Steeds meer berichten over vaccinatieslachtoffers en steeds meer pogingen om de harde feiten weg te houden van het grote publiek

De vaccinatiecampagnes die begin dit jaar in tal van landen van start gingen stevenen af op een humanitaire ramp van enorme omvang. Om dit aan het zicht te onttrekken zijn de grote online platforms uit alle macht bezig hun censuurfilters te verfijnen.