Zendmasten, corona en orgonite

Arts Dirk Verelst durft het onomwonden te zeggen: “Je loopt corona op door langere tijd in de buurt van gevaarlijke zendmasten te verblijven.” In dit artikel legt hij uit hoe je deze dreiging met behulp van orgonite voor jezelf en je bredere omgeving kunt afwenden.

Na de introductie die ik vorige week schreef over orgonite (*) lijkt me de tijd onderhand wel aangebroken om man en paard te noemen, wars van enige schroom of valse bescheidenheid.

Van bij het begin van de corona-crisis leek het me evident dat ‘5G’ een perfecte verklaring zou bieden voor het politieke circus dat zich het laatste half jaar inderdaad heeft ontvouwen. Veel politieke agenda’s zijn zoals gepland, of uit opportunisme, in een stroomversnelling terechtgekomen. Maar ik heb willen wachten tot ik in het veld voldoende bevestiging had teruggezien vooraleer deze veronderstelling onderbouwd en dus ongegeneerd te kunnen uitspreken.

Iedere zendmast is gevaarlijk

In het vorige artikel heb ik er reeds op gewezen dat het fout is te denken dat enkel 5G betrokken is: 3G en 4G zijn niet onschuldig en vormen de ruggegraat van het huidige toxische antennepark.

Vandaar dat ik het in de rest van het artikel meestal zal hebben over ‘zendmasten’ in het algemeen. Op foto 1 hieronder zie je hoe de gevaarlijkste masten eruitzien, maar in principe moet elke zendmast als gevaarlijk worden beschouwd. Veel masten zullen de komende tijd nog worden geüpgraded.

In het begin is het niet altijd even gemakkelijk de zendpanelen te spotten. Zie foto 2.

zendmast

Foto 1

Een verboden onderwerp

De suggestie dat 5G betrokken zou zijn bij deze pandemie werd ogenblikkelijk en zonder aarzelen van tafel geveegd door ‘experts’ die nochtans sindsdien vaak genoeg het argument ‘we kennen dit virus nog helemaal niet’ gehanteerd hebben om de draconische maatregelen te rechtvaardigen.

Ze weten niet waar het gevaar vandaan komt, maar weten wel met grote stelligheid waar het níet vandaan komt. Van vooringenomenheid gesproken, zeker gezien het feit dat de tijdlijn met de uitrol 5G volledig klopt.

Er zijn zeker ook wetenschappelijke argumenten terug te vinden voor het schadelijk karakter van de in overdrive verkerende technologische vooruitgangsdrang.

Zoals u zelf misschien gemerkt hebt hebben ook Google, Facebook en de media de link tussen 5G en corona tot verboden onderwerp gebombardeerd. Tot iets voor mensen die in de platte aarde-theorie geloven, met een alu hoedje rondlopen en hun kennis vergaren op fake news-sites.

De PCR-test die het virus opspoort, is vergelijkbaar met een magneet die in een bak met water metaal opvist als het erin aanwezig is.

Het metaal in kwestie is een tot virus gebombardeerd stuk RNA, een molecule die ook in een normaal mensenlichaam aanwezig is. De fabrikanten van die testen hebben op aangeven van onderzoekers een bepaalde RNA-sequentie ‘corona’ genoemd.

Ondertussen is er al een verhaal opgedoken dat de sequentie van het betreffende RNA overeenkomt met een stuk DNA op chromosoom-8. De suggestie dat de PCR-test een stuk lichaamseigen RNA oppikt dat is vrijgekomen uit door straling geasfyxieerde cellen is dus helemaal niet zo gek.

zendpanelen moeilijk te zien

Foto 2: zendpanelen zijn soms moeilijk te spotten

Intellectuele eerlijkheid

Maar ik wil geen theoretische discussie of betoog starten dat dan door één of andere ’top-viroloog’ van tafel wordt geveegd omdat er inderdaad nog gaten in zullen zitten. Een citaat van Wilhelm Reich is hier op zijn plaats:

