Nederlandse Vertaling 5G rapport van Martin Pall beschikbaar

Prof dr. Martin Pall is emeritus hoogleraar Biochemie en Fundamentele Medische Wetenschappen aan de Washington State University. De wereldwijde introductie van 5G – zonder voorafgaande, uitgebreide gezondheistests – noemt hij “volslagen krankzinnig” en “het stomste idee uit de hele wereldgeschiedenis.”

Martin Pall schreef diverse wetenschappelijke werken over de gevaren van straling, waaronder het 90 pagina’s tellende rapport ‘5G: Great risk for EU, U.S. and International Health!’ dat in 2018 gepubliceerd werd.

In dit rapport worden acht niet-thermische gezondheidseffecten beschreven. Dit is van groot belang, omdat de ICNIRP-norm, waar overheid en telco’s zich steeds op beroepen, uitsluitend naar thermische effecten kijkt.

We laten hieronder de samenvatting volgen, waamee het document van Martin Pall begint.

Klik hier voor de NL-vertaling van het gehele document en hier voor de originele Engelse tekst.

Samenvatting

We weten dat er een enorme hoeveelheid aan vakliteratuur beschikbaar is, die wetenschappelijk elk van de acht pathofysiologische effecten, veroorzaakt door blootstelling aan niet-thermische microgolffrequente EMFs, onderbouwt. Dit blijkt uit de 12 tot 35 reviews per specifiek effect, waarbij elk review, vermeld in hoofdstuk 1, een aanzienlijke hoeveelheid bewijsmateriaal bevat, over het bestaan van elk effect.

Dergelijke EMFs:

1. Vallen ons zenuwstelsel aan met inbegrip van onze hersenen wat leidt tot grote neurologische / neuropsychiatrische effecten en mogelijk vele andere effecten. Deze aanval op het zenuwstelsel geeft reden tot grote bezorgdheid.

2. Vallen ons endocriene (hormonale) stelsel aan. In deze context zijn de belangrijkste dingen, die ons functioneel verschillend doen zijn van eencellige organismen, ons zenuwstelsel en ons hormoonstelsel. Zelfs een eenvoudige Planaria worm heeft beide nodig. Dus de gevolgen van de verstoring van deze twee regulerende systemen is immens, dermate, dat het belachelijk is om deze bevindingen te negeren.

3. Veroorzaken oxidatieve stress en schade door vrije radicalen, die een centrale rol spelen in nagenoeg alle chronische ziekten.

4. Vallen het DNA van onze cellen aan, die enkelstrengs- en dubbelstrengsbreuken en geoxideerde basen in ons cellulaire DNA, veroorzaken. Deze op hun beurt veroorzaken kanker en mutaties in kiembaancellen die op hun beurt weer mutaties in toekomstige generaties veroorzaken.

5. Veroorzaken verhoogde mate van apoptose (geprogrammeerde celsterfte), dit is met name belangrijk bij het veroorzaken van zowel neurodegeneratieve ziekten als onvruchtbaarheid.

6. Vermindering van mannelijke en vrouwelijke vruchtbaarheid, minder geslachtshormonen, minder libido en een toename van spontane abortussen en, zoals reeds vermeld, vallen het DNA in de spermacellen aan.

7. Veroorzaken buitensporig intracellulair calcium [Ca2 +]i en buitensporig calcium signalering.

8. Vallen onze lichaamscellen aan en veroorzaken hierdoor kanker. Dergelijke aanvallen worden veronderstelt op te treden door middel van 15 verschillende mechanismen bij het veroorzaken van kanker.

Er is ook een substantiële hoeveelheid aan vakliteratuur, die laat zien dat EMFs ook andere effecten veroorzaakt, met inbegrip van levensgevaarlijke effecten op het hart (Hoofdstuk 3).

Daarnaast laat substantieel bewijs zien dat EMF veroorzaker is van vervroegde dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer, digitale en andere vormen van dementie (hoofdstuk 3); en er is bewijs dat EMF blootstelling in de baarmoeder en kort na de geboorte, ADHD en autisme kan veroorzaken (hoofdstuk 5).

