Kort verhaal: COMMANDO’S

Toen zijn dochter de schaal frites voor hem ophield ving hij haar vurige blik op, wist niet goed wat te zeggen of welke vraag hij haar kon stellen. Zonder op te kijken vroeg ze waar hij die middag precies had gewerkt.
‘Even niet over het werk Roos. Ik ben blij thuis te zijn.’