Het Kalifaat en de cowboy in de dance-hall: de oorzaken achter IS. Of: Hoe dom kunnen wij zijn?

Als je elke zaterdagavond onbetrouwbare dames ten dans vraagt en die geeft wat ze willen: een zwaard, dan moet je niet raar opkijken als je na verloop van tijd geconfronteerd wordt met een woud...