Olav Phillips: “Chemtrails are very real”

Twee veelzeggende sheets over chemtrails in de presentatie van Olav Phillips op zondag 2 november 20§5 tijdens de Secret Space Progran Conference in Austin, Texas. De eerste is een grafiek die laat zien dat...