Is ‘corona’ een stralingsziekte?

Vanaf het begin van de crisis rondom ‘corona’ wordt de gedachte dat er een oorzakelijk verband kan zijn met de introductie van 5G door gezondheidsautoriteiten en media met kracht van de hand gewezen. Wie deze mogelijkheid toch benoemt, stelt zich bloot aan verbale agressie en sociale uitsluiting. Toch valt er veel te zeggen voor deze verboden gedachte. 

Eerst iets over wat ‘corona’ eigenlijk is. Sommigen beweren dat ‘corona’ een hoax is, dat wil zeggen puur een verzinsel. Een leugen die in leven gehouden wordt met overheidspropaganda, valse diagnoses en gemanipuleerde sterftecijfers.

Hoewel dat laatste juist is (er wordt enorm gegoocheld met cijfers) geloof ik niet dat ‘corona’ uitsluitend een hoax is. Er doet zich bij sommigen wel degelijk iets voor wat je het coronasyndroom zou kunnen noemen: acute ademhalingsproblemen (‘I cant’ breathe’, ‘Ik krijg geen lucht’) met als gevolg een ernstig gebrek aan zuurstof in vitale organen.

De verschijnselen doen in sommige opzichten denken aan die van hoogteziekte. Ook bij hoogteziekte draait het om een verminderd vermogen om zuurstof op te nemen.

Virussen versus omgevingsfactoren

Alom wordt beweerd dat een virus de veroorzaker van dit coronasyndroom is, maar gek genoeg ontbreekt elk wetenschappelijk bewijs voor deze bewering. Deze link is niet meer dan een aanname. Overigens een niet erg logische, want als werkelijk een virus de boosdoener zou zijn, dan zou de ziekte zich in alle lagen van de bevolking moeten manifesteren. In werkelijkheid slaat ‘het virus’ vrijwel uitsluitend toe bij mensen van boven de zestig.

Is dat omdat zij een kwetsbaarder gezondheid hebben? Dat is waar, maar toch vind ik dat een erg zwak argument, want er zijn ook veel jonge en ‘middelbare’ mensen met zeer kwetsbare gezondheden, bijvoorbeeld als gevolg van ernstige ziekten, ongevallen, verslavingen of medicijnvergiftigingen.

Daar komt nog bij dat er steeds overtuigender bewijs beschikbaar komt, waaruit blijkt dat de virologie op frauduleuze leest is geschoeid. Het nieuwe boek The Contagion Myth van Thomas Cowan en Sally Fallon Morell onderbouwt deze stelling en beargumenteert dat niet virussen, maar toxische omgevingsfactoren (zoals straling) de ziekteverwekkers zijn.

Als het dus niet het ‘coronavirus’ is dat de bovengenoemde acute zuurstofcrisis veroorzaakt, wat kan dan wel de oorzaak zijn?

Parallellen

Als we de grote uitbraken van begin 2020 nader bekijken (Wuhan, Noord-Italië) dan vallen een aantal parallellen op. De belangrijkste daarvan zijn: 5G, sterke luchtvervuiling en voorafgaande (massa)vaccinaties, soms zelfs met experimentele vaccins.

In Wuhan was 5G aangezet en wel vlak voor het uitbreken van de gezondheidscrisis. Hetzelfde geldt voor Lombardije met binnen die regio de extreem zwaar getroffen stad Bergamo.

De Spaanse bioloog Bartomeu Payeras i Cifre heeft deze 5G-corona parallel, zoals die begin dit jaar naar voren komt, uitgebreid in kaart gebracht. Hij wijst er bijvoorbeeld op dat San Marino, niet ver van Bologna in Italië, de hoogste 5G-dekking heeft en ook het hoogste aantal ernstige coronagevallen.

Er zijn echter ook gebieden waar 5G eveneens is aangezet, maar zonder dat dit tot noemenswaardige corona-uitbraken leidde. Je zou nu kunnen zeggen dat dit de hypothese van de Spanjaard weerspreekt en oppervlakkig bezien is dit ook het geval. Maar de grote vraag is: welk 5G is aangezet?

De dood neervallende spreeuwen in Den Haag bijvoorbeeld werden tijdens een test met een voor hen dodelijk frequentie van 5G straling geconfronteerd. In andere steden waar 5G ook aanstaat vliegen de spreeuwen nog vrolijk rond.

Met andere woorden: 5G is een containerbegrip. Er worden tal van frequenties mee aangeduid en sommigen zijn veel gevaarlijker voor mensen, dieren en planten dan andere.

5G is een stralingswapen

5G omvat alle vijfde generatie frequenties vanaf 500 Mhz t/m 300 GHz en hoger. Met name de 60 GHz frequentie heeft een zeer negatieve invloed op ons vermogen om via de longen zuurstof op te nemen uit de lucht.

Het is een frequentie waarbij rode bloedcellen gaan klonteren en rolletjes (rouleaux) gaan vormen. Het bloed wordt stroperig. Als dit lang aanhoudt, is een algehele ‘systeemcrisis’ hiervan het gevolg. Zie hierover het artikel over het Rouleaux effect dat we onlangs op TransitieWeb plaatsten.

5G is niet een nieuw stapje in de continue verbetering van draadloos internet. 5G is in essentie een elektronisch wapensysteem. Zie hiervoor de heldere uitleg van de Deense politicus Mads Palsvig in de onderstaande video.

Ook de biologe Magda Havas onderstreept dat 5G van een geheel andere orde is dan 2G, 3G of 4G. Ze spreekt in de onderstaande video in bedekte termen over “the C-problem” om te voorkomen dat er censuur op de weergave zal worden toegepast.

De duidelijkste passage over de relatie 5G en corona is vanaf 24:30. Havas vat daar haar onderzoek samen naar de relatie corona-5G in de VS. Het hoogste aantal covid-19 sterfgevallen vond ze in staten waarin de hogere 5G-frequenties al operationeel waren.

