Zondag 19 februari: vredesdemonstratie vanaf de Dam, 12:00!

Sta op tegen de wapenleveranties uit Nederland naar oorlogsgebied!!!
Wij willen dat er ingezet wordt op vrede door dialoog, neutraliteit en humanitaire hulp.