180 wetenschappers dringen aan op een moratorium voor 5G

Een groep van 180 wetenschappers uit 36 landen waarschuwt met kracht voor de schadelijke gezondheidseffecten van 5G-netwerken en dringt er bij de EU op aan een moratorium in te stellen.