Een waaier van factoren

Of de ‘hotspots’ in Wuhan, Bergamo, Veghel en Sint-Oedenrode tijdens de uitbraken gedurende de ‘eerste golf’ 60 GHz hadden aanstaan weten we niet. De gangbare meetapparatuur voor consumenten stopt bij 6 Ghz. Je hebt professionele apparatuur nodig om hogere frequenties te detecteren.

Wat we wel weten is dat deze frequentie ernstige gezondheidsproblemen met zich mee kan brengen. En dit geldt niet alleen voor 60 Ghz, maar voor nog veel meer specifieke frequenties.

Straling is waarschijnlijk een hoofdoorzaak in het fenomeen ‘corona’, maar niet de enige oorzaak. Er lijkt een waaier van bijkomende factoren een rol te spelen. Hieronder zullen we een aantal daarvan aanstippen.

Vaccinaties

Sommige onderzoekers viel het op dat in een aantal van de hotspot-gebieden grootschalige vaccinatie had plaatsgevonden in het jaar voorafgaande aan de uitbraak. In Wuhan en in Lombardije gebeurde dit met experimentele vaccins.

Voor zover ik weet is dat in Brabant niet het geval geweest, maar we hebben hier de jaarlijkse griepprik en die is waarschijnlijk evengoed van invloed geweest. Zie hiervoor het onderzoek van Christian Wehenkel die een duidelijk verband vaststelde tussen covid-sterfgevallen en voorafgaande griep-vaccinaties.

Terzijde: ook aan de Spaanse griep, een echte pandemie, die miljoenen slachtoffers maakte, gingen massavaccinaties (met name van soldaten) vooraf.

Luchtkwaliteit

Brabant en de omgeving van Milaan kennen een relatief slechte luchtkwaliteit. In Wuhan is de luchtverontreiniging zelfs extreem. Dit geeft een grote belasting op met name de longen en belast de fysieke conditie sterk.

Algehele fysieke conditie

Verder speelt ook een slechte fysieke uitgangspositie een rol in het corona risicoprofiel. Veel van de slachtoffers waren zwaarlijvig. Een aanwijzing voor niet al te gezonde voeding en te weinig beweging.

Individuele gevoeligheid

De ene mens is gevoeliger voor bepaalde aandoeningen dan de andere. Dit verklaart bijvoorbeeld waarom ene persoon door een nare griep getroffen wordt en de partner van die persoon niet, ondanks duizenden ‘besmettingsmomenten’.

Evenzo kan de een gevoeliger zijn voor bepaalde 5G frequenties dan de ander.
60 Ghz zou dan – in combinatie met de andere bovengenoemde factoren – voor sommigen dodelijk kunnen zijn en voor een heleboel anderen niet.
Hetzelfde geldt voor 26 GHz.

Meer golven

Het bovenstaande maakt duidelijk dat de angst voor nieuwe ziektegolven gegrond is. Als de condities dezelfde blijven en op steeds meer plaatsen 5G frequenties tot de omgevingsinvloed gaan behoren, dan is het niet de vraag of er nieuwe golven komen, maar wanneer.

Het is opvallend dat zich in de afgelopen zomer geen echte ‘hotspots’ meer voordeden. Overigens ook niet in landen waar het toen winter was. Dit zou kunnen betekenen dat de eerste fase in de 5G-uitrol achter de rug is. Bij een volgende fase, waarbij kleinere cellen in lantaarnpalen, bushokjes en andere locaties worden geplaatst zou dan een volgende ‘ronde’ kunnen volgen.

Deze tweede fase speelt zich niet meer af op het niveau van een hele regio, maar in kleinschaliger gebieden. Het is in dit verband opmerkelijk dat ook het overheidsbeleid op het vlak van corona lokaler wordt.

Een supergriep?

Samengevat: het coronasyndroom is duidelijk meer dan een stevige griep, zoals wel beweerd wordt.

Mijn hypothese is dat er van een reeks factoren sprake is waarbij een specifieke 5G frequentie de hoofdoorzaak en tevens de trigger is.

De algehele conditie van de persoon speelt daarbij een belangrijke ‘onderliggende’ rol. Mogelijk trouwens ook – als een soort ‘basisvoorwaarde’ de ‘gewone griep’. Misschien kan 5G aldus in personen met een bepaalde predispositie een supergriep ontketenen.

Op basis van de bovenstaande analyse is het risicoprofiel voor ‘corona’ als volgt:

1. 5G staat aan in extra gevaarlijke frequenties (zoals 26 Ghz en 60 Ghz)
2. voorafgaande vaccinatie
3. een slechte fysieke conditie
4. slechte luchtkwaliteit
5. ‘gewone’ influenza
6. individuele bio-genetische predispositie

Nota bene: in deze opsomming komt geen virus meer voor.
En de gedoodverfde remedie, namelijk vaccinatie, is juist een van de onderliggende oorzaken.

Testen met 26 GHz

Afgelopen week werd het onderstaande bericht naar me doorgestuurd. Daarin wordt melding gedaan van heftige lichamelijke reacties die mogelijk het gevolg zijn van het testen met 26 GHz straling.

Ik laat het bericht hieronder in zijn geheel volgen:

Hallo allemaal,
Wij hebben de laatste tijd dat we ’s nachts beiden tegelijk ineens wakker worden van heftige schokkende vibraties in ons lijf. Krijgen dan ineens een gloeiend hoofd benauwd en druk op de borst en piep in de oren.

Het begint onderaan de benen zo omhoog. We hadden geen idee wat het was. Het is om de zoveel dagen steeds om 1.45 en 2.15 het duurt wel 5 min. Heel akelig. Daarna ebt het weg maar er blijft nog een lange tijd een tintelend gevoel in je lijf. Heel akelig.

