Een huiveringwekkend rapport

Het leven in de oceanen verkeert in grote nood. Een andere conclusie kun je niet trekken uit het gisteren gepubliceerde Living Blue Planet Report van het Wereld Natuur Fonds. Als de oceanen in nood...