Eerlijk over Straling, WiFi en de 5G-evolutie

Tot zo’n zeven jaar geleden woonden we nog aardig ‘stralingsarm’ in ons stadje totdat ook onze wijk werd verstedelijkt waarbij groene stukken en bomen het veld moesten ruimen.

Het is nu een straat met huizen aan alle kanten, vele jonge gezinnen die zich gaan vestigen met het bekende oog op de toekomst!
Ik constateer dat Huisje boompje beestje anno 2019 inmiddels is vervangen door betegelde drive-ins, een thuisbioscoop annex gamecenter en een keuken met robots, inclusief nog altijd die ongezonde magnetron.

De slimme meter is reeds ingeburgerd maar rammelt aan alle kanten. Hij straalt vanuit de meterkast 360 graden rondom, dwars door buren, muren, waterleidingen, riolering en het electriciteitsnet heen. Bromtonen, zoemtonen en pieptonen, van onder tot boven, suizen door ons heen. Er is de laatste tijd een duidelijke toename van tinnitus-achtige klachten. Dat wordt ook opgemerkt binnen de mainstream media.

Iedereen en alles is verbonden en trilt mee (resonantie) tegen de natuurlijke stroom in.
De elecrosmog soep waarin we leven wordt alsmaar dikker, gelukkig is het allemaal meetbaar en dus tastbaar!

Hier zie je hoe de X-box, nadat hij op de voedings is aangesloten, continu straling uitzendt:

 

Voor de kinderen is er in ons moderne bestaan vaak een aparte kamer of een schuurtje in de tuin om rustig te ‘computeren’ of te studeren of gewoon te spelen met connected toys, terwijl de jongste in de gaten wordt gehouden door een slimme luier. Er is zelfs al – je gelooft het bijna niet – een slimme fopspeen.

Onderwijl pulseren we door en door, van Internet of Things (IoT) tot Internet of Roads (IoR) naar Internet of Bodies (IoB).

Na de enorme golf van zogenaamde smart tech zullen we een nieuwe golf van safe tech en medi tech zien, waarmee de eerder toegebrachte schade – o ironie – hersteld kan worden. Net als de robot, zijn wij de factor er tussenin.

Draadloos gekte, totale afhankelijkheid en verslavingsproblematiek, een paradoxale werkelijkheid waarin we tegenwoordig krampachtig proberen te leven.

De belangen van de menselijke gezondheid en de natuur die op het spel staan zijn aanzienlijk!

Wanneer we ons bewust zijn wat de puls-effecten van HF-frequenties met zich meebrengen, begrijpen we de synergetische effecten van schimmels, bacterieen, virussen en parasieten, in correlatie met de bekende ‘vage ziekten’, bij acute of chronische blootstelling van emf-straling en electromagnetische velden binnen onze leefomgeving van macro tot micro.

Dat emf-straling en de effecten niet zichtbaar zijn voor het menselijk oog, wil nog niet zeggen dat het geen schade toebrengt aan al het leven op aarde. Ziekmakers worden door emf straling gereactiveerd bij mens, dier en plant. De huidige massale bomenkap van honderdenduizenden essen in Nederland is daar een tragisch uitvloeisel van.

Opgestapelde intoleranties
Zelf raakte ik geïnteresseerd in de effecten van wifi, microgolfstraling en nu millimetergolfstraling, toen ik jaren geleden geen dect-telefoon en mobiel meer kon verdragen. Dit was geen kwestie meer van ‘gevoeligheid’, maar simpelweg een opgestapelde intolerantie voor de vele frequenties binnen onze habitat, die mijn gezondheid schaadde. Daarvan bewust geworden verrichtte ik een grondige studie om de gezondheidseffecten van deze vormen van straling te begrijpen. Ik wist dat ik erbij betrokken moest raken, het publiek mocht contacten en informeren… mijn ervaring delen en, indien mogelijk, ook diegenen aan te spreken die vaak moeilijker te bereiken zijn in controleposities in schoolbesturen, gemeenten en de bij de overheid.

Laten we van de grond af aan beginnen! Check vooral je eigen omgeving. Waar staan in jouw omgeving de zendmasten? Houd je gemeente en de telecom- en energieproviders in de gaten!

