Komen er opnieuw lockdowns?

Dit najaar worden nieuwe 5G-frequenties in gebruik genomen. In 2020 viel zo’n ‘upgrade’ van het mobiele netwerk samen met corona-uitbraken en lockdowns. Gaan we nu een herhaling zien?