Elk van deze effecten wordt veroorzaakt via het belangrijkste werkingsmechanisme van microgolf / laagfrequente EMFs, activering van spanningsafhankelijke calciumkanalen (VGCCs) (hoofdstuk 2).

Elk effect wordt veroorzaakt door wat genoemd wordt, het ‘downstream’-effect van VGCC-activatie. Hieruit blijkt dat we een goed inzicht hebben in niet alleen dat deze effecten optreden, maar ook hoe ze kunnen optreden.

De buitengewone gevoeligheid van de VGCC spanningssensor ten aanzien van de krachten van de EMFs, laat ons zien dat de huidige veiligheidsrichtlijnen toestaan dat we worden blootgesteld aan EMFs die om en nabij 7,2 miljoen keer te hoog zijn. De natuurkunde heeft deze gevoeligheid al voorspeld. Daarom wijzen zowel de natuurkunde als de biologie in de richting van hetzelfde werkingsmechanisme van niet-thermische EMFs.

De verschillende effecten die worden veroorzaakt zijn uiteraard zeer zorgwekkend. Ze gaan veel dieper en worden levensgevaarlijke bedreigingen wanneer men bedenkt dat een aantal van deze effecten zich opstapelen en uiteindelijk onomkeerbaar zijn.

Er is belangrijk bewijs voor de cumulatieve aard en de uiteindelijke onomkeerbaarheid van de neurologische / neuropsychiatrische effecten, van de effecten op de voortplanting, de effecten op DNA- mutaties, de effecten op het hart, van sommige hormonale effecten (hoofdstuk 3); en de oorzaken van ADHD en autisme leveren extra bedenkingen op (hierbij is de cumulatieve aard waarschijnlijk beperkt tot de perinatale periode).

Als we aannemen dat het aantal zaadcellen met meer dan 50% is gedaald, in de technologisch geavanceerde landen wereldwijd, dan is het moeilijk om niet de conclusie te trekken dat de overgrote meerderheid van de bevolking in die landen al aanzienlijke gevolgen hiervan ondervindt.

Dezelfde conclusie kan worden getrokken op basis van de wijdverspreide aard van de neuropsychiatrische effecten in die landen. Deze beide effecten zullen nog veel erger worden, zelfs als de huidige blootstelling niet toeneemt, vanwege de cumulatieve aard en de onomkeerbaarheid van deze effecten.

Ik verwacht dat we een enorme daling zullen zien in de menselijke voortplanting, tot bijna nul, zoals in het Magras en Xenos onderzoek met muizen te zien is. Die daling zal, naar mijn mening, binnen ongeveer 5 jaar optreden, ook als onze blootstelling niet toeneemt.

Uiteraard zal met 4G en 5G de situatie veel erger worden. Op dezelfde manier verwacht ik, dat de verslechtering van de hersenfunctie die we nu al zien, ons lot zal bezegelen, als we niet snel en krachtig optreden. Onze totale hersenfunctie zou wel eens niet in staat kunnen zijn om met zo een dergelijke mega-crisis-situatie om te gaan.

Nu kan worden verondersteld, dat sommige van deze effecten zich niet zullen ontwikkelen zoals ik die verwacht, ook al zijn die verwachtingen gebaseerd op het best beschikbare bewijs. Men kan dit zelfs voor alle verwachtingen veronderstellen. Echter, wanneer er een aanzienlijke risico bestaat op meervoudige existentiële bedreigingen, voor elk technologisch geavanceerd land ter wereld, betekent dit, dat als je nu niet krachtig optreedt, er een zeer grote kans bestaat op een volledige vernietiging van deze samenlevingen. En de chaos die onvermijdelijk hieruit zou kunnen voortvloeien, in een wereld die nog steeds kernwapens heeft, zou kunnen leiden tot uitsterven.

In het licht van dit soort risico’s, is de enige redelijke koers om verdergaande blootstelling hieraan te stoppen en de huidige blootstellingen te verlagen. Men kan nog steeds toegang hebben tot het internet, maar met behulp van bedrade verbindingen. En we kunnen de zendmasten en mobiele telefoonstraling aanzienlijk verlagen. Slimme meters, indien nodig, kunnen ook werken via bedrade verbindingen.

