Wat kun je doen als de schoolleiding wil dat jouw kind een mondkapje draagt?

Je kunt dan een garantieverklaring van de schoolleiding vragen, waarin deze de volle verantwoordelijkheid op zich neemt voor eventuele negatieve gevolgen van het dragen van een mondkapje.