Het voelt alsof je stroomstootjes krijgt zoals bij de Fysio maar dan heeeeel heftig. Overdag voelen wij dat ook regelmatig, maar s’nachts is het het ergste.

Wij wisten niet wat het was totdat we bij toeval ontdekten dat ze met testfases bezig zijn met 5G in Eindhoven en andere plaatsen in het land. En precies in de periodes dat wij daar last van hadden en hebben.

Wij zijn ons erin gaan verdiepen en hebben een test schema gevonden waarop de meeste 5G testen staan (niet alle testen worden prijsgegeven uit privacy staat er op de site) en blijkt dat Rotterdam en Eindhoven als enige 26 GHZ heeft en de rest van het land 700 MHz en 3,5 GHZ.

In Zandvoort waren daar toen destijds veel besmettingen toen daar ook precies een testfase was van 5G met 26 GHZ. Zo ook in Brabant. Het RIVM kaartje kleurde rood precies alleen in die regio. Toeval !!!

Maar wat gebeurt er bij ons in de regio Eindhoven/ Best in de nacht?
Bewust veel hogere straling dan overdag, om mensen opzettelijk ziek te maken? Daar lijkt het wel op.

Het lijkt steeds heftiger te worden. Vorige week van 12 op 13 nov. Om 1.45 en om 2.15.
21 op 22 nov. afgelopen weekend was het weer raak. Maar nu 4 tijdstippen
1.45 2.15. 3.15 en 3.45. De laatste was het allerheftigste tot nu toe.Afgelopen nacht, weer precies om 1.45 dat we beiden hevig wakker worden van de schokken. 😢😢😢niet meer om te hebben.

Vandaag vele telefoongesprekken gevoerd met div. Instanties met betrekking tot 5G. Klachten gemeld. Ik had ook op facebook dit bericht gezet, en binnen enkele uren 339 meldingen uit het hele land, zelfs uit Duitsland met exact dezelfde klachten.

Vanavond een buurtonderzoek gedaan in de straat, en ja hoor zij hadden dat ook en wisten niet wat het was. Maar nu wel.

Wie herkent zich in mijn verhaal?
Wat kunnen we nog doen om dit te stoppen?

Heb ook veel gelezen over Dr. Pall die zich hier mee bezig houdt en al
contact opgenomen met stichting MCS en EHS.

Vriend. groet, L.

Tot zover dit alarmerende bericht.
Het zou kunnen zijn dat mensen met een sterke conditie dergelijke ‘aanvallen’ kunnen doorstaan, maar mensen met een zwakke conditie niet.

En wat ook belangrijk is: wat is de bron van deze straling? Staat deze op de genoemde tijdstippen in de hele regio aan? In delen van de stad Eindhoven? In een bepaalde wijk? In een specifiek rijtje huizen? Alleen in het huis van L.?

Als de hypothese dat ‘corona’ een stralingsziekte is juist is dan is een van de akelige implicaties dat uitbraken georchestreerd kunnen worden. Daarvoor moet je bepaalde types frequentie op bepaalde groepen mensen of bepaalde locaties loslaten. En als de meerderheid gelooft dat het een virus is dat de gevolgen daarvan veroorzaakt, dan heb je de echte oorzaak effectief verborgen.

Small cells

5G wordt onderhand snel fijnmaziger. Afgelopen week stuurde een andere verontruste lezer mij foto’s van lichtmasten die voorzien worden van 5G-technologie. Met de navolgende toelichting:

“Het is mij opgevallen dat er sinds de lockdown in Nederland nieuwe lampen in lantaarnpalen zijn geplaatst. In een artikel op NU.nl wordt ernaar verwezen dat de overheid in onder andere lantaarnpalen 5G wil plaatsen, zie dit artikel en deze video.

Iemand sprak een persoon die nieuwe lantaarnpalen plaatste en bevestigde dat het om 5g palen gaat

5G in straatlantaarns

Daarnaast kwam ik in maart een video tegen waarin te zien was hoe Chinese demonstranten een lantaarnpaal omver duwden en ik denk omdat ze erachter kwamen dat er 5G techniek in zat? Deze video kan ik u bij interesse nog toesturen.

In de bijlage heb ik verder verschillende soorten foto’s geplaatst waarin te zien is dat er nieuwe lampen met wit licht zijn met soorten sensoren en nog de oude gele lampen. Er zijn nieuwe op straat, in portieren, op sportvelden, stations en bij allerlei openbare locaties. In de bijlage heb ik een aantal foto’s toegevoegd.

Soms zie je ook dat de lampen overdag aan zijn en sommige s’ nachts niet. Ik vraag me ook af in hoeverre er sprake kan zijn van tracking via de palen.”

Tot zover de e-mail.

Hieronder de onthullende video die wapenexpert Mark Steele maakte. Hij laat daarin zien wat er aan elektronica in de kap van een 5G-lichtmast zit. Hierover hebben we eerder al een bericht geplaatst op TransitieWeb.

Nieuwe uitbraken

Ik ben ervan overtuigd dat met een fijnmazig 5G-systeem individuele mensen het doelwit kunnen worden van een stralingsaanval. Of groepen mensen, zoals demonstranten.

Ook lijkt mij aannemelijk dat er in het hoge frequentiegebied voor iedere individuele persoon een specifieke, levensgevaarlijke stralingsmix is. Anders gezegd: een aanval op maat.

Daarom is het aan te raden om bij elke nieuwe ‘uitbraak’ alles uit te pluizen om te kijken of daar mogelijk een 5G-aspect aan zit.

Dat hoeft niet om een mast op het dak of in de tuin te gaan, hoewel dat uiteraard het eerste is waar je aan denkt. 5G is veel meer dan die masten. De bron kan ook een kleinere zender (small cell) zijn in een lantarenpaal, verkeerslicht, dakrand, nepboom, bushalte of putdeksel.
Of een wifi-router in je huis. Of een smart meter.5G en corona

Ook een luchtbehandelingsinstallatie kan 5G-gerelateerd zijn als die iets met de aanwezige zuurstof doet, waardoor aanwezige 5G-stralingsbronnen nog gevaarlijker worden.

