorlog(en) in Oost-Europa
5. Mondiale verstoring van de voedselproductie en honger op grote schaal
6. Dictatoriaal bestuur en massieve repressie door ongekozen schaduwregeringen
7. Zombificatie van geïnjecteerden die niet aan ‘vaccins’ sterven

1 t/m 5 zal tot grote chaos leiden en de aanstichters van 6 in staat stellen met allerlei noodzakelijk lijkende sterke-man-oplossingen te komen. Maatregelen die al lang in het verborgene zijn voorbereid. Zo kan de illegale machtsgreep een schijn van legitimiteit verkrijgen. Dit is eerder gebeurd, nietwaar?

Prijsexplosie

Met energieprijzen die verdubbelen of verdriedubbelen komen miljoenen huishoudens direct in de problemen. Eén van de nare gevolgen daarvan zal zijn dat er geen of weinig budget overblijft voor gezond voedsel, ook al omdat dit aan dezelfde prijsexplosie onderhevig is.
Begin dit jaar kostte een bio-ei om en nabij 20 cent. Nu het dubbele en het zal mij niet verbazen als zo’n ei over enige tijd een euro kost. Een goed brood doet inmiddels vijf of zes euro. Het is onderweg richting tien.

Tegen-acties:

Voedsel
Zelf en/of samen met anderen voedsel verbouwen, lokale netwerken versterken, producten en diensten ruilen zonder dat daar geld aan te pas komt, zaden winnen en zaden ruilen, een noodvoorraad aanleggen.

Woonruimte
Inschikken, meer samen doen, huizen en ruimten met elkaar delen en zo de kosten verlagen.

Energie
Zonnepanelen loskoppelen van het net, regenwater beter benutten, ’s winters in huis thermo-kleding dragen, enzovoort.

Gemeenschap
Buurtschappen en lokale netwerken versterken; niet op jezelf teruggeworpen raken.

Aanhoudende sterfte en ziekte

De kritische Britse arts Vernon Coleman voorspelt een golf sterfgevallen in de komende winter als gevolg van de verzwakte weerstand na drie of vier injecties. Dit komt dan bovenop de ‘oversterfte‘ die nu al maanden gaande is.

Wie dit niet gelooft zou eens naar deze getuigenis van de Zweedse arts en patholoog dr. Ute Kruger moeten kijken. Zij stelt vast dat zich na de injecties veel meer gevallen van kanker voordoen, waaronder zeer agressieve vormen. Ze noemt die turbokanker.

Het spreekt voor zich dat nieuwe injectierondes (die voorgenomen en al ingepland zijn) deze vreselijke situatie alleen nog maar zullen verergeren.

Heel veel mensen gaan onnodig dood of worden onnodig ernstig ziek, vaak met blijvende gezondheisschade als gevolg.

Tegen-acties:
Informatie verschaffen over de inhoud en werking van deze ‘vaccins’ en de enorme risico’s daaraan verbonden, Zie bijvoorbeeld de website stichtingvaccinvrij.nl.

Nieuwe ‘uitbraken’, meer sterfte en ziekte door straling

Onlangs deed zich op Texel en in Zeeland een grootschalige, mysterieuze sterfte onder Jan van Genten voor. Vogelgriep, wisten de media al te vertellen, nog voordat er enig serieus onderzoek naar deze sterfte was gedaan.
Prof. Arthur Firstenberg toonde daarentegen aan dat deze sterfte zich voordeed op die locaties waar zeer recent het stralingsniveau sterk was gestegen door nieuw geplaatste zenders en het gebruik van nieuwe frequenties.

Waar zagen we dat eerder? Juist. In Den Haag, waar de spreeuwen dood uit de bomen vielen. Zou het kunnen zijn dat er toen getest werd met nieuwe frequenties en dat dit nu weer het geval is? En nog een stap verder: zouden met deze frequenties ‘uitbraken’ veroorzaakt kunnen worden van mensengriep, alias corona of hoe deze ziekte dit keer zal gaan heten? Laten we het beestje bij zijn naam noemen: stralingsziekte.

Remedies:
Orgonite aanbrengen in de omgeving van zendmasten, bomen en struiken planten, actie voeren tegen bomenkap, mentaal aan kracht winnen, weerstand versterken door een gezonde levensstijl.

