Het grote mysterie van de chemtrails

De vraag wat nou precies de beweegredenen zijn voor het grootschalig in de atmosfeer brengen van chemische en bacteriologische nanodeeltjes (lees: chemtrails) laat mij niet los. Kan het zijn dat de aldus getransformeerde atmosfeer koppeling van onze hersenen met vormen van kunstmatige intelligentie mogelijk maakt?