Statenleden in Friesland horen voor- en tegenstanders van de uitrol van 5G aan

Op 11 maart vond in het Friese provinciehuis in Leeuwarden in de Kommisjeseal een expertmeeting plaats waarbij leden van de Provinciale Staten werden bijgepraat over de voorgenomen uitrol van 5G.

Vier sprekers kregen het woord, waarna er vragen werden gesteld aan de sprekers.

Onveilig

In de presentatie van Jan Schrader worden de schadelijke effecten van draadloze elektromagnetische straling toegelicht. Glasvezel is sneller dan 5G, zo betoogt hij. Ook haalt hij een sterke uitspraak aan van professor Kromhout, die deel uitmaakt van de commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad:

“Het is best gek dat we een hele populatie gedreven door technologie gaan blootstellen aan iets waarvan we niet zeker weten of het kwaad kan of niet.”

Schrader’s conclusie: “We zijn niet veilig voor 5G, maar proefkonijnen.”

Enegrgieslurpend

De vierde inleider, Cees Buisman, vroeg onder meer aandacht voor het feit dat alles wat draadloos is anderhalf keer zoveel energie verbruikt. Verder is er door invoering van 5G veel meer koelwater nodig voor de datacenters die aan dit netwerk verbonden zullen zijn.

Zijn conclusie: “Als we de groei niet beteugelen komt het nooit goed met onze energiebehoefte en daarvan afgeleid het milieu.”

Indeling van de video

De eerste twee sprekers zijn voorstanders. De laatste twee waarschuwen voor de grote risico’s.

1, Lisette Kruit (Nationaal Antennebureau) over regelgeving en meting van veldsterkte, vanaf 12:00 op de video.

2. Monique Beerlage (Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid) over 5G en gezondheid, vanaf 30:00 op de video.

3. Dr. Ir. Jan R. Schrader (Vereniging Meetspecialisten EM-straling, VEMES)
over de techniek achter 5G en daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s, vanaf 47:50 op de video.

4. Prof. Dr. Ir. Cees J.N. Buisman (directeur Wetsus/hoogleraar LUW) over de vraag:Is 5G een coherente innovatie? vanaf 1:13:00 op de video.

Vragenrondje

Het vragenrondje met allerlei interessante elementen begint bij: 1:26:00 min.

Ik pak er een paar dingen uit:

Rinie van der Zanden (Partij voor de Dieren): “Als je niet kunt bewijzen dat het gezond is, waarom wordt het dan toch ingevoerd?”

5G-zendmasten (basisstations) gebruiken drie keer zoveel energie.

Hanneke Goede (SP): “Heeft 5G invloed op verspreiding van virussen, zoals het coronavirus in China en Milaan? Kunnen virussen daardoor sneller muteren? Is dat onderzocht?”

Link naar de video

https://fryslan.notubiz.nl/vergadering/718599/Expertmeeting%205G%2011-03-2020

Gerelateerd

5G: een gevaarlijk biologisch experiment waar we niet om hebben gevraagd

Een serie ijzersterke argumenten tegen de uitrol van 5G (video en transcript)

Welke acties kunnen wij ondernemen om te waarschuwen voor elektromagnetische straling en de opkomst van het 5G-netwerk?


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

1 reactie

  1. Lex Mercatoria schreef:

    schaal dit op en je hebt youtu.be/-727K585amo

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.