Het kan ook een medisch apparaat zijn dat met millimeter wave straling werkt (denk aan beademingssystemen) of een ander instrument in het kader van het medische Internet of Things. Misschien zelfs een mobiele telefoon, intercom of headset. Of nog iets heel anders waar we nu nog geen idee van hebben.

Pandemie 2

Bill Gates heeft omineus grimlachend ‘Pandemie 2’ aangekondigd (in deze video rond 18:00): “This time we will have their attention’, zei hij. En hij liet daar op volgen dat het ditmaal wel eens om een biowapen zou kunnen gaan.

Wat hangt er nu dus in de lucht? Een coronacrisis on steroids met als valse vlag een of ander fake biowapen (covid-21 of een gemuteerde vogelgriep), terwijl specifieke, mensvijandige 5G-frequenties het echte biowapen vormen.

Het zou kunnen dat hiervoor dan een andere bevolkingsgroep het doelwit wordt. Misschien dit keer juist wel jonge mensen. Of christenen die immers samenscholen in hun kerken (sic) of mensen ‘met een ongezonde leefstijl’ waar er toch al teveel van zijn…

Het denkverbod doorbreken

De gedachte aan de link 5G-corona heeft de ideologische status van een thought crime. Je voelt direct dat je hier een gebied betreedt waarin je heel erg op je tellen moet passen. Het uit deze sociale druk voortkomend en vervolgens zelfopgelegde verbod om dit gebied te verkennen is potentieel levensgevaarlijk, omdat dit nu juist de plek kan zijn… waar het gevaar zich ophoudt.

We zitten middenin een crisis zonder precedent. Daarin moet je je positie bepalen. Dat doe je het beste door niet bij voorbaat bepaalde mogelijkheden uit te sluiten.

De vraag of ‘corona’ een stralingsziekte is dient daarom niet weggewuifd, belachelijk gemaakt of gecriminaliseerd te worden, maar moet serieus en met een open geest worden onderzocht.

Bronnen

Jon Rappoport, The SARS-Cov-2 virus was never proved to exist

Thomas Cowan en Sally Fallon Morell, The Contagion Myth

Bartomeu Payeras i Cifre
ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE no CASOS CORONAVIRUS / 1000 h. y
LOCALIZACIÓN ANTENAS 5G. Idem Engelstalig en de Nederlandse vertaling

Arthur Firstenberg, An Emergency Appeal to the World’s Governments by Scientists, Doctors, Environmental Organizations and Others

Michael Levesque, Covid-19 & 5G

(Audio) Mark Steele talking to the BBC about battlefield technology, coronavirus, LED streetlights, RF, EMF and 5G

Eleanora I. McBean, Swine Flu Expose
CHAPTER 2: THE SPANISH INFLUENZA EPIDEMIC OF 1918 WAS CAUSED BY VACCINATIONS

Christian Wehenkel, Positive association between COVID-19 deaths and influenza vaccination rates in elderly people worldwide

Dr. Magda Havas, Corona Virus and 5G – is there a connection?

Dr. Magda Havas, Is there an association between covid-19 cases/deaths and 5G in the United States?

(Video) Joe Imbriano, The 60 Gigahertz And WiGiG Reality

Russell Jacquet, Is there a Link between 5G Internet Frequencies and the Corona Virus?
Matters of Discussion

5G in lichtmasten

Gerelateerd

Het Rouleaux effect: de echte oorzaak van de coronacrisis

Onthullende video: ‘5G-straatlantaarn met LED-lampen is elektronisch wapentuig’

Corona en 5G: over de ziekmakende werking van niet-natuurlijke elektromagnetische velden en in het bijzonder die op basis van 60 GHz wifi

Lena Pu waarschuwt voor een tweede coronagolf door uitrol van 60 GHz wifi in onderwijsinstellingen

Vier maanden coronacrisis: een tussenbalans in acht stellingen

The Contagion Myth: een boek waar de pandemieplanners als de dood voor zijn

Giften met orgonite: negatieve straling omzetten in positieve levensenergie

 

Wil je dit artikel delen op social media?

Dan is er kans op dat Big Brother tussenbeide komt en je waarschuwt voor ‘nepnieuws’. Plaats je de link toch, dan kunnen anderen die hem aanklikken ook zo’n waarschuwing krijgen. Dit is een vervelende vorm van intimidatie en censuur.

Je kunt dit omzeilen door niet te linken. Maak zelf een eigen tekstje. Ook kun je delen van de tekst van TransitieWeb knippen en inplakken (copy-pasten) in je eigen bericht. Of je maakt een schermafbeelding.

Heb je op Facebook last van fact checkers? Die kun je blokkeren.
Ga naar Instellingen, dan klikken op Blokkeren. Daar typ je de naam of het e-mailadres van de fact checker in en bevestigt die. Als je ergens ook de optie Toevoegen ziet staan, vul dan fact checker in en klik op Zoeken. Er verschijnt dan een lijst met fact checkers. Deze kun je vervolgens allemaal tegelijk blokkeren.

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken.
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.


Nieuwsbrief TransitieWeb

Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.

Nieuwe sociale media netwerken

TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server @mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.

Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.

Dit vind je misschien ook leuk...

