Welke acties kunnen wij ondernemen om te waarschuwen voor elektromagnetische straling en de opkomst van het 5G-netwerk?

In 2015 en in 2017 werd er door een groep wetenschappers een brandbrief ingediend bij de Eurocommissie met waarschuwingen tegen 5G. Met die brieven is nog altijd niks gedaan. Wat kunnen we doen?