De regering beschermt ons niet tegen electromagnetische velden en 5G

Ondanks twee brandbrieven van een grote groep wetenschappelijke experts uit 36 landen die ernstig waarschuwen voor het 5G-netwerk wil de EU dat 5G in alle Europese lidstaten in 2020 beschikbaar zal zijn.