Is er een heimelijke uitrol van 5G gaande? (1)

Tijdens de huidige lockdown wordt er volop gewerkt aan een ‘upgrade’ van de mobiele infrastructuur. Er worden op verschillende plaatsen 5G installaties (masten en mogelijk ook basisstations) geplaatst.