Massale vluchtelingenstromen

De VS en de NAVO voeren al jarenlang een koers die gericht is op de verzwakking en militaire omsingeling van Rusland. Dat land heeft aangegeven waar wat dit betrof de grens lag, namelijk bij de toetreding van Oekraïne tot de NAVO. Desondanks drukten Washington en Brussel door. Met als gevolg een rampzalige, uitgelokte oorlog die erg veel mensenlevens kost en waarvan het einde nog niet in zicht is. Sterker: hij zou zich nog kunnen uitbreiden.
Gevolg: miljoenen vluchtelingen.

Remedies:
Stelling nemen tegen de agressieve koers van VS en NAVO en voor een zo spoedig mogelijke beëindiging van deze oorlog. Dat kan als Oekraïne zich neutraal verklaart.
Vluchtelingen menswaardig opvangen en niet in de val trappen van tweedracht. Zij en wij hebben niet om deze rotoorlog gevraagd.

Mondiale verstoring van de voedselproductie

Deze verstoring gebeurt willens en wetens. Daar is overvloedig bewijs van, uiteenlopend van de premies die boeren in de VS krijgen om landbouwgrond uit productie te halen tot raadselachtige branden in voedselfabrieken en vleesverwerkende bedrijven. Ook het doden van miljoenen dieren (‘ruimen’) past in dit WEF-beleid. Het gebeurt onder de vlag van vogelgriep, varkensgriep, gekke koeienziekte, enzovoort.

Remedie:
Lokaal voedsel-verdedigingsplannen opstellen. De boeren steunen tegen pogingen van overheden om hun land onder valse voorwendsels af te pakken. Boeren die overgaan op bio-landbouw steunen door producten bij hen af te nemen.

Een ongekozen schaduwregering

De machtsgreep van de elites die zich van de WHO en andere globale organisaties bedienen om hun doelen te bereiken heeft de bestaande politieke structuren tot op het bot uitgehold. Ze zijn er nog wel en doen er ook nog wel een beetje toe, maar de werkelijke macht ligt bij een schaduwregering die inmiddels ook over een groot schaduwapparaat beschikt. Ongekozen. Ongecontroleerd. In Nederland hoort bijvoorbeeld de NCTV tot dit schaduwapparaat.

Remedie:
Beseffen dat het parlement totaal is uitgehold en gecorrumpeerd. De macht niet meer weggeven, maar lokaal en regionaal in handen nemen. Zelfbestuur in praktijk brengen. Regionale autonomie (Friesland, Limburg) vormgeven.

Zombificatie

Steeds duidelijker komt naar voren dat de ‘vaccins’ wel degelijk impact hebben op het DNA (een mogelijkheid die door de autoriteiten steeds ontkend werd) en eveneens op ons vermogen om contact te maken met de geestelijke wereld.
Als deze lijn, die de geestelijke met de aardse wereld verbindt, wordt verbroken, dan worden we in ons diepste wezen ont-menselijkt. Dat wordt uitgedrukt met de term zombificatie.

In Atlantis, het continent in het midden van de Atlantische Oceaan, dat geen legende is, maar daadwerkelijk heeft bestaan, werden mensen die een soortgelijke zombificatie hadden ondergaan Automatons genoemd. Dit waren genetisch gemodificeerde robotmensen.

En dit is precies de kern van de WEF-agenda: een zeer drastische reductie van de wereldbevolking met een gehoorzaam restant dat een slavenbestaan moet gaan leiden.

Remedie:
In verzet komen.

Onverwoestbaar

De cocktail van narigheid die de heren en dames ‘van Davos’ op ons afvuren is reden voor grote bezorgdheid en intens verdriet. Stuk voor stuk zijn de ontwikkelingen, zoals ze hierboven zijn omschreven, dusdanig inhumaan dat ze bijna letterlijk on-voorstelbaar zijn. En toch worden ze realiteit.

Hoe kun je leven in een on-voorstelbare werkelijkheid?

Wat mij daarbij (enigszins) helpt is de realisatie dat iets in mij niet kapot te krijgen is. Het is het iets, dat eerder op aarde was, en er ook na dit leven nog wel een keer (of wat) zal zijn. Dit iets kan kraken, lijden, met vreselijke trauma’s beladen worden, maar het is onverwoestbaar.