” There is no proof. There are no authorities whatever. No President, Academy, Court of Law, Congress or Senate on this earth has the knowledge or power to decide what will be the knowledge of tomorrow. There is no use in trying to prove something that is unknown to somebody who is ignorant of the unknown, or fearful of its threathening power. Only the good, old rules of learning will eventualy bring about understanding of what has invaded our earthly existence. Let those who are ignorant of the ways of learning stand aside, while those who know what learning is, blaze the trail into the unknown. “

Simpel gezegd: indien u intellectueel eerlijk bent, zult u moeten toegeven dat u geen recht van spreken heeft indien u orgonite niet uitgebreid zelf heeft uitgeprobeerd. Tussen blind aannemen en domweg verwerpen bevindt zich de gulden middenweg van de wetenschappelijke methode: observeren -> (nieuwe) hypothese formuleren -> testen en dan opnieuw, tot de logica al dan niet komt bovendrijven.

Zonder mezelf op de borst te willen kloppen met mijn ondertussen 15 jaar ervaring in het veld, kan ik toch enkel meewarig het hoofd schudden als mensen zonder te weten waarover het gaat mijn verhaal meteen bij het grofvuil plaatsen. Only empty cup can be filled…

Een klein groepje gestoorde geesten

Een groot intellectueel struikelblok dat bij sommigen een rol zal spelen om wat volgt te plaatsen, is het feit dat het indirect het bestaan van een ‘complot’ suggereert.

De voorstelling die mensen daarvan hebben is echter meestal compleet verkeerd. ‘Regeringen’ bedenken niet wereldwijd in achterkamertjes een complot. Er is slechts een heel kleine groep van gestoorde geesten die de touwtjes in handen probeert te houden en reeds zeer lang opereert binnen bestaande machtsstructuren, ook en vooral met behulp van de veiligheidsdiensten.

De rest van vaak goedbedoelende en niet beter wetende beleidsmakers doen plichtsgetrouw mee met blijkbaar reeds jaren op de plank liggende draaiboeken waarvan ze de oorsprong niet in vraag stellen.

Om de boterham niet nog zwaarder te verteren te maken, zal ik het feit of zendmasten intentioneel of per ongeluk voor corona zorgen zo veel mogelijk in het midden laten.

Gevaarlijke straling met orgonite neutraliseren

Ik wil het graag hebben over de praktische oplossing voor het gevaar dat onze gezondheid bedreigt.

Als we de media mogen geloven zijn er plaatsen op aarde waar er véél doden zijn gevallen door corona. Er zijn voor zover ik het kan inschatten voldoende betrouwbare getuigenissen van artsen die schrijnende gevallen hebben gezien, net zoals er waarschijnlijk overdreven werd en wordt met het aantal ‘besmettingen’ om de paniek gaande te houden.

Mensen bang maken voor het onbekende en ze er een schuldgevoel over aanpraten, is een klassieke manier om het volk te mennen, zie onder andere de eeuwenlange aanpak van de Kerk. De kop in het zand steken temidden van de kakofonie van verschillende geluiden die nu rondzingen is voor veel mensen momenteel nog het enige alternatief waar ze zich goed bij voelen.

Ik heb het geluk dat ik tussen 2005 en 2018 in nauw contact heb gestaan met de ondertussen overleden Don Croft, die samen met zijn vrouw Carol de eersten waren (sinds 2000) om met behulp van het door Karl-Hanz Welz bedachte of minstens herontdekte ‘orgonite’ (*), bronnen van gevaarlijke straling te neutraliseren.

Een introductie daarover kunt u in hierboven reeds genoemde artikel terugvinden.

Deadly Orgone

Kort: door stukjes zelfgemaakt of bij betrouwbare handelaars gekocht ‘orgonite’ te begraven in de nabijheid van gevaarlijke zendmasten (straal van 200-300 meter), wordt het risico dat deze masten corona veroorzaken tenietgedaan.

Een zendmast ‘giften’ (**) zorgt er niet voor dat die niet meer gebruikt kan worden voor telecommunicatie. Giften is geweldloos, vreedzaam, niet illegaal, en het enige goede alternatief voor het nutteloze en vanzelfsprekend strafbare in brand steken (!) van zendmasten.

zendmasten giften met field orgonite

Foto 3: zendmasten giften met field orgonite

De zendmasten verspreiden wat Reich noemde ‘Deadly ORgone’ (DOR), een gevaarlijke vorm van subtiele levensenergie die in de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) ‘Chi’ wordt genoemd.