Hieronder een actueel voorbeeld van je eigen situatie als uitgangspunt nemen. Het is de indringende oproep van Claire Edwards,  een van de medewerkers van de VN-organisatie in Wenen, aan de de secretaris-generaal van deze organisatie. Ze brengt uitstekend onder woorden wat de gevaren zijn van haar doorstraalde werkomgeving:

 

Gezondheidsgevaren
Edwards werkte 18 jaar op het kantoor van de Verenigde Naties in Wenen. Toen daar krachtige wifi-toegangspunten werden geïnstalleerd, was ze zeven maanden lang continu ziek.

Jarenlang wees ze haar collega’s op de gezondheidsgevaren van deze toegangspunten, maar ze werd genegeerd. Om die reden besloot ze zich te richten tot niemand minder dan VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. Hoewel hij natuurkundige en elektrotechnisch ingenieur is en lezingen heeft gegeven over telecommunicatie, bleek hij hier niets over te weten, aldus Edwards.

Hij vroeg de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ernaar te kijken, maar zeven maanden later waren de toegangspunten er nog steeds. “Ik kreeg geen reactie op mijn vele e-mails,” zei Edwards.

Volgens haar begrijpen maar heel weinig mensen de gevaren van elektromagnetische straling. Klaarblijkelijk weten de meeste mensen niet wat hen te wachten staat, maar de gevaren van draadloze communicatie zijn reëel.

5G

Zit jouw gemeente er bij?
Uiteraard worden we gesubsidieerd door project Wifi4EU. Gratis WiFi in 33 gemeenten! Inmiddels zijn er veel meer gemeenten die deze subsidie hebben aangevraagd en Apeldoorn wil de eerste smart-city worden van Nederland.

Ook in Nederland zijn er vorig jaar 5G-testen uitgevoerd in Amsterdam, Den Haag en Groningen en op bepaalde stukken van snelwegen. Dat alles zonder dat we daarover geinformeerd werden. De resultaten zijn voor ons verborgen gehouden, of toch niet?  Eind oktober 2018 werden we opgeschrikt door de plotselinge dood van spreeuwen in een Haags parkje.

Door 5G en het Internet of Things zal de blootstelling aan straling voor alle mensen, dieren en planten substantieel verhoogd worden. Het komt ook bovenop de straling van 2G, 3G, 4G en wifi die momenteel al actief is.

Wat daarvan de consequenties zijn is goed weergegeven in onderstaande documentaire:

 

 

Voor dit 5G-netwerk zullen veel hogere frequenties gebruikt gaan worden dan de huidige zendantennes. Omdat dit millimetergolven betreft werkt deze technologie alleen over korte afstanden. Hierdoor zullen er heel veel nieuwe zendantennes nodig zijn. Dit zal resulteren in antennes om de tien tot twaalf huizen, slimme lantaarnpalen, in bushokjes en onder de putdeksels van rioleringen. Daarmee dringt de straling veel sterker tot in de onderlaag van de directe persoonlijke leefomgeving van mensen en dieren binnen dan de bij huidige zendmasten. Wat we zien is wederom transitie voor de economie: big promises and unknow risks!

 

De uitrol van 5G is nog maar één van de speerpunten in het rad van de aanval op de mensheid en de gehele biosfeer door de regering en haar wereldwijde zakelijke partners. Elk van deze programma’s wordt gepromoot als een prachtige zegen voor de mensheid en 5G is geen uitzondering. Maar zelfs als de aanval op ieder van ons begint met de installatie van de infrastructuur voor dit nieuwe frequentie-type-systeem, weten de meeste mensen niet eens duidelijk wat 5G is en is er grote onenigheid tussen wetenschappers.

Tijd om te leren
De Groene Amsterdammer publiceerde vorige maand een informatief en goed onderbouwd, journalistiek artikel over 5G met als titel: Bellen schaadt cellen. Hierin valt te lezen hoe de Europese Commissie in haar streven om 5G overal zo snel mogelijk uit te rollen, de mogelijke gezondheidsrisico’s en de weerstand bij de bevolking en binnen de telecomsector negeert. Bij steeds meer mensen begint gelukkig het besef door te dringen dat er wel degelijk iets aan de hand is.

Een groeiende berg aan wetenschappelijke bewijs suggereert dat langdurige blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische straling tot ernstige biologische- en gezondheidseffecten leidt”. (Dr. David O Carpenter, Public Health expert verbonden aan de Albany NY University, Bron).

Omgevingswet
Intussen speelt er in dit verband een belangrijke nieuwe notie, de Omgevingswet. De website Stralingsresultaat zegt daarover:

“In 2019 is het de bedoeling dat de Omgevingswet van kracht wordt. Bestaande regels en normen over het gebruik van onze leefomgeving worden aangepast. Het doel is om ziekten, gerelateerd aan het milieu te voorkomen of terug te dringen en een ander doel is om de besluitvorming te verbeteren en overzichtelijk te maken. Milieufactoren worden genoemd in de Omgevingswet zoals luchtverontreiniging, geluidsbelasting, geuroverlast en gezondheidsrisico’s van de enorme toename van de mobiele communicatie en de zendmasten die hiervoor nodig zijn. Dit laatste is door de Gezondheidsraad niet bedoeld om de normen aan te scherpen, maar het wordt wel genoemd in het persbericht van 20 juli 2016. Ze doelen op de normen voor de luchtkwaliteit.”

Het is aan ons om dit in 2019 tastbaar te maken voordat de verdere opgedrongen (elekromagnetische)luchtvervuiling een genormaliseerd feit wordt!

Zorg voor verandering!
Ook jij kunt voor verandering zorgen in Nederland, meehelpen en ondersteunen of zelf bewust pro~actief zijn, onder andere door:

– Het ondertekenen van de Petitie Verminder Electrosmog

– Sturen van brieven aan onder andere locale artsen, de gemeenteraad, het College van B&W, politieke partijen. Klik hier voor een voorbeeldbrief.

Anderen zijn je al voorgegaan en er komen inmiddels verbazingwekkende reacties van gemeenten en bedrijven binnen, waar we weer veel van leren.

Wij als Eerlijk over straling staan deze week op de Nationale Gezondheidsbeurs 2019 in de Jaarbeurs Utrecht van donderdag 7 t/m zondag 10 februari, dagelijks van 10 – 17:30 uur. Dit is de grootste consumentenbeurs op het gebied van gezondheid en gezonde leefstijl.

Nog meer is het nu noodzakelijk aandacht te vragen voor de stralingsproblematiek, onder andere vanwege de komende besluitvorming door Regering en Tweede Kamer inzake de uitrol van 5G en de bijbehorende veiling door het Ministerie van I&W.

Ondanks dat er officieel nog geen besluiten zijn genomen, zijn al wel duizenden ‘proefprojecten’ in Nederland gestart en wordt ons ‘spionagecentrum’ in Burum voor miljoenen naar het buitenland verplaatst vanwege de hinder van de straling van het 5G-netwerk….

Daarnaast zijn bij medische- en andere professionals de gezondheidsrisico’s van straling nog steeds onvoldoende bekend. Dit leidt onder andere tot onjuiste medische behandelingen en veel SOLK-klachten (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten), maar ook tot onjuiste besluiten in het kader van Wmo-regelingen en woningtoewijzing. Daarnaast worden specifieke kwetsbare groepen (ongeborenen, kinderen, zieken) benadeeld door het niet toepassen van het voorzorgsprincipe.
Mensen proberen nu al hun eigen veiligheidsmaatregelen te treffen om straling te verminderen.

De prominente hoekstand van Eerlijk over straling vind je pal aan het grote, centrale terraseiland (sectie Health, standnummer 01D37). Iedere dag zijn diverse deskundigen van o.a. de betrokken organisaties aanwezig om je van dienst te zijn.
Klik hier voor meer informatie.

5G Culemborg

Actie in Culemborg: ‘Geen 5G in Culemborg totdat er overtuigend wetenschappelijk bewijs is dat het veilig is voor mens, dier en milieu’

Foto spreeuw: Rob Verboog

 

Dit vind je misschien ook leuk...

3 reacties

  1. Peter Rutjes schreef:

    February 11, 2019

    Journalisten onthullen wetenschap “kartel” ter bescherming van de draadloze industrie.

    drive.google.com/file/…XMI7ua6wEo

  2. Helena Struik schreef:

    Dank voor dit heldere uiteengezette artikel, ik licht anderen hierover in , onderteken de petitie en ga t voorbeeldbrief versturen. Fijn dat deze voorbeeldbrief hier staat.

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.