De besmettingsmythe: een Nederlandstalige samenvatting van The Contagion Myth

Onlangs verscheen het baanbrekende boek The Contagion Myth van de arts Thomas Cowan en journaliste Sally Fallon Morell. Evert de Groot maakte een Nederlandstalige samenvatting. Dit is een fundamentele tekst die alle aandacht verdient.