Pandemiewet: in welk scenario zitten we?

De corona-ellende ligt achter ons en het leven lijkt min of meer zijn normale loop hernomen te hebben. Maar de pandemiewet die op stapel staat laat zien dat dit een illusie is. We bevinden ons in een tussenzone. De grote vraag is: wat komt er hierna?