29 reacties

 1. Margie schreef:

  An Ionized Sky ~ Elena Freeland

  A masterpiece!!! Ken je haar boeken Fred?

  www.elanafreeland.com/

  Elena answers a question from a 21 year old (1-12-2020)

  I am finishing book #3 right now which will clarify how geoengineering serves the advent of Transhumanism. As for what you can do, there is SO MUCH, but it begins with a sound immune system so you’re not trapped in the Western medical model and sidelined from what Life is really about. When I was your age, I studied Chinese medicine and macrobiotics with one of the 3 greatest teachers I ever had, Michio Kushi. Good organic whole food, learn to cook. Supplements won’t do it. Intestinal tract health needs whole foods made by Mother Nature. No GMOs in your daily diet. Right now, you have youth on your side, but that won’t last. I formed my good habits when I was 21 and haven’t departed from them. No doctors since I was 13. Mental health IS spiritual health. If you have half-buried childhood issues that you find are crippling your ability to fulfill why you even came to the Earth at this perilous, exciting transitional time, dig into them and discover their messages. Don’t think they’ll “go away.” Believe me, they don’t. I’ve been “clean” since I was 45, but up to then I was plagued by the problems my family had saddled me with in childhood. Continue to look under the rug for truth. History will remember the past 50 years since JFK’s murder as the Era of Lies. Hopefully, some of that is being dealt with RIGHT NOW. I am surrounded by mind-controlled people in my town and area. Wow. Do not allow yourself to submit to mind control in any way. Beware of electronic communication devices, they are all weapons, all compromised. I don’t own a cell phone or TV, just my laptop surrounded by Reich devices. Bless you! I’m counting on you!

 2. Willy schreef:

  En wat te denken van glasvezel? De aanleg is overal in volle gang ook al hebben de inwoners totaal geen interesse (bv in de gemeente Oss) De gemeentes luisteren niet en leggen het gewoon aan. 5G functioneert binnenshuis dan ook het beste met glasvezel. Info staat gewoon op de websites van o.a. KPN

 3. Marloes Bruckwilder schreef:

  Bescherming tegen straling:
  www.wanttoknow.nl/aanbi…-iedereen/

  • Peter Rutjes schreef:

   Je wordt bedot.
   De markt is vergeven van apparaatjes, amuletten, kristallen, stickers, orgonites en talloze andere middeltjes waarvan de handelaren beweren dat zij de EM-straling ‘neutraliseren’, ‘ordenen’, ‘harmoniseren’ of ‘transformeren’ en aldus onschadelijk of zelfs heilzaam maken.
   Vaak zijn de producten gepatenteerd om de indruk te vestigen dat het gaat om geweldige en unieke technieken die na jarenlang onderzoek zijn ontwikkeld. De recensies zijn allemaal lovend. Dat alles moet argeloze lezer ervan overtuigen dat het gaat om wetenschappelijk bewezen effectieve methodes. Trap er niet in. De enorme vraagprijzen zijn vaak al een aanwijzing dat het om bedrog gaat.
   Ontstoorders verminderen de EM-straling niet, wel de inhoud van de geldbuidel van de naïeve koper. Erger nog, het biedt enkel schijnveiligheid. Het gevaar bestaat dat men zich beschermd waant en dan geneigd is om de juiste maatregelen achterwege te laten met alle kwalijke gevolgen van dien. Ook met deze stickers zijn de insecten en planten niet beschermd. Dat geldt ook voor het kind in moeders buik.

   • Dirk Verelsr schreef:

    Hoi Peter,
    Orgonite beinvloedt de subtiele energie, zodat de negatieve effecten van EM- straling minder wegen op de gezondheid. Ik ben het met je eens dat de markt vergeven is van al dan niet werkende apparaten en gimmicks. Beweren dat die allemaal
    nutteloos zijn, vanu­it een soort wetenschappelijk know-it-all superioriteitsgevo­el vind ik niet passend. Er is nog veel onbekend, de vaak kn­ullige omschrijvingen van deze apparaatj­es die worden aangeb­oden zijn​ een toeg­eving aan de economi­sche realiteit, aan een cliënteel dat sn­akt naar een ‘uitleg­’. De werking van or­gonite is door voldo­ende grote hoeveelhe­den mensen gedurende 20 jaar uitgetest op het terrein, en li­jdt geen twijfel mee­r. Mocht je niet gei­nspireerd zijn om het zelf uit te prober­en, even goede vrienden, maar de intellectuele eerlijkheid gebiedt dan wel dat je er geen uitspraak over doet.
    Anders belichaam je wat Reich noemde ’the feeling of superio­rity of an ignoramus’.
    Met vriendelijke groeten
    Dirk

    • Peter Rutjes schreef:

     Dag Dirk. Niemand die beweert “dat die allemaal
     nutteloos zijn”. Had me misschien beter alleen bij de niet slimme ‘smartdots’ kunnen houden.
     Enfin, mijn weten zit in het niet-weten, hierbij een reactie:

     Wat orgonite betreft hangt het ervan af welke intentie, blauwprint, materiaal en samenstelling wordt gebruikt. Ik kom nihil goede producten tegen op de markt! Notabene zien we dezelfde multinationals er rijk van worden? Dat geldt ook binnen de “nieuwetijdswereld”. Sinds de uitrol van 5G wordt deze stralingswerende markt volop gepropageerd en angst is meestal de raadgever.
     Komt dat even goed uit….
     Plotseling wordt “electrostress” wel erkent als alles reeds geimplementeerd is? Het speelveld van de bedotters is nog steeds binnen het oude paradigma, pyramide stelsel, leylijnen, etc. waar wij “gifters” dan op willen inhaken tegenover inmiddels multi-miljoenen zenders hier op en boven Aarde. Het is slechts een druppel op de gloeiende plaat sedert 2011. Vanwege de huidige kunstmatige overlaag met de huidige generaties is dat gewoonweg niet meer te doen. Binnen welk systeem werken en leven wij?
     De Natuur is volledig gekopieerd.
     Hexagon:
     smombiegate.org/what-…-rollouts/

     Zie de ontwikkeling van een “full spectrum dominance” (Elana Freeland) dat tussen nu en 2 jaar op grote schaal afgerond wordt, versneld met de uitbraak van corona over de wereld en finale uitrol 5G tussen hemel en aarde.
     In Californie heb ik dit op kleine schaal reeds meegemaakt inclusief “targeting”. Ook daar hebben we decennialang in het veld energiewerk met orgonite geleverd maar het kon uiteindelijk de massale bosbranden niet weerhouden. Elke buster in en op de grond wordt gescanned door de luchtmacht. “Ze” weten precies wat ze doen en onze kaarsen doven langzaam uit:
     Hexa = 6
     www.commscope.com/Blog/…oF8wiaRgT0

     Robotspin Hexa
     De kunstmatige (AI) overlaag van de natuurlijke levens~energie!
     Infanrix Hexa = vaccin.
     Hexa puzzelgame = zes dimensionaal.
     New (c)age?
     “cells”
     Zie reclame symboliek energydot, etc.

