5G en de grootschalige bomenkap

In een Engelse beleidsnota staat zwart op wit dat bomen de uitrol van 5G in de weg kunnen staan. Hier ligt dus naar alle waarschijnlijkheid een motief voor de grootschalige bomenkap waartegen inmiddels zoveel protest is gerezen.