Zou het ZO ERG misschien toch wel kunnen zijn?

We hebben allemaal een instinctieve afweer tegen manifestaties van diep kwaad. Dit uit zich in gedachten als: ‘Zo erg kan het niet zijn’. Maar soms gebeurt het ondenkbare en onzegbare. Onze ingebouwde afweer blokkeert dan het onder ogen zien van de feiten.