EMF-straling triggert ‘corona’ (en andere uitbraken van ziekte) door de vervuiling van de levens-ether-aardatmosfeer

Met elke introductie van een nieuwe elektromagnetische technologie gaat een uitbraak van ziekte gepaard. Dat is logisch, want mensen zijn elektromagnetische wezens. Dit patroon zien we nu ook bij de uitrol van 5G en het daarbij behorende ziektebeeld van het coronasyndroom.