Ik las onlangs een boek over Atlantis, waarin dit ‘iets’ het Zelf wordt genoemd. Zelf met een hoofdletter. Dit Zelf is de essentie van wie ik ben. De waarnemer, waarmee ik naar mezelf kijk.

Ieder van ons heeft zo’n Zelf. Het is krachtig en onverschrokken en staat in contact met de geestelijke wereld. Het is het beste dat we in huis hebben.

Het goede aan het ontketende kwaad van het WEF is dat het dit Zelf in ons wakker roept. Het is deze innerlijke krachtbron die ons maant om – wat het ook kost – in verzet te komen.

 

Foto op Homepage:: Ignacio Amenábar

Gerelateerd

Hoe we de totalitaire machtsgreep weerstaan en UN Agenda 2030 het nakijken geven

De economische macht terugpakken met levensboerderijen

Hoe start je met een levensboerderij?

Met orgonite maken we het verschil

Wat wij van de bazen van Twitter niet mogen lezen

 

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken. Het kan soms geruime tijd duren voordat je reactie zichtbaar is.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

11 reacties

 1. ij.werkhoven schreef:

  lieve mensen, ik heb het gelezen. weet een aantal jaren dat bovenstaande zou kunnen aanvangen. Had waarschijnlijk de hoop dat het tij zou keren. Ban niet gevaccineerd, wist vanaf het begin dat het niet klopte. Ben/voel me een verzetvrouw (geboren in de WO en vader van mij in het verzet toen). Maar dit is een compleet andere oorlog. Zo veelomvattend in het kwaad, wat zijn weerga niet kent. Zo sluipend en slopend en het leven uit mensen slurpend, na al het angstaanjagen enz.
  En alles gaat in het kwade gewoon door, of is het de gewoonste zaak. In de politiek merk en hoor ik het. Een aantal doen heel erg hun best om het recht(er) te krijgen, het lukt niet.
  Ik vermoed dat vele mensen uit het volk niet in de gaten hebben wat er allemaal staat te gebeuren, onvoorstelbaar.
  Ik moet jullie zeggen, dat ik me behoorlijk verdrietig voel zijn. Het kan zo mooi zijn, in mijn stadje aan de zee waar ik nu(alleen eerder met man en kinderen) 43 jaren woonachtig ben. Ik heb het beter.mooier zien worden, de huizen, het groen, de mogelijkheden en dan nu een langzaam maar zeker een afbraak van jewelste en sluipend. Anders kan ik het niet zien.
  Ik weet en heb genoeg gehoord…,orgonites..mijn zus in Australie was er al(15 jaar geleden) bezig mee. Ik heb ze in m’n huis. Eerlijk gezegd, weet ik niet goed wat ik nu kan of moet gaan doen. Ik lees het wel en toch blijft het een eind bij mij weg, Ik wil het wel, maar het is nog zo vaag. Bij wie en met wie en hoe???
  Ik wens jullie ook sterkte, veel liefde en licht in deze duisternis en ja het ZELF is een groot goed. Het ga jullie goed.
  Namasté… IJbelina Werkhoven.

  • Fred Teunissen schreef:

   Dank Ijbelina,
   Veel mensen voelen dit verdriet. Het is goed dat je het uit en in zulke mooie, aangrijpende bewoordingen. Dat is een bijdrage in zichzelf.
   We hebben elkaar nodig om deze ‘compleet andere oorlog’ te doorstaan.

 2. Maria schreef:

  ‘Intens verdriet’. Inderdaad, dat is het he. De pijn over wat er gebeurt is onbeschrijfelijk. Toch…soms denk ik, omdat men in de kwantum fysica dus zegt dat fysieke realiteit ‘mentaal’ is, dat wat we nu meemaken, eigenlijk veroorzaakt wordt door het uitbeamen van al onze wondes en trauma’s die dan zo deze gezamelijke nachtmerrie vormen. We trekken dus aan wat we voelen en denken en misschien ook nog alle trauma’s van vorige generaties die ook nog in ons zitten. Het is ook zo dat ik nog vele mensen zie die hun goedkope bierblikjes, redbulls, plastic wikkels van junk etc zomaar in de natuur gooien, of heel veel je reinste rommel in hun lichaam stoppen enzovoort. Soms vraag ik me af of de mensheid wel klaar is voor een betere, gezonde wereld in zijn natuurlijke staat van zijn. Ik denk het niet. Mijn intuïtie zegt dat we allen DEEL zijn van deze nachtmerrie en dat we dringend samen aan onszelf moeten werken om dan ook die mooie nieuwe wereld helemaal te kunnen beginnen verbeelden. Dan pas zal er verandering komen?