Strikt genomen verspreiden zendmasten geen DOR, maar corrumperen ze de aanwezige levensenergiesoep die zich in en om ons heen bevindt. Het gevolg is dat cellen ‘stikken’, omdat DOR zuurstof opgebruikt.

Overigens zorgen mondkapjes ervoor dat we minder gemetaboliseerde DOR uitblazen via onze longen, dat kan dus gevaarlijk zijn. Met excuus voor toch weer een theoretische uitleg.

Mijn eigen observaties

Wat ik heb kunnen opmerken:
– In de gebieden in mijn buurt die ik gedurende de voorbije jaren voorzien heb van orgonite, hoopte ik dat minder corona zou worden gemeld in kranten en nieuws. Dat idee heb ik vrij snel moeten laten varen. Ook in gebieden waar bij zendmasten al 1 of meerdere towerbusters (***), hockeypuckgrote stukjes orgonite, waren begraven of in het water gegooid, kwam blijkbaar corona voor.

Ik ben telkens op mijn fiets of in auto gesprongen en gaan kijken wat er aan de hand was op plekken waar er toch uitbraken gemeld werden. Daarbij waren vooral de uitbraken in rusthuizen interessant, omdat die mensen niet van plaats veranderen. I

In Bathmen in maart of april bemerkte ik voor het eerst de typisch benauwde atmosfeer die ik gedurende de jaren heb leren herkennen door mijn werk met orgonite: het ontstoren van zendmasten dus.

Ik heb toen in Bathmen een nieuwe zendmast – dus nog niet van orgonite voorzien- gevonden, wat mijn initiële veronderstelling toch leek te staven. Na het giften van de omgeving klaarde die zoals gebruikelijk op, en werden er geen nieuwe gevallen meer gemeld.

De recente uitbraak in Bathmen was volgens contactonderzoek niet terug te leiden tot een ‘besmettingsbron’.

Field orgonite: niet duur en zeer effectief

Tot drie keer toe in Voorst,één keer in Doetinchem, twee keer in Apeldoorn (vleesverwerkend bedrijf, en patiënte die met straling gerelateerde klachten bij een collega-arts consulteerde) heb ik vervolgens kunnen observeren hoe de gevaarlijke zendmasten eruitzien en hoeveel orgonite er uiteindelijk nodig is om ze te ontstoren.

De 2G/3G/4G zendpanelen zien er meestal uit als langwerpige staande luidsprekers. 4G+ en 5G, zoals die de voorbije jaren zijn geïnstalleerd vooraleer onlangs te zijn aangezet, werken met kleinere vierkante kastjes die individueel of achter de eerdergenoemde langwerpige panelen zijn gemonteerd. Zie foto 1.

Dit zijn de gevaarlijke combinaties, en jammer genoeg moet het klassieke advies ‘één of enkele towerbusters’ voor deze masten nu worden bijgesteld naar minstens één kegelvormige HHG (****) en vaak nog twee of drie towerbusters erbij, vooraleer ze onschadelijk gemaakt zijn.

De precieze hoeveelheid kunt u nog het beste zelf leren voelen of pendelen. Nochtans blijft het qua kosten zeer behapbaar, vooral als u enkel uw eigen leefgebied wil veiligstellen.

Als u in een gebied van één tot twee kilometer rondom uw huis kijkt, zult u gemiddeld vijf tot tien zendmasten terugvinden op de site van het Antenneregister. Méer in de stad, minder op het platteland.

Tussen de 50 à 100 euro aan materiaal volstaat als u het zelf maakt, of iets meer al u het liever koopt. (www.orgonita.eu is in Europa een goede en goedkope leverancier van betrouwbaar ‘field orgonite’)

Bescherm je hele buurt

Je loopt corona op door langere tijd in de buurt van een gevaarlijke mast te verblijven. Iemand die dus in een gegift/ontstoord gebied woont, kan wél corona oplopen als die voor het werk gedurende de dag in een niet beschermde/gegifte regio verblijft.

zendmasten

Voorbeeld: de veelheid van masten in Utrecht

Omdat veel mensen aan de haal gaan met ‘persoonlijk’ orgonite dat er mooi en gesofisticeerd uitziet, herhaal ik de vergelijking uit vorig artikel: Als er op je geschoten wordt, is het veiliger het geweer onschadelijk te maken, dan een sjieke kogelvrije vest te dragen, dat slechts beperkte bescherming biedt, aan enkel jezelf.