     Beste Dirk, mijn opmerking is slechts wijsheid door ervaring en een belangrijke notie voor iedereen die het leest. Ik reageer op foute reclame onder dit significante artikel, heb een prima gevoel en combineer het altijd met emv meten = weten. Zo ook het meten van wel/niet effect orgonite incl. de (omzetting) positieve- en negatieve -ionen in de lucht. Je zegt het goed: “Orgonite beinvloedt de subtiele energie, zodat de negatieve effecten van EM- straling minder wegen op de gezondheid.”
     Echter, het houdt de stralingsbronnen anno 2020 niet tegen! We hebben de laatste 2 decennia veel orgonite templates uitgeprobeerd, busters begraven t/m de succesvolle regendans in Afrika betreffende waterprojecten. Ik mag meZelf best uitspreken.
     Zonnige groet * peter

     • Dirk Verelst schreef:

      Bedankt voor het uitvoerig antwoord. Ik reageer slechts kort. Als orgonite giften slechts een druppel op een hete plaat zou zijn, dan kregen we niet zoveel reactie. De veranderingen in de omgeving zijn blijvend, want slechts zeer uitzonderlijk verdwijnt orgonite als je het begraaft. Dit kan iedereen die er gevoelig voor is of kan pendelen zelf vaststellen. Ik deel je pessimisme dus niet. Wel is er veel méér nodig dan pakweg 10 jaar geleden. Daarom is het zo fijn dat meer mensen beginnen met giften.
      Met vriendelijke groeten
      Dirk

 4. Peter Rutjes schreef:

  Wat zit er meer in de container?
  Mijn laatste reactie hier ter aanvulling, emf en virus activaties. Belangrijke noties / wetenschappelijke onderzoeken voor iedereen om IN te verdiepen:

  nakedfoodmagazine.com/cytok…radiation/

 5. Peter Rutjes schreef:

  In reactie op prima passage ‘Nieuwe uitbraken’:

  “Het kan ook een medisch apparaat zijn dat met millimeter wave straling werkt (denk aan beademingssystemen) of een ander instrument in het kader van het medische Internet of Things. Misschien zelfs een mobiele telefoon, intercom of headset. Of nog iets heel anders waar we nu nog geen idee van hebben.”

  Verwijs ik naar Milieugevoeligheden II van dr. Hugo Schooneveld en mijn persoonlijke ervaring binnen het ziekenhuis:

  “Het immuunsysteem beschermt het lichaam tegen ongewenste indringers als virussen, bacteriën en andere pathogenen. Na ‘herkenning’ worden ze door het systeem onschadelijk gemaakt. Ook elektromagnetische velden hebben invloed op het immuunsysteem. Mensen met een elektrogevoeligheid vertonen vaak een verzwakt immuunsysteem. De ontstaanswijze van Covid-19 klachten wordt momenteel duidelijk. Bij een langer verblijf op de IC ontstaan er naast de gevreesde longproblemen bovendien ‘uitgestelde’ klachten, die identiek zijn aan de symptomen van EHS. Die overeenkomst in de klachten’waaier’ kan duiden op overeenkomst in ontstaanswijze.
  Bij ernstige Corona-infectie is sprake van een ‘cytokinestorm’ waarbij meerdere cytokinen op ongeordende wijze de homeostase in het lichaam verstoren.”

  www.hugoschooneveld.nl/inhou…d000boACHE

  “Gericht onderzoek daarnaar kan de impasse in kennis over de EHS conditie wellicht doorbreken.”

  • Janna schreef:

   Peter, ik heb bezwaar tegen de volgende zin: “Het immuunsysteem beschermt het lichaam tegen ongewenste indringers als virussen, bacteriën en andere pathogenen.” Dat is een achterhaald standpunt. Het is de basis van de vaccin-industrie, die op dat achterhaalde standpunt drijft. Die zin is het resultaat van een veronderstelling die in de 19de eeuw ontstaan is. Louis Pasteur is daarmee gekomen, maar heeft daarmee ernstig gefraudeerd. Op zijn sterfbed heeft hij de waarheid bekend, namelijk dat niet de kiemtheorie (besmettingstheorie) bewezen is, maar de terreintheorie van zijn tegenstanders en tijdgenoten Antoine Béchamp en Claude Bernard. De frauduleuze verslagen van de door machthebbers goed betaalde Louis Pasteur zijn door een erfgenaam afgeleverd bij de ‘Bibliothque Nationale’ te Parijs.
   Het is belangrijk dat het idee dat wij slachtoffer kunnen worden van binnendringende virussen en ziekmakende bacteriën weer de wereld uit wordt geholpen. Niet de microben zijn de oorzaak van ziekten, maar het milieu van ons lichaam (het terrein). Wanneer dat milieu niet in orde is, verandert het microbioom dat in ons huist en gaan er bacterieën het aangetaste weefsel opeten om zo ons lichaam te reinigen. Virussen zijn evenwel uitdrukkelijk geen micro-organismen. Het woord virus betekent vergif. Er is geen sprake van besmetting van buitenaf met micro-organismen. Het ziekteproces verloopt altijd van binnen naar buiten en niet andersom. Vergiftigde cellen reinigen zich op een natuurlijke wijze en daarbij ontstaan exosomen, afvaldeeltjes. Volkomen ongevaarlijk! Bij het minste geringste UV valt dat uit elkaar. Alle natuurrijken hebben dergelijke reinigingsperioden. Als die afvalstoffen gevaarlijk zouden zijn, zou er geen plek op aarde zijn waar je veilig zou kunnen zijn.
   Er worden ons veel sprookjes verteld. Zowel met opzet als uit naïviteit. Het is zaak alles na te trekken.
   Lees wat Steiner zegt over virussen en wat Béchamp en Bernard zeggen over micro-organismen en onze gezondheid. Én wat wijlen Dr. Ryke Geerd Hamer daarover zegt. Dan draait het inzicht 180 graden.

