Over ons

Over / About

Nederlands

TransitieWeb is in 2011 van start gegaan als reactie op de kernramp in Fukushima.
Dat was (en is) een overduidelijk signaal dat er iets fundamenteel scheef zit in de wereld.

Kernthema’s van dit blog zijn:
* nulpuntenergie (breakthrough energy)
* de ontoelaatbaarheid van kernenergie
* chemtrails, vaccinaties en straling (5G)
* energetische en spirituele healing
* het kosmische geheugenveld (Akasha Kronieken)
* het grote klimaatcomplot en
* de bouw van enclaves voor de Nieuwe Aarde

TransitieWeb staat open voor gastbijdragen.
De teksten mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen mits voorzien van een duidelijke bronvermelding met een link.

Fred Teunissen

www.fredteunissen.nl
@fredteunissen
@TransitieWeb

English

TransitieWeb started in 2011 in response to the nuclear disaster in Fukushima.
Here we are blogging about topics that we bear in our heart.
Much has to do with energy and spirituality. In other words: with Light and Love.

Key subjects are:
* breakthrough energy
* the inadmissibility of nucleair energy
* chemtrails, vaccinations and radiation (5G)
* energetical and spiritual healing
* the cosmic memory field (Akashic Records)
* the big climate conspiracy
* building enclaves for the New Earth

Postings in English:
Some postings are in English. You can select them by using the category English under ‘Rubrieken’ on the right side of each page.

This blog is open to guest contributions.
Reproduction of the content is allowed provided a clear reference to the source is given together with a link.

Fred Teunissen

www.fredteunissen.nl
@fredteunissen
@TransitieWeb