Menszijn is het tegenovergestelde van desinfecteren, registreren, gehoorzamen, verklikken en afstand houden

De leus ‘We doen het samen’ is een loze kreet omdat hij juist verdeeldheid en onverdraagzaamheid zaait. Dat is het tegenovergestelde van menszijn.