Dringend beroep op de minister-president: stel een moratorium voor 5G in!

Wij zijn gewoon burgers. Burgers die zich inlezen, burgers die opletten, burgers die een samenleving wensen waarbij de mens in een goede gezondheid en tevredenheid leeft in balans met de natuur.