   • Janna schreef:

    p.s. Er bestaat dus ook geen Corona-infectie. Er is een ziek-zijn dat nu als een Corona-infectie gelabeld wordt.

    • Peter Rutjes schreef:

     Dank Janna voor de toelichting! Overheid, instanties, scholing en de economie draait idd. op de menselijke conditionering van “ziek” zijn. Persoonlijk is mijn inzicht in dit leven reeds 30 jaar met 180 graden omgedraaid. Ben het met je eens, maar dan wordt het wel heel ingewikkeld binnen de terminologie en communicatie betreffende dit soort artikelen/onderwerpen via schrift.
     Of emeritus Hugo Schooneveld (neuro-biologische wetenschapper) het er mee eens is, weet ik niet. Feit is dat we i.i.g. een complex fysiek afweersysteem hebben dat reageert op invasieve prikkels van buiten. Het micro-bioom in de tuin, zit ook in mijn darmen, is zeer intelligent en gevoelig. Wij mensen mogen beter luisteren naar onze buik.

 6. Marije Freeve schreef:

  Van de week zette iemand deze website op social media:
  hollandshielding.com/About…ng-Systems

  Bekijk vooral deze pagina:
  hollandshielding.com/Farad…ng-pouches

  En deze!
  hollandshielding.com/Anti-…er-textile
  hollandshielding.com/Anti-…ial-copper

  Over kopertextiel dat een beschermende werking heeft tegen virussen en bacteriën!!
  Stel je toch eens voor dat dat wáár is. Ik kan daar als leek niet over oordelen natuurlijk.
  Zou fantastisch zijn voor ziekenhuis -en verplegerspersoneel toch, als het zou werken?

  Zou Hugo de Jonge er ook zo blij mee zijn?

 7. Peter Rutjes schreef:

  Het breder plaatje en over ’targeting’ gesproken: Data-mining en DNA-sleepnetten.
  5G is o.a. nodig voor de vaccinatie en covi-pas:

  “5G veroorzaakt géén corona en is waarschijnlijk zorgvuldig opgebouwd en door de media uitvergroot (en misschien zelfs wel opzettelijk bedacht en bewust uitgevoerd) om de écht serieuze bezwaren tegen 5G in het criminele en belachelijke te trekken. De werkelijkheid is dat via de ontwikkelde CRISPR-CAS12* technologie, en door middel van de 5G frequenties (die in vaccins gestopte enzymen worden geactiveerd) DNA veranderingen kunnen aanbrengen in het menselijke lichaam, waaronder de hersenen, en zo zelfs het denken en handelen kunnen beïnvloeden. Dit enzym moet wel op het DNA zijn afgesteld, en laat de staat nu net het DNA hebben opgeslagen toen de ‘vrijwillige’ Covid-19 test gehaald ging worden (van iedere burger die vanaf 2000 is geboren wordt het DNA automatisch opgeslagen). Om de in vaccins gestopte enzymen te activeren is snel en draadloos gebruik nodig. Eerst 5G en 6G is al ver ontwikkeld.”

  stralingsleed.nl/blog/…gezonderd/

  • Fred Teunissen schreef:

   5G uitsluitend bedoeld om enzymen te activeren?
   Dat is geen breder plaatje, maar een smaller plaatje.
   Dat er geen link zou zijn tussen corona en 5G wordt daarmee niet onderbouwd. Het wordt alleen beweerd met de zinsnede “De werkelijkheid is dat”…. enz.

   • Peter Rutjes schreef:

    Ben het met je eens Fred. Persoonlijk doelde ik op “groepstargeting” en het massale data verzamel proces wat nu in de breedte aan de hand is. 5G is niet uitsluitend bedoeld om enzymen te activeren! Zoals je zegt is 5g een containerbegrip en zit niet alleen in het hoge frequentiegebied. Bijv. de frequenties van 700- en 900- MHz penetreren diep tot in onze cellen en daar baden we reeds een kwart eeuw in. Voeg er een puls aan toe en de lichaamscellen worden poreus, zo ook onze huid. Dat de algehele stralingsbelasting en wifi in de laatste jaren toeneemt zien we parallel lopen naar gelang het gebruik van onze slimme apparaten en de expansie zenders. Binnen het smallere plaatje zien we de methode ‘elektroporatie’ middels pulsfrequenties (net als wifi). In de genetica en de microbiologie wordt elektroporatie gebruikt om vreemd DNA in te brengen bij cellen. Kan ook gebruikt worden om cellen te laten fuseren. Wat als 5G elektroporatie nabootst?

