Blijf nieuwsgierig!

Deze krachtige aansporing werd gedaan door mijn boeddhistische leraar tijdens het drie jaar durend onderricht dat ik van hem heb mogen ontvangen.