  • Fred Teunissen schreef:

   Ja, dat is mooi beschreven!
   Wij scheppen zelf onze samenleving.
   Ik geloof ook dat we veel oud zeer aan het uitzweten zijn. Onder andere dat van Atlantis.
   Op een ander niveau gaat het om ons godsbeeld.
   Een wereld zonder godsbesef, zonder eerbied, zonder dankbaarheid, draait uit op een hel.
   Het oude godsbesef werkt niet meer. Het nieuwe is nog niet voorhanden.
   Mijn idee is dat we met man en macht moeten werken aan een nieuwe geestelijke grondslag voor de wereld die we wel willen.

   • MJR van Toor schreef:

    Er is een geloof op deze wereld die de mannen beloofd dat als ze braaf alles op volgen wat hun afgedwongen word, na hun dood dik dertig maagden krijgen in hun hemel.

    Als ik dan ga rekenen lach ik mij echt een hoetje dat deze mannen daar nu in deze tijd nog blind in blijven geloven.

    Waarom is zo simpel, waar komen de dik dertig keer de hoeveel heit maagden dan in vredes naam vandaan?

    Dat zou dus betekenen dat er dik dertig keer meer vrouwen dood moeten gaan die nooit geboren zijn! (Als er al zoon hemel is!)

    Van af de geboorte direct gelijk aan de oudste geen onderscheid.
    Geen eigen belang in beter sterker of sneller zijn dan je mede mensen.
    Alleen het eten wat we nodig zijn, puur van de natuur.

    Even simpel gesteld, geloof neemd ons eigen spirituele geestelijke kracht weg!
    Waardoor de mens hun eigen waarden is verloren.

    De Hunza vally, Pakistan, is de oplossing voor de toekomst.
    Ook al is daar wel een geloof, met de puurheid van de natuur en samen zijn.

    Ps; Geloof mag, maar mag nooit onze eigen geest overheersen.
    Wij zijn namelijk onze eigen god, wij verzinnen dat, wij onderdrukken daarmee onze eigen geestelijke pure menselijke kracht!

    De JoJo

 3. Hans Pieter Claessens schreef:

  Voor wie een tuin(tje) ontbeert, is het een goed idee om kiemzaden te kopen; neem een mix of enkele soorten en je hebt binnen ca. 4 dagen verse kiemgroenten van hoge kwaliteit. ‘de Peuleschil’ bv. heeft een groot sortiment, biologisch en evt. in grote verpakkingen.

  • MJR van Toor schreef:

   Het pure echte leven bestaat al.

   Hunza vally, Pakistan, gemiddelde leeftijd, 120 jaar.

   YouTube kanaal; Lekovite Biljke

 4. AdelaarRobin schreef:

  Ben erg benieuwd wanneer de gevaccineerden zombies worden. Wie denkt het te weten?

 5. F vd Reep schreef:

  Hoe kun je zonnepanelen loskoppelen van het net? De omvormer heeft stroom nodig. Graag uw advies?

  • Fred Teunissen schreef:

   Ik heb het een ervaringsdeskundige gevraagd en deze zegt:

   Loskoppelen kun je eigenlijk alleen met een thuisbatterij. Die levert de stroom voor
   – de laadregelaar (stroom van zonnepaneel naar opslag batterij)
   – de omvormer (stroom van thuisbatterij naar 220V brengen)

   Je kunt batterij, laadregelaar en omvormer los kopen, of als all-in-one oplossing.
   Zie bijvoorbeeld de Bluetti AC200P:
   solarpowersupply.nl/porta…eu-version
   Meer info bij klantenservice solarpowersupply.nl

 6. Mendy Schalkens schreef:

  Mooi artikel geschreven hoe het is, en
  hoe mensen aanzetten tot actie, zonder te veel angst aan te jagen.

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.