Tegen corona is een orgonite piramide in je huis plaatsen ronduit onvoldoende. Als je maar één stuk orgonite bezit, is de beste plaats daarvoor bij de dichtstbijzijnde zendmast. Voor de prijs van een gekleurde piramide of hanger, kan je meerdere zendmasten giften en de hele buurt 100 procent beschermen.

Is er een corona-uitbraak in uw buurt? Probeer de verantwoordelijke zendmast te lokaliseren en maak hem onschadelijk met orgonite. Trek niet nodeloos de aandacht, maar wees open en eerlijk over wat je doet, moest iemand vragen waar je mee bezig bent.

Tot slot:

Ik acht het niet onmogelijk dat binnenkort veel méér mensen gaan sterven doordat (en dan inderdaad intentioneel) de masten vol open worden gezet. Als mensen met bosjes doodvallen, zal het huidige protest bijna geheel verstommen en het draagvlak voor strenge maatregelen alleen maar toenemen.

Mijns inziens is het hoog tijd dat redelijke hoeveelheden burgers stoppen met protesteren en zich concenteren op oplossingen.

Als voldoende mensen hun leefgebied, of zelfs hele dorp of stad van orgonite voorzien, zal het moeilijker en moeilijker worden om de strikte maatregelen te blijven verkopen, en vooral: er zullen niet onnodig doden vallen.

“Le microbe n’est rien, le terrain est tout.”
Dit zei Louis Pasteur op zijn sterfbed
(NB: een virus is geen microbe)

etheric resistance

Foto 4: gesigneerd boek van Don Croft

Noten

*orgonite: metaalsnippers in combinatie met een kwartskristal overgoten met uithardend polyesterhars tot een stuk ‘ plastic’ ontstaat
** giften: orgonite neerleggen of begraven in de buurt van zendmasten en andere bronnen van gevaarlijke straling, een ‘gift’ van jou aan de maatschapij
*** towerbuster: hockeypuckgroot stuk orgonite
**** HHG : kegelvormig stuk orgonite

Gerelateerd

Giften met orgonite: negatieve straling omzetten in positieve levensenergie

Corona en 5G: over de ziekmakende werking van niet-natuurlijke elektromagnetische velden en in het bijzonder die op basis van 60 GHz wifi

Re-energise Earth! (3): Georg Ritschl over healing met orgonite

5G: een gevaarlijk biologisch experiment waar we niet om hebben gevraagd

 

Wil je dit artikel delen op social media?

Dan is er kans op dat Big Brother tussenbeide komt en je waarschuwt voor ‘nepnieuws’. Plaats je de link toch, dan kunnen anderen die hem aanklikken ook zo’n waarschuwing krijgen. Dit is een vervelende vorm van intimidatie en censuur.

Je kunt dit omzeilen door niet te linken. Maak zelf een eigen tekstje. Ook kun je delen van de tekst van TransitieWeb knippen en inplakken (copy-pasten) in je eigen bericht. Of je maakt een schermafbeelding.

Heb je op Facebook last van fact checkers? Die kun je blokkeren.
Ga naar Instellingen, dan klikken op Blokkeren. Daar typ je de naam of het e-mailadres van de fact checker in en bevestigt die. Als je ergens ook de optie Toevoegen ziet staan, vul dan fact checker in en klik op Zoeken. Er verschijnt dan een lijst met fact checkers. Deze kun je vervolgens allemaal tegelijk blokkeren.

