Symposium donderdag 27 september: ecologische leefgemeenschappen zoeken breder draagvlak bij overheden

Ecodorpen en ecologische leefgemeenschappen gaan op 27 september tijdens het symposium ‘ De meerwaarde van ecodorpen’ diepgaand in gesprek met gemeentelijke en andere overheden. Een prima initiatief, want tussen ecodroom en ecodaad staan – onder meer – bestemmingsplannen in de weg.