De tien beste zelfzorgmiddelen

De reguliere zorg staat sterk onder druk. Dit uit zich onder meer in wachtlijsten. Het gevolg daarvan is dat we meer en meer zijn aangewezen op zelfzorg. Het is heel belangrijk dat je de goede spullen daarvoor in huis hebt.