Waar dit op uitdraait als we het niet verhinderen: genocide

Ze heet Henna Maria en spreekt in deze video over de ramp die zich in onze samenlevingen begint af te tekenen. Deze ramp heet genocide. Lockdowns, giftige vaccinaties en gewelddadige onderdrukking van de oppositie zijn tekens aan de wand.