Nogmaals over de 5G-corona link en vitale informatie over remedies tegen covid-vaccinatieschade

De eerste ‘corona’-slachtoffers vielen in steden, die voorop liepen bij de uitrol van 5G. Deze samenhang is sindsdien vrijwel volledig genegeerd. Sterker nog: wie de link legde, maakte zich verdacht. Zo iemand was een virusontkenner. Ir. Piet Tummers wijst nu – aan de hand van enkele recente documentaires – opnieuw op dit dit ‘verboden’ verband.

De twee belangrijkste factoren die onze gezondheid bepalen (in de laatste jaren) zijn EMV-straling en ‘corona’. In dit artikel ga ik in op beide fenomenen en op hun onderlinge verband.

EMV-Straling

Over de potentiële gevaren voor de volksgezondheid van niet-natuurlijke Elektromagnetische Stralingsvelden (EMV) zijn inmiddels tienduizenden rapporten en artikelen verschenen. We hebben het dan onder meer over de velden, zoals die in de moderne communicatietechnologieën 0G, 1G, 2G, 3G, 4G en 5G gebruikt worden. Al deze studies laten voor een nog normaal denkend mens geen twijfel meer ten aanzien van de schadelijkheid van deze niet-natuurlijke straling.

Internationale acties voor een desbetreffende politieke bewustwording op de hoogste niveaus lopen al jaren zonder enig noemenswaardig succes, zie hiervoor onder andere de website 5G Space Appeal.

De officieel gehandhaafde EMV-blootstellingslimieten (ICNIRP) zijn zo ruim gesteld dat de in de praktijk van het leven optredende stralingswaarden steeds binnen die limieten vallen.

Voor meer uitvoerige documentatie wordt hier verwezen naar de websites Stop UMTS en Stralingsbewust.info. Hier worden ook maatregelen aanbevolen om stralingsbelasting te vermijden, respectievelijk zo mogelijk sterk te verminderen.

Vervuiling van de levensether

Georges Lakhovski (1870 – 1942) wees al zon honderd jaar geleden op de voor de mens levensbelangrijke relaties tussen ‘natuurlijke’ elektriciteit, magnetisme en geologische / kosmische straling.

Met de introductie van kunstmatig opgewekte elektriciteit en de verdere massieve toepassingen daarvan in de samenleving is de “welvaart” zeker gediend geweest maar de daarmede gepaard gaande negatieve aspecten voor onze gezondheid en welzijn zijn daarbij steeds weer onderbelicht gebleven. Een aanrader in deze is het meer recent verschenen boek The Invisible Rainbow, A History of Electricity and Life van Arthur Firstenberg (NL samenvatting, pdf).

De gezonde mens kan omschreven worden als een dynamisch harmonisch samenwerkend geheel van structuren van de ‘juiste’ mineralen, ‘zuiver’ water en de ‘geschikte’ informatie-uitwisseling. Is aan een of meer van deze condities langere of soms ook kortere tijd niet voldaan, dan kan dit ernstige gevolgen hebben voor gezondheid en welzijn. En dit is precies wat er al tientallen jaren in toenemende mate gaande is.

Wat extreem is verstoord dat is onze informatie-uitwisseling met de leefomgeving. In die ernstig vervuilde levensether van de ‘aardatmosfeer’ leeft onder meer de MENS en dat is geen zak gevuld met 20 kilogram kalksteen en 50 kilogram water….
De MENS is een KOSMO-GEO-BIO-ELEKTRO-MAGNETISCH wezen.

‘Corona’

De eerste uitbraken van ‘corona-ziekte’ (eind 2019 – begin 2020) vonden plaats in precies die steden waar het eerst de 5G-technologie compleet uitgerold was. Desbetreffende aanwijzingen zijn vrijwel volledig genegeerd.

Vervolgens wordt het volk getrakteerd op een ‘Covid-19-vaccin’, waartegen al vanaf het begin door honderden kritische artsen wereldwijd ernstige bedenkingen geuit werden. En terecht, zoals inmiddels gebleken is.

Zo onder meer recent nog eens in een vijftal Amerikaanse online documentaireseries (Propaganda-Exposed-Uncensored van Ty and Charlene Bollinger, BRAVE respectievelijk Absolute-Healing van Jonathan Otto, Body-Electric Summit 2.0 by HealthMeans, V@cc!ns-2023-Revealed van Dr. Patrick Gentempo).

Tijdens deze evenementen werd door meer dan honderd dappere doctoren (MDs etc.) en activisten en verder betroffen patiënten gedurende enkele honderden uren aan interviews verslag gedaan over de schrijnende, ja catastrofale situatie in de volksgezondheid sinds de voornoemde gebeurtenissen.

Remedies

In een aanmerkelijk aantal gevallen kon door geschikte behandelingen van patiënten verbetering tot gehele genezing worden bereikt. Op de website van de Front Line Covid-19 Critical Care ALLIANCE, FLCCCA, zijn een groot aantal van therapieën samengebracht:

Voor “long-Covid” patiënten

Voor “Post-vaccinatie patiënten

Vijf video’s met VITALE informatie

Het is ondoenlijk in dit korte artikel een volledig beeld te verschaffen van het grote aantal aangrijpende betogen tijdens de hierboven genoemde documentaires. Hier wil ik een vijftal onthutsende video-stories onder de aandacht brengen die allen vitale informatie bevatten, zowel wat betreft de analyse van wat er gaande is als wat betreft de remedies tegen de veroorzaakte gezondheidsschade.

dr. Fuellmich: “5G veroorzaakt coronasymptomen”

Dr. Dietrich Klinghardt: “In veel gevallen treedt er een sluipende verslechtering op in de conditie van patienten met pas na twee jaar acute symptomen”

Dit is een weergave van het interview van de Stichting Corona Commissie (met (Dr. Reiner Füllmich, Advocaat, + Dr. Wolfgang Wodarg, Arts en Politicus, + Viviane Fischer, Juriste) met Dr. Dietrich Klinghardt.