    • Fred Teunissen schreef:

     Hallo Peter,
     Goed dat je dit aanvult. Over alle thema’s die je aansnijdt zou ik graag meer willen weten en liefst met uitvoerige onderbouwing en argumentatie, links, bronnen, enzovoort.
     Bijvorbeeld:
     – de massale testen zijn hoofdzakelijk bedoeld om heimelijk een DNA-databank van de bevolking aan te leggen
     – er is repressieve individuele en groeptargeting met behulp van elektromagnetische technieken
     – bepaalde frequenties binnen het 5G-spectrum tasten ons DNA aan
     – 5G is een manier om invasies van lichaamsvreemd DNA (welk dan?) te veroorzaken (waarom dan?)
     Jij en anderen weten veel over deze onderwerpen.
     Goed leesbare artikelen daarover zal ik plaatsen.

     • Peter Rutjes schreef:

      Hallo Fred, dank voor het aanbod!
      We doen ons best * veel spitwerk in de levenstuin…. ALOHA

 8. SummerMoon schreef:

  Wat je zelf kunt doen om het Rouleaux effect tegen te gaan:
  – regelmatig zwarte komijnolie innemen. Helpt de rode bloedlichaampjes om niet te klonteren, meer zuurstopname
  – infusen waarbij ozongas vermengd wordt met je eigen bloed. Daarna krijg je dat per infuus weer terug. Dat geeft je een gigantische zuurstofboost. Je krijgt op deze manier geen gas per infuus. Dat wordt buiten je lichaam gemengd met je eigen bloed. Je krijgt alleen zeer zuurstofrijk bloed terug.

  Bovenstaande 2 methoden zijn wetenschappelijk onderzocht. De werking is bewezen veilig.

  Ozongas kan de arts zelf maken.Dus totaal onafhankelijk vsn Big Pharma

 9. Nelia schreef:

  Dankjewel Fred voor je moed en vasthoudendheid om dit alles te onderzoeken en openbaar te maken!

 10. matheu schreef:

  maak om je bed een kooi van faraday ,dan heb je nergens last van.

  • Nelia schreef:

   Kun je uitleggen Matheu hoe je zoiets doet en hoe het werkt? Je zou daar denk ik velen een dienst mee bewijzen. Groeten!

  • Peter Rutjes schreef:

   Helaas hebben daar de insecten, vogels en planten geen boodschap aan! Die horen ook niet in een kooitje, er is veel meer aan de hand. Het betreft ons aller immuunsysteem: www.medischdossier.org/de-st…yzz-5I3e8E

   De Faraday-kooi is eventueel een tijdelijke oplossing voor herstel (bij overmaat stralingsbelasting/EHS) het is de vraag of het de kleinere mm-golven in de “5G-container” zal tegenhouden. Isolatie is niet okay, weten we nu allemaal binnen het kunstmatige “nieuwe normaal” systeem! Buiten leven is essentieel voor ons welzijn en gezondheid. Zie immuunsysteem. Een Faraday-kooi of stralingswerende klamboe verstoort de natuurlijke en kosmische frequenties die we hard nodig hebben tijdens de nachtrust. (bio klok ~ ontgiftingsproces ~ hersenen) Zo ook de wifi-puls die aan blijft staan. Tevens moet je kooi goed geaard zijn, stroomgroep uit in en onder de slaapkamer vanwege LF straling (elektranet), EMV’s en ‘Harmonischen’ vanwege netvervuiling. Boxspring matras is een contra-indicatie.
   Wanneer de Schumann Resonantie heviger trilt en aardmagnetisch veld actiever is kun je er beter niet in vertoeven en liefst een boom op zoeken.

   Houdt het in de gaten en leef i.d.d. met een een open geest:
   stralingsleed.nl/blog/…schakelen/

   De Natuur spreekt: stralingsbewust.info/2020/…n-de-hand/

   Dank Fred voor bovenstaand artikel, goede vragen!
   Tijd om gedachten te doorbreken
   en
   ons hart te laten spreken.
   Sjapo!!

 11. Janna schreef:

  Hulde voor dit artikel!!!
  Eindelijk een buitengewoon duidelijk verhaal waar geen speld tussen te krijgen is. Goed verwoord!
  Ik ben hier reuze blij mee, want dit is materiaal om breed te verspreiden.
  Zelf was ik hierover al lang overtuigd, maar vond het moeilijk en inspannend om anderen ervan op de hoogte te stellen. Het wordt vaak lacherig afgewezen.
  Dank je wel Fred!

 12. marifrensch schreef:

  Rutte en de Jong (Peppie en Cokkie) houden ons voor gek en denken dat wij dom zijn. Maar er zijn ook mensen die daar doorheen kijken en alles gewoon langs zich heen laat gaan. Totdat alles weer normaal is als dat ooit nog terug komt.

  • Janna schreef:

   In het algemeen is het naar mijn mening beter geen oordeel te vellen over andere personen. Wat weten wij van de situatie waarin zij zitten? Doen ze alle dingen die zij doen wel vrijwillig? Misschien zijn ze chanteerbaar, misschien worden hun levens bedreigd, misschien zijn het lege hulzen die overgenomen zijn door boosaardige krachten. Misschien totaal getraumatiseerd en gehersenspoeld. Wat weten wij over hoe ze denken en óf ze eigenlijk nog wel zelfstandig kunnen denken?
   Niemand hoeft zich, op wat voor manier dan ook op hen te wreken. Ze verdienen ons grootste medelijden.
   Liever geen stemmingmakerij, maar feiten. Daarom is dit artikel van Fred zo goed. Het artikel blijft objectief en is daardoor helder en duidelijk. Er wordt ons in dit artikel niets aangepraat.

   Marifrensch, je hoeft je dit niet persoonlijk aan te trekken. Ik schrijf dit voor iedereen om over na te denken.

We stellen je reactie op prijs. Je kunt hem hieronder plaatsen. Probeer zo kort en bondig mogelijk te zijn. Als je echt wat meer woorden nodig hebt, dan is 300 woorden het maximum. Alle reacties worden gemodereerd. Het kan daarom even duren voordat je reactie zichtbaar is. Wil je een link opnemen in je reactie, vergeet dan niet er https:// voor te zetten.