Wat er in de covid-vaccins zit en niet op de bijsluiters staat (2)

Je ziet in deze twee video’s dat er wel heel merkwaardige substanties worden ingespoten en ook wat die doen met je rode bloedcellen (en dus met het transport van zuurstof naar je organen).