“De hemel valt naar beneden! De hemel valt naar beneden!” riep het Kleine Kippetje. En de lucht viel, en niemand luisterde, en alles was stil.

Op Texel en in Zeeland is een slachting onder vogels gaande. Vogelgriep, zeggen overheden, media en natuurbeschermings-organisaties. Straling, zegt Arthur Firstenberg.