Met droogte en hellevuur wordt het platteland van Australië ontvolkt (1)

In Australië zien we de sustainable development van de Verenigde Naties in volle, mens-, dier- en natuurvernietigende actie. Megabedrijven maakten zich meester van de watervoorraden en verjagen de bewoners van het platteland.