Zwitserse advocaat vat in 15 minuten de poging tot machtsgreep van de WHO samen

Op 13 september 2023 werd een hoorzitting gehouden in Straatsburg met tal van internationale sprekers. Doel van deze bijeenkomst was het ontleden van de geniepige machtsgreep die momenteel ondernomen wordt door de WHO.