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

16 reacties

 1. Guido Cornelissen schreef:

  Hi, daar ben ik het met Dirk eens, maar hoe effectief dat is, is als je niet helderziende bent, moeilijk te bepalen. Er zijn andere manieren maar dat valt buiten deze discussie. Probeer bij het ‘busteren’ van cellphone towers de Orgonite een spa diep te begraven en indien mogelijk voeg bij het assortiment een Orgonite kegel toe, werkt uiterst effectief. Bravo je hebt nu iets voor je omgeving gedaan, maar hoe staat het in je eigen woning? Als je me toestaat je het volgende advies te geven: Plaats in het midden van elk raam kozijn ’n buster, daarmee maak je een grote stap. Als het goed is kosten de ‘hockeypucks’ ’n paar Euro/stuk in Nederland dat kan de kop niet kosten, nietwaar! Heb je een wat dikkere portemonnee koop dan ’n grote piramide of kegel (mogen in de top versierd zijn), plaats de piramide wel op de windroos (één zijde op de) N-Z of O-W as, werkt tenminste ’n factor 25 sterker, dat is grote winst. Er zijn nog een heleboel andere zaken te vermelden, waarom het ene Orgonite voorwerp beter werkt dan de andere. Daar zal ik aan Dirk, time permitting, het e.e.a. over schrijven en hoe we dat hebben bepaald.

 2. agnes dekkers schreef:

  Dan: nogmaals hartelijk dank! Agnes

 3. Dr.G.Cornelissen (retired ND) schreef:

  Goedenmiddag,

  Ik zou graag rechtstreeks contact willen opnemen met Dr.E.Verelst over orgonite die een kleine groep mensen al gedurende 11 jaar in Zuid Afrika maken.
  Zelf als een van de Orgonite werkers in de groep, doe al het ‘wetenschappelijk werk soms in samenwerking met Vie Bio in Nederland. Met een Lecher antenne is het mogelijk de verhouding tussen L- en Rechts draaiende polarization kwantitatief te bepalen. Hoe hoger (in %) de links draaiende polarization, des te desastreuzer voor de ontvanger. Er is ’n soort ‘evenwicht’ tussen L -en R draaiende polarization voor het menselijk energetisch systeem van L=5% R=8% waarbij L is afbouwende energie en R opbouwend.
  Orgonite kan het een doen, maar moet in mater en precies worden gepositioneerd (in bv ’n huis) wil het de binnenkomende straling ‘onschadelijk’ maken.
  Er is over Orgonite nog veel meer te schrijven en wil dit zeker doen, met onderbouwende meet resultaten.
  Met groeten vanuit. Zuid Afrika,

  Dr.G.Cornelissen(retired ND)

  • Dirk Verelst schreef:

   Mijn email kan Fred eventueel doorgeven. Orgonite is zeer effectief in het rechtzetten van grove verstoringen, zoals dat nu met vooral zendmasten zeer nodig is. Orgonite bij zendmasten neerleggen is nooit ‘slecht’, en vooraleer meer in detail kan gekeken worden is dat m.i. de eerste taak, zeker gezien wat er nu allemaal speelt. Orgonite heeft invloed op de subtiele energie, maar kan van een koude kelder geen warm nest maken. Het gevaar bestaat dat nieuwkomers door allerlei theoretische en gedetailleerde beschouwingen onzeker worden en het grotere plaatje niet meer begrijpen, terwijl dat nochthans (bijna te) eenvoudig is. Ik mag hopen dat u bij u in de omgeving veel gegift heeft. Ik ben in februari samen met Geord Ritschl en zijn vrouw de Karoo woestijn in Zuid Afrika gaan giften. Op sommige plekken viel 2 dagen nadat we er geweest waren voor het eerst in 3 jaar weer regen. Mvg

 4. Willem schreef:

  Het maakt niets meer uit,volgende week is alles voorbij en worden we opgesloten en langzaam maar zeker uitgemoord, psychisch en fysiek en de daders kunnen er gewoon mee doorgaan, lopen vrolijk over straat en niemand doet ze wat. Dinsdag wordt de noodwet er door de rest van de volksverrader doorheen gedrukt en WA zet er zijn handtekening onder en dezelfde avond zitten we nog vast, dan komt er heel veel politie met pistolen op straat en ze zullen je in elkaar trappen of afschieten alsof we honden zijn, het is nu echt gedaan, De meesten hier kunnen het zich niet voorstellen en denken dat het nooit zo kan gebeuren, dachten ze voor de 2eWO ook, het leven ging gewoon zijn alledaagse gangetje en in een klap werd het een hel. Nu weer net zo.