Deze van oorsprong Duitse arts, met 40 jaar internationale ervaring, doet verhaal over de bijwerkingen van de covid-vaccins. Opmerkelijk is dat hij daarbij ook geheugenverlies en persoonlijkheidsveranderingen noemt. Ook gaat hij uitgebreid in op wat er tegen de schade door deze vaccinaties gedaan kan worden. Hij waarschuwt ook nog eens nadrukkelijk voor de EMV-straling van 5G in deze context.

Dr. Bryan Ardis: “De covid-vaccins bevatten twee typen slangengif”

Dr. Bryan Ardis vertelt op LauraLynn.TV (1h11min.) over zijn echt verbijsterende onderzoeksresultaten omtrent de werkelijke ingrediënten in de ‘Covid-vaccins’. Daarnaast vermeldt hij ook nog welke middelen er mogelijk effectief aangewend zouden kunnen worden om vaccinatie-schade te beperken of te herstellen, zoals vitamine C. Ook nicotine blijkt eeen bijzondere rol te kunnen spelen!!

Lintvormige structuren in het bloed die door kleine stroompjes gevoed worden

Nog meer overduidelijke bewijzen over wat de mRNA-vaccinaties alom direct en indirect kunnen veroorzaken werd de afgelopen tijd aangedragen door dr. Ana Maria Mihalcea.

Met behulp van infraroodspectroscopie en elektronenmicroscopie bestudeert zij nu al meer dan een jaar het bloed van gevaccineerde en ongevaccineerde mensen. Aanvankelijk vond zij dezelfde besmetting alleen in het bloed van de gevaccineerde mensen – een besmetting die zij beschrijft als lintachtige structuren. Ze lijken op de mysterieuze bloedproppen, die door lijkschouwers worden gevonden.

Maar de laatste tijd vindt ze deze lintachtige structuren ook in het bloed van niet-gevaccineerde mensen.
In de onderstaande video-links refereert ze onder andere ook aan het werk van Dr. David Nixon en de tientallen jaren research van de onafhankelijke onderzoeker Clifford Carnicom.

Men kan inmiddels de frequenties van deze mysterieuze bloedklonters meten. Onlangs werden deze unieke frequenties ook gemeten in het vlees dat verkocht werd in een plaatselijke supermarkt. Uit microscopie bleek dat tal van monsters van de producten in de supermarkt besmet waren met een soortgelijke lintvormige structuur die in het bloed van gevaccineerde personen werd aangetroffen.

Proeven hebben verder aangetoond dat zeer lage elektrische stroompjes een sterke groei van de lintachtige structuren in het bloed veroorzaken.

Dr. Mihalcea doet een dringende aanbeveling maatregelen te treffen om de blootstelling aan EMV – frequenties zoals 5G en mobiele telefoons te minimaliseren. Want langdurige blootstelling verslechtert de bloedsamenstelling en doet deze uit ‘Hydrogel / Graphene / CDB’ (=carbon black dust) bestaande structuren groeien, soms wel tot duizend keer de omvang van een rode bloedcel.

Voor de mensen met betreffende problemen is er echter nog hoop want ‘EDTA – Chelatie – Therapie‘ werkt.

Dr. Ana Maria Mihalcea: “structuren in bloed van gevaccineerden en in vlees van de supermarkt komen overeen”

Dr. Ana Maria Mihalcea: spectrometrie van nano structuren in bloed

***
Dit artikel verscheen onlangs in PSZ-magazine, het ledenblad van de groep Parallel-Samen-Zijn in Zuid-Limburg. Het laatste tekstdeel en de video over de onderzoeksresultaten van dr. Ana Maria Mihalcea zijn daar later aan toegevoegd.

Gerelateerd

Corona en 5G: over de ziekmakende werking van niet-natuurlijke elektromagnetische velden en in het bijzonder die op basis van 60 GHz wifi

Corona und 5G: über die krankmachende Wirkung von nicht-natürlichen elektromagnetischen Felder und speziell die auf der Basis von 60 GHz wifi

EMF-straling triggert ‘corona’ (en andere uitbraken van ziekte) door de vervuiling van de levens-ether-aardatmosfeer

Advocaat Reiner Füllmich: “Ik zie een veel betere wereld aan het einde van deze tunnel.”

Zet 5G uit en ‘corona’ is verdwenen

 

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken. Het kan soms geruime tijd duren voordat je reactie zichtbaar is. Dit komt, omdat er eerst moderatie plaatsvindt.

Als je reageert kun je aangeven dat je een seintje wilt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.

Wil je dit artikel delen met anderen?
Maak dan bij voorkeur gebruik van e-mail. Zo is de kans een stuk kleiner dat je bericht gecensureerd wordt.

 

Dit vind je misschien ook leuk...

1 reactie

  1. john schreef:

    Samenvatting in het Nederlands van De onzichtbare regenboog pdf

    mirkokulig.com/wp-co…enboog.pdf

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.