Meer dan 60% van dit document (hoofdstuk 5 en 6) is gericht op het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing in de verklaringen van het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico’s (SCENIHR), de telecomindustrie, de Amerikaanse Federale Communicatie Commissie (FCC) en de Amerikaanse Dienst voor Voedings- en Geneesmiddelen (FDA). In hun verklaringen wordt herhaaldelijk veel weggelaten en vaak ontbreekt de meest belangrijke wetenschappelijke kennis in z’n geheel. Hun verklaringen zijn niet alleen doorspekt met ontbrekende kennis, maar ook met gemakkelijk aantoonbare onwaarheden en met onjuiste logica. Dit is al zo vaak voorgekomen, ook in tijden dat ze beter hadden kunnen weten.

Deze verklaringen gingen hand in hand met intensieve pogingen van de telecomindustrie om de wetenschap te corrumperen, door individuele wetenschappers aan te vallen, wiens enige fout is dat ze belangrijke bevindingen hebben ontdekt, die de industrie niet bevallen.

Deze aanvallen vonden plaats in combinatie met krachtige pogingen om twee overheidsinstellingen te corrumperen, die een belangrijke regulerende rol hebben.
Er zijn ook mogelijke bedenkingen met betrekking tot de individuele industriegebonden onderzoeken.

Alle draadloze communicatie apparatuur zenden gepolariseerde EMFs uit, die informatie overdragen via pulsaties. Zowel de pulsaties als de polarisatie maken deze EMFs veel meer biologisch actief.

Er zijn nog drie andere factoren die het veroorzaken van effecten ook beïnvloeden. Verschillende industriegebonden onderzoeken kunnen deze factoren hebben gebruikt, samen met het gebruik van zeer kleine aantallen individuele dieren in hun onderzoeken, om juist onderzoeken te produceren die zijn ontworpen om te mislukken (hoofdstuk 5). Op dit moment is niet duidelijk of dit soort bedenkingen redelijk beperkt zijn of juist wijd verspreid.

De Europese Commissie heeft niets gedaan om de Europese burgers te beschermen tegen deze zeer ernstige gevaren voor de gezondheid en het Amerikaanse FDA, Milieubescherming Agentschap (EPA) en het Nationale Kanker Instituut hebben niets gedaan om de Amerikaanse burgers te beschermen. De Amerikaanse FCC maakt het nog veel bonter, hun krachtig optreden kenmerkt zich door buitensporige minachting voor onze gezondheid.

Tot zover de samenvatting.
Klik hier voor het volledige rapport van Martin Pall in de Nederlandse vertaling.

 

Gerelateerd

Verslag van lezing Prof. Dr. Martin Pall over de impact van 5G & falende veiligheidsrichtlijnen

Martom Pall, Wi-Fi is an important threat to human health

 

Gerelateerde video

Prof. Martin Pall – Cellular Effects of Wi-fi and 5G via VGCC

Tafelgesprek met o.a. Prof. Dr. Martin Pall en oproep om uitrol 5G te stoppen! | NL ondertiteld

5G – Lack of risk assessment, Prof. Martin Pall

Wil je dit artikel delen op social media?

Dan is er kans op dat Big Brother tussenbeide komt en je waarschuwt voor ‘nepnieuws’. Plaats je de link toch, dan kunnen anderen die hem aanklikken ook zo’n waarschuwing krijgen. Dit is een vervelende vorm van intimidatie en censuur.

Je kunt dit omzeilen door niet te linken. Maak zelf een eigen tekstje. Ook kun je delen van de tekst van TransitieWeb knippen en inplakken (copy-pasten) in je eigen bericht. Of je maakt een schermafbeelding.

Heb je op Facebook last van fact checkers? Die kun je blokkeren.
Ga naar Instellingen, dan klikken op Blokkeren. Daar typ je de naam of het e-mailadres van de fact checker in en bevestigt die. Als je ergens ook de optie Toevoegen ziet staan, vul dan fact checker in en klik op Zoeken. Er verschijnt dan een lijst met fact checkers. Deze kun je vervolgens allemaal tegelijk blokkeren.

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.