  • Fred Teunissen schreef:

   Dat we met een machtsgreep te maken hebben zien de meeste mensen nog niet. En ik ben het met u eens dat het er steeds grimmiger begint uit te zien. Maar ik ben ook hoopvol. Ik heb vertrouwen in het gezonde verstand van de overgrote meerderheid van onze bevolking. Misschien is een korte periode van brute dictatuur niet meer af te wenden. Maar evengoed is het mogelijk dat steeds meer mensen een tot-hier-en-niet-verder-houding zullen gaan aannemen. Ik hoop hartgrondig op het laatste.

  • Dirk Verelst schreef:

   Een dictatuur wordt gevoed vanuit frustratie en angst. Of we nu bang zijn voor corona of voor een verplichte vaccinatie maakt hen niets uit. Voor het eerst in tienduizenden jaren kunnen we op onbewust energetisch niveau vreedzaam terugvechten. Dat stemt hoopvol. “Overtuig uw vijand dat hij al verloren heeft.”, zei Sun Tzu in The Art of War. Dat is wat nu volop gebeurt: er is m.i. een enorme discrepantie tussen wat er echt speelt en wat wordt voorgesteld in de media.

 5. Edwin Westhoff schreef:

  De kaart met alle behandelde masten kan alleen geopend worden met een PC of een laptop, na het inloggen in je Google account. (Op een smart phone zijn alle tekens wit, i.p.v. blauw en rood.)

 6. Edwin Westhoff schreef:

  Op deze kaart is tge zien welke masten in Nederland zijn behandeld met Orgonite:www.google.com/maps/…6&z=9
  De blauwe tekens zijn behandelde masten, de rode moeten nog gedaan worden. In veel gebieden moeten nog rode tekens geplaatst worden. Edwin Westhoff www.orgonisenederland.nl

 7. agnes dekkers schreef:

  Het zou goed zijn centraal te registreren welke zendmasten gegeft/ontstoord zijn. heb je een idee hoe dat kan gebeuren?

  • Dirk Verelst schreef:

   Hoi Agnes, ik raad je aan voor eigen deur te vegen: er is vooralsnog in Nederland redelijk weinig gegift, en er is bij de meeste gegifte masten MEER nodig. Ik heb bij herhaling mensen horen beweren (online) dat ze een hele stad gegift hadden, terwijl daar op het terrein niets van te merken viel. Wellicht saboteurs… Dat gezegd zijnde doet Edwin Westhoff op orgonisenederland.nl een verdienstelijke poging bij te houden waar reeds gegift is.
   De Stedendriehoek Zutphen Deventer Apeldoorn heb ik recentelijk volledig opnieuw gegift op paar masten na.
   Groetjes
   Dirk

   • agnes dekkers schreef:

    ha Dirk.dank voor je antwoord.
    Het is inderdaad gewoon praktische n realistisch om eerst voor eigen deur te vegen.
    Maar nu las ik het bericht van G. Cornelissen, dat je de organite goed moet plaatsen ( “.Orgonite kan het een doen, maar moet in mater en precies worden gepositioneerd (in bv ’n huis) wil het de binnenkomende straling ‘onschadelijk’ maken”). Nu vraag ik me af of ik wel zo maar ergens een organite tower in de grond kan plaatsen. Wat vind jij hier van?

    • Dirk Verelst schreef:

     Zoals je in mijn antwoord op die reactie kan lezen kun je orgonite rustig naast elke antenne plaatsen. Je kunt het niet verkeerd doen, het is erg nodig. Succes!

 8. annie krouweel schreef:

  ik heb thuis een orgonite pyramide staan ter bescherming en ik laat mijn mobiele telefoon uit. zo hoop ik mij een beetje te beschermen

 9. Levi Patty schreef:

  Dank voor dit geweldig stuk. Het is een geweldig aanvulling voor wat Arthur Firstenberg over straling, waaronder de 5G straling en straks 6G, te weeg brengt. En allemaal voor de Internet Of Things!

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.