Is ‘corona’ een stralingsziekte?

Vanaf het begin van de coronacrisis wordt de gedachte dat er een oorzakelijk verband kan zijn met de introductie van 5G door gezondheidsautoriteiten en media met kracht van de hand gewezen. Toch valt er veel te zeggen voor deze verboden gedachte.