Uit het dagboek van een Etheric Warrior: het giften van vogelgriepzendmasten

Je ziet dat stap voor stap een volgende plan-demie wordt voorbereid. Kippen worden ziek gestraald en een virus krijgt de schuld. Met orgonite kan deze straling worden geneutraliseerd en kan het snode plan worden doorkruist.