Regering reageert met repressie op de snelle groei van onafhankelijke media

Het draagvlak voor de coronamaatregelen kalft zienderogen af. In plaats van stil te staan bij het eigen gebrek aan overtuigingskracht gaat de overheid over tot intimidatie van critici van haar beleid.