Politierapport van de Buitenparlementaire Onderzoeks Commissie gepubliceerd

Tachtig agenten, die anoniem verklaringen afgelegden voor de Buitenparlementaire Onderzoeks Commissie 2020, zouden op 10 juli in de openbaarheid treden. Ernstige bedreigingen aan het adres van de Commssie doorkruisten dit voornemen.