Monsanto creëert aluminiumresistent zaad en genetisch gemanipuleerde bijen

Klokkenluider Terry Lawton vertelt hoe Monsanto aluminiumresistent zaad en genetisch gemanipuleerde bijen creëert (video).