Wereldwijd protest tegen de lockdown begint op gang te komen

Overal ter wereld beginnen mensen het welletjes te vinden en tegenen zij protest aan. De roep om opheffing van de lockdown wordt met de dag luider.