Zondag 26 maart vredesdemonstratie in Amsterdam: tegen de wapenleveranties en voor neutraliteit en dialoog

Voortaan iedere laatste zondag van de maand een landelijke vredesdemonstratie. Noteer 30 april en 25 juni alvast in je agenda! En ook zaterdag 20 nei.