De filosofie gaat voor de politiek uit

In het essay ‘Ter verdediging van Utopia’ breekt Merijn Oudenampsen een lans voor het utopische denken. Hij weerlegt de opvatting dat het utopische denken noodzakelijkerwijs op geweld en totalitarisme uitloopt, een stelling die in Nederland door de filosoof Hans Achterhuis, in navolging van Karl Popper, is betrokken en die door een hele generatie politici is overgenomen als fundering voor een bloedeloze